התנגדות לצוואה מועדים

התנגדות לצוואה מועדים, מתי?

כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה, יש לשים דגש על המועדים להגשת התנגדות לצוואה. מבחינת זהות הצדדים, כל יורש בעל זיקה למוריש, שמתגלה אצלו אינטרס יכול להגיש בקשת התנגדות לצוואה. את צו קיום הצוואה מגישים לרשם לענייני ירושה, לאחר מכן, מתפרסם ברשומות בקשה לקיום הצוואה, וניתן להגיש התנגדות לצוואה בתוך 14 יום ממועד הפרסום ברשומות.

על בקשת התנגדות לצוואה לכלול נימוקים רלוונטיים, המלווים בראיות, ותצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין הבקיא בתחום ההתנגדות לצוואות.