התנגדות לצוואה מועדים

להאזנה:

 

כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה, ומעוניינים להתנגד לה יש לשים דגש על המועדים להגשת התנגדות לצוואה. בחלוף הזמן הקבוע בחוק להגשת ההתנגדות, ינתן צו לקיום צוואה, והדרך לביטולו לאחר שניתן קשה יותר ותלויה בהצגת טעמים משכנעים לאיחור. מי שרשאי להגיש התנגדות לצוואה הינו אך ורק מי שיש לו אינטרס ברור בביטול הצוואה, משמע מי שזכאי לקבל חלק מהירושה עם ביטול הצוואה.

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן ?

את הבקשה לצו קיום צוואה מגישים לרשם לענייני ירושה, לאחר מכן, מתפרסם בעיתונים דבר הבקשה לקיום הצוואה. ניתן להגיש התנגדות לצוואה בתוך 14 יום ממועד הפרסום ברשומות. או בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על הגשת הבקשה. איחור בהגשת ההתנגדות עלול לסכל את קבלת ההתנגדות, אפילו אם ישנן עילות טובות אשר בכוחן להביא לפסילת הצוואה.

על כתב התנגדות לצוואה לכלול נימוקים רלוונטיים ואת עילות ההתנגדות, המלווים בראיות, ותצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין הבקיא בתחום הצוואות והירושות. הבקשה יחד עם ההתנגדות תועבר ע"י הרשם להכרעת בית המשפט. להרחבה אודות הליך הגשת התנגדות לצוואה.

הארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה

במידה והמועד להגשת ההתנגדויות חלף, ניתן להגיש בקשה לרשם הירושה להארכת מועד להגשת ההתנגדות. על פי סעיף 19 (ב) לתקנות הירושה, לרשם לענייני ירושה יש סמכות להאריך ולשנות את המועד שנקבע על ידו להגשת ההתנגדויות. למעשה ככל וטרם ניתן צו קיום צוואה ניתן להגיש בקשת הארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה. ככל והבקשה מוגשת לאחר קבלת צו הקיום, יש להגיש בקשה לביטול צו ירושה או בקשה לביטול צו קיום צוואה לפי העניין.

התנגדות לצוואה מועדים
התנגדות לצוואה מועדים

יעוץ משפטי – איחור בהגשת ההתנגדות לצוואה

איחרתם את המועד להגשת התנגדות לצוואה? גיליתם על דבר קיום הצוואה לאחר שנים? במקרים אלה נדרש להסביר את השיהוי ומדוע רק כעת מבקשים להתנגד לצוואה, ככל שלאיחור בהגשת הבקשה יש הצדקה טובה, כך ייטה בית המשפט לקבל את הבקשה גם אם הוגשה באיחור. עו"ד דיני ירושה קמרי ושות', בעל ניסיון בניהול הליכים של בקשה לביטול צו קיום צוואה גם בחלוף המועד הקבוע בחוק, נותן יעוץ משפטי בתחום.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן