הליך פלילי נפתח עם היוודע למשטרה על ביצוע עבירה אשר פותחת בחקירה פלילית. סמכויות המשטרה הינן כה רחבות החל מביצוע חיפוש בביתו או על גופו של חשוד וכלה בחקירה ושלילת חירות במעצר. במאמר זה ננסה להסביר כיצד לנהוג בחקירה פלילית.

 

מהי חקירה פלילית ?

חקירה פלילית הינו הליך הנפתח בשל ביצוע עבירה פלילית. חקירה מטרתה איסוף ראיות וחקר האמת לשם פיצוח העבירה הפלילית והעמדת העבריין לדין.

 

חקירה במשטרה זכויות :

החוק מקנה לחשודים בעבירות פליליות זכויות במהלך החקירה. בתחילת כל חקירה על החוקר להזהיר את החשוד כי אין הוא חייב לומר דבר העשוי להפלילו, וכי הימנעות ממענה לשאלות עלול לחזק את הראיות כנגדו. כמו כן על החוקר להודיע לחשוד כי הוא זכאי לקבלת יעוץ מעו"ד פלילי טרם התחלת החקירה. רבים מהחשודים מבצעים טעות גורלית ומוותרים על קבלת יעוץ לפני חקירה מעורך דין במחשבה כי אין מה להסתיר או כי במידה ויאמרו את האמת ישוחררו מיד לביתם.

 

תרגילי חקירה:

בשלבי החקירה מבצעת המשטרה תרגילי חקירה במטרה לחלץ ראיות מהחשוד עצמו. לעיתים עושים החוקרים שימוש באמצעי חקירה פסולים אשר במקרים מסוימים עלולים לגרום לחשוד לסבך את עצמו בעבירה. כגון : הכנסת מדובבים, הפעלת לחץ על החשוד באמצעות סביבתו, ביצוע פעולות הקלטה סמויות ועוד.

 

מה ההבדל בין עדות לחקירה ?

אדם שזומן לשם מתן עדות במשטרה אינו חשוד בשלב זה. בדרך כלל המדובר בעד אשר יכול לחזק את החשדות הפליליים כנגד מאן דהוא, והוזמן להעיד על דברים הקשורים לאירוע הפלילי. יחד עם זאת יכול ואדם יחקר במסגרת מסירת עדות, ובמהלך העדות יהפוך לחשוד בשל דברים שמסר בחקירה. במקרה בו העד הופך לחשוד מתחילה חקירה באזהרה, ועל החוקר לעצור את החקירה ולהזהיר את האדם אודות זכויותיו כחשוד.

 

שחרור מתחנת המשטרה ע"י קצין

בסיומה של החקירה, מובא החשוד בפני קצין אשר מחליט האם לעצור את החשוד או לשחררו בתנאים מגבילים. טרם יקבל הקצין החלטה בדבר מעצר אדם, מקנה החוק לחשוד את זכות השימוע על מנת לשכנע את קצין המשטרה להימנע ממעצר. במידה והחשוד מיוצג ע"י עורך דין אשר נוכח בתחנת המשטרה השימוע יתקיים בפני עורך הדין והחשוד. ככל וקצין המשטרה החליט על מעצר החשוד, הרי שעל המשטרה להביאו לבית המשפט ולבקש את הארכת המעצר בשל אחת מן העילות המנויות בחוק.

זומנת לחקירה במשטרה? משרדנו עוסק בתחום המשפט הפלילי ונותן ייעוץ לפני חקירה וליווי משפטי בשלבי המעצר ודיוני מעצרים בבית המשפט.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי

דילוג לתוכן