זקוקים ל- עורך דין מעצרים ? הנכם מוזמנים לפנות אלינו. משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג חשודים בפלילים עוד בשלב המעצר והחקירה במשטרה. בן משפחה או קרוב נעצר? החוק מקנה לחשוד בפלילים את הזכות להיוועץ עם עורך דין טרם חקירה במשטרה. משרדנו זמין 24 שעות בענייני מעצרים ומעניק ליווי וייצוג מיידי לחשודים בשלב החקירה והמעצר.
הנכם מוזמנים להתרשם מהשירותים המשפטיים אותם מעניק משרדנו בתחום המעצרים, תפקידו של עורך דין מעצרים לתת יצוג משפטי בתחומים:

ייעוץ לפני חקירה

מיד עם היוודע על דבר המעצר מומלץ לשכור ייצוג של עו”ד מעצרים על מנת לתת לחשוד ייעוץ לפני חקירה. לחקירה הראשונה במשטרה יש חשיבות יתרה ועצור שאינו מודע לזכויותיו עלול לסבך את עצמו יותר בחקירה. תפקידו של עורך דין מעצר בשלבי החקירה הינה לתת ייעוץ משפטי לחשוד תוך מתן הסבר על הזכויות שהחוק מקנה לו ; ללוות את החשוד בשלבי המעצר לבל תישבר רוחו וימסור גרסת כזב בסוברו כי הדבר יעזור לו להשתחרר מהמעצר בשל תרגילי חקירה שמבצעת המשטרה ועוד ;

שחרור בערבות ממעצר ע"י קצין משטרה

לאחר סיום החקירה מועבר עניינו של החשוד לקצין משטרה אשר מחליט, האם לעצור את החשוד עד להבאתו בפני שופט, או לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים, לרבות מעצר בית, הרחקה, הפקדה כספית, חתימת ערבות במשטרה ועוד. טרם החלטה על מעצר החוק מקנה לחשוד את לעורך דינו את הזכות להשמיע טענות טרם קבלת ההחלטה.

הארכת מעצר ימים

במידה והחליטה המשטרה לעצור את החשוד, יש להביאו להארכת מעצר בפני שופט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד המעצר. שופט יחליט על מעצרו של חשוד במידה ומתקיימים התנאים למעצר הקבועים בחוק המעצרים ולא ניתן להבטיח את מטרת המעצר בשחרור בתנאים מגבילים.
סעיף 13 לחוק המעצרים קובע מהם התנאים להארכת מעצר טרם הגשת כתב אישום :
(א) שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי עבר עבירה שאינה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:
(1) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;
(2) קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;
(3) בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.
(ב) שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

שחרור בערובה למעצר בית ע"י בית המשפט

בית המשפט יכול להורות על שחרור בערובה למעצר בית למרות קיומה של עילת מעצר, במידה והשתכנע כי מעצר הבית יכול להבטיח בין היתר כי מהחשוד לא נשקפת סכנה לציבור. בית המשפט יכול לקבוע תנאים נוספים כגון: מפקחים שישמרו על החשוד במעצר בית, הרחקה ממקום מסוים, הפקדת ערובה כספית, חתימה על ערבות להבטחת תנאי השחרור.

משרד עורכי דין קמרי ושות’ עוסקים בתחום המשפט הפלילי ודיני מעצרים. למשרדנו נסיון רב בייצוג חשודים בשלב המעצר, ושחרור חשודים למעצר בית בתנאים מגבילים. הגשת ערר על החלטת מעצר ועוד. לעורכי הדין ממשרדנו נסיון רב בבתי המשפט ברחבי הארץ, בית משפט השלום, המחוזי, בית המשפט העליון.

 

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי

שתפו

מאמרים נוספים

אי הפללת צרכני קנאביס

חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת), המכונה חוק אי הפללת צרכני קנאביס נחקק בשנת 2018 ומטרתו הינה להפחית את האכיפה הפלילית כלפי צרכני קנאביס. הדרך

עורך דין פלילי בכרמיאל

עורך דין פלילי בכרמיאל קמרי, עוסק בתחומי המשפט הפלילי על כל רבדיו. משרדנו מייצג חשודים ונאשמים בעבירות פליליות החל משלב החקירה במשטרה, ייצוג בהליכי מעצר,

בקשת צו ירושה

ביטול כתב אישום

לאחר חקירתו של חשוד במשטרה, ובמידה ונמצאו די ראיות אשר יש בהן לבסס אשמתו של חשוד בעבירות פליליות, מוגש כתב האישום. כתב אישום שמוגש כנגד

עורך דין בכרמיאל

התיישנות במשפט פלילי

התיישנות במשפט פלילי כוללת שלושה סוגים של התיישנות: התיישנות עבירות –  בחלוף תקופת התיישנות העבירה מסתיימת האחריות הפלילית בגין אותה עבירה. התיישנות עונש – לאחר

פגמים בצוואה

ההליך הפלילי

ראשיתו של ההליך הפלילי מתחיל לאחר שלמשטרה נודע על ביצוע עבירה, אז נפתחת החקירה במשטרה. להוציא מקרים שהינם בסמכותם של רשויות אכיפה אחרות כגון רשות