עורך דין פלילי לקטינים ונוער

עורך דין פלילי נוער וקטינים מתמחה בתחום העבירות הפליליות המבוצעות ע"י בני נוער וקטינים. בעניינים פליליים של קטינים חל חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א – 1971 אשר דן בהליכים המיוחדים אותן התווה המחוקק בענייני מעצרים של קטינים ונוער וניהול הליך פלילי בפני בית משפט לנוער. חוק הנוער מנחה את בית המשפט לתת משקל בכורה לאינטרס שיקום של קטינים ונוער, טיפול בהם והחזרתם למסלול חיים נורמטיבי בשל גילם הצעיר.

הליכי חקירה במשטרה של קטינים ונוער

ההגנה של המחוקק על זכויות קטינים ונוער במהלך החקירה במשטרה מתבטאת בהטלת חובות על המשטרה אשר אינן קיימות במקרה של עצור בגיר. כגון: יידוע הורה של קטין על חקירת קטין כחשוד ועל מעצרו, נוכחות הורה בחקירה של קטין החשוד בפלילים, הגבלה על חקירה של קטין בשעות הלילה, הסבר מיוחד על זכויות הקטין כחשוד. כמו כן חקירה של קטין תיעשה ע"י חוקר נוער שהוסמך לכך.

הליכי מעצר של נוער וקטינים

מעצר של קטין יבוצע כאמצעי אחרון ולתקופות זמן קצרות, בהתחשב בגילו של הקטין ובנזק הנפשי אשר המעצר עלול לגרום לו. שלא כבעניינו של בגיר , מעצר של קטין ישמר למקרים בהם לא ניתן להבטיח את תכלית המעצר באמצעות שחרור למעצר בית או הטלת תנאים מגבילים וערבויות.

סעיף 10א לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, מנחה את בתי המשפט כי בענייני קטינים ונוער ינהגו כדלקמן:

"לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור. בקבלת החלטה על מעצרו של קטין, יובאו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו".

בהתאם סעיף 10ה. לחוק הנוער יכול בית המשפט חלף מעצר קטין, לקבוע תנאי שחרור אחרים לרבות הפניית הקטין לפיקוח של עובד סוציאלי:

"(א) בית משפט הדן בבקשה למעצרו של קטין רשאי, נוסף על סמכויותיו לפי כל דין, אם מצא כי קיימת עילה למעצרו, לנקוט פעולה מהפעולות האמורות בפסקאות (1) עד (6) של סעיף 3 לחוק הנוער (טיפול והשגחה) במקום להורות על מעצרו של הקטין, אם סבר שהדבר דרוש לשלומו הגופני או הנפשי של הקטין. ואולם לא ינקוט בית המשפט פעולה כאמור, אלא לאחר שהובאה בפניו עמדתו של עובד סוציאלי שמונה לפי חוק לעניין זה"

עורך דין פלילי נוער וקטינים - ליווי בחקירה במשטרה

משרדנו מתמחה בתחום הפלילי ובעל נסיון רב בייצוג בני נוער וקטינים אשר הסתבכו עם רשויות החוק. עורך דין פלילי לקטינים ונוער נותן ייצוג משפטי וליווי בשלב החקירה במשטרה, בייצוג במשפט הפלילי בבית המשפט לנוער. תוך דגש על מקצועיות, אמינות ויחס אישי ללקוחותינו. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניינים פליליים בהם מעורבים קטינים ונוער.

* אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי.

 

מאמרים נוספים

עורך דין פלילי קנאביס

מעצר ימים

אדם אשר נחשד בביצוען של עבירות פליליות מובא לחקירה בתחנת המשטרה לבירור החשד שעלה כנגדו. במידה והחליט חוקר המשטרה כי החשדות נגדו הינן מבוססות. מורשה

עבירות סמים פלילי

עו"ד עבירות סמים, הינו עורך דין פלילי המתמחה בתחום עבירות הסמים ובקיא בסוגי העבירות שבפקודת הסמים המסוכנים. עבירות סמים הינן עבירות אשר בתי המשפט מתייחסים

יעוץ לפני חקירה במשטרה

חקירה במשטרה

הליך פלילי נפתח עם היוודע למשטרה על ביצוע עבירה אשר פותחת בחקירה פלילית. סמכויות המשטרה הינן כה רחבות החל מביצוע חיפוש בביתו או על גופו

גניבה ממעביד

גניבה ממעביד הינה עבירה חמורה אשר העונש הקבוע לצידה הינו עד ל 7 שנות מאסר. יסודות העבירה מורכבות מעבירת הגניבה בצירוף נסיבות מחמירות שהינן –

תקיפת בת זוג

תקיפת בת זוג חוק העונשין תקיפת בת זוג הינה עבירה חמורה בניגוד לסעיפים 379 ו- 382 (ב) (1) לחוק העונשין הקובעים עונש של 4 שנות