עורך דין פלילי לקטינים ונוער

עורך דין פלילי נוער וקטינים מתמחה בתחום העבירות הפליליות המבוצעות ע”י בני נוער וקטינים. בעניינים פליליים של קטינים חל חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א – 1971 אשר דן בהליכים המיוחדים אותן התווה המחוקק בענייני מעצרים של קטינים ונוער וניהול הליך פלילי בפני בית משפט לנוער. חוק הנוער מנחה את בית המשפט לתת משקל בכורה לאינטרס שיקום של קטינים ונוער, טיפול בהם והחזרתם למסלול חיים נורמטיבי בשל גילם הצעיר.

הליכי חקירה במשטרה של קטינים ונוער

ההגנה של המחוקק על זכויות קטינים ונוער במהלך החקירה במשטרה מתבטאת בהטלת חובות על המשטרה אשר אינן קיימות במקרה של עצור בגיר. כגון: יידוע הורה של קטין על חקירת קטין כחשוד ועל מעצרו, נוכחות הורה בחקירה של קטין החשוד בפלילים, הגבלה על חקירה של קטין בשעות הלילה, הסבר מיוחד על זכויות הקטין כחשוד. כמו כן חקירה של קטין תיעשה ע”י חוקר נוער שהוסמך לכך.

הליכי מעצר של נוער וקטינים

מעצר של קטין יבוצע כאמצעי אחרון ולתקופות זמן קצרות, בהתחשב בגילו של הקטין ובנזק הנפשי אשר המעצר עלול לגרום לו. שלא כבעניינו של בגיר , מעצר של קטין ישמר למקרים בהם לא ניתן להבטיח את תכלית המעצר באמצעות שחרור למעצר בית או הטלת תנאים מגבילים וערבויות.

סעיף 10א לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל”א-1971, מנחה את בתי המשפט כי בענייני קטינים ונוער ינהגו כדלקמן:

“לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור. בקבלת החלטה על מעצרו של קטין, יובאו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו”.

בהתאם סעיף 10ה. לחוק הנוער יכול בית המשפט חלף מעצר קטין, לקבוע תנאי שחרור אחרים לרבות הפניית הקטין לפיקוח של עובד סוציאלי:

“(א) בית משפט הדן בבקשה למעצרו של קטין רשאי, נוסף על סמכויותיו לפי כל דין, אם מצא כי קיימת עילה למעצרו, לנקוט פעולה מהפעולות האמורות בפסקאות (1) עד (6) של סעיף 3 לחוק הנוער (טיפול והשגחה) במקום להורות על מעצרו של הקטין, אם סבר שהדבר דרוש לשלומו הגופני או הנפשי של הקטין. ואולם לא ינקוט בית המשפט פעולה כאמור, אלא לאחר שהובאה בפניו עמדתו של עובד סוציאלי שמונה לפי חוק לעניין זה”

עורך דין פלילי נוער וקטינים - ליווי בחקירה במשטרה

משרדנו מתמחה בתחום הפלילי ובעל נסיון רב בייצוג בני נוער וקטינים אשר הסתבכו עם רשויות החוק. עורך דין פלילי לקטינים ונוער נותן ייצוג משפטי וליווי בשלב החקירה במשטרה, בייצוג במשפט הפלילי בבית המשפט לנוער. תוך דגש על מקצועיות, אמינות ויחס אישי ללקוחותינו. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניינים פליליים בהם מעורבים קטינים ונוער.

* אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי.

 

      לייעוץ ללא התחייבות 

[contact-form-7 id=”3117″ title=”לייעוץ ללא התחייבות”]

שתפו

מאמרים נוספים

העדר כשרות לצוות

עורך דין עבירות מין

עורך דין עבירות מין – הגדרת העבירה ההגדרה של עבירות מין בחוק העונשין כוללת בתוכה מספר עבירות בעלות אופי מיני כאשר הן מדורגות לפי חומרתן

חיפוש לא חוקי ברכב

שאלת חיפוש לא חוקי ברכב, עולה במקרים בהם נעצר אדם ע”י שוטר אשר מבקש לבצע חיפוש סמים ברכב. עולה השאלה מהם סמכויותיו של השוטר לעריכת

מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים הינו הליך הנפתח לאחר סיום החקירה המשטרתית וביחד עם הגשת כתב אישום כנגד הנאשם. הבקשה מוגשת ע”י התובע במטרה להותיר את

עורך דין צוואה וירושה

מעצר עד תום הליכים

בקשת מעצר עד תום הליכים מוגשת יחד עם הגשת כתב אישום בגין ביצוען של עבירות פליליות. הבקשה למעצר מוגשת לאותו בית משפט אשר דן בתיק

עורך דין פלילי בחיפה

שימוע בטרם הגשת כתב אישום

שימוע בטרם הגשת כתב אישום – סעיף 60 א’ לאחר חקירת המשטרה , למרות שחרור החשוד מתנאי מעצר, ובמידה ולא נתקבלה הודעה על סגירת התיק