רישום בן ממשיך במנהל

רישום בן ממשיך במנהל ובמוסדות המיישבים

הסכם בן ממשיך מסתיים ברישום אצל כל המוסדות המיישבים : אגודה, הסכונות היהודית, מנהל מקרקעי ישראל ( כיום : רשות מקרקעי ישראל). רישום בן ממשיך במנהל מבטיח את העברת הזכויות לאחר הפטירה בעל הנחלה וירושת המשק החקלאי.

הסכם בן ממשיך שאינו הסתיים ברישום במנהל מקרקעי ישראל או בסוכנות, יצור בעיה ביום בו יבקש הבן הממשיך  לבצע העברת זכויות במנהל אליו לאחר פטירת ההורים או במקרה בו ביקשו ההורים לחזור בהם מהמינוי לאור התנגדות האחים ואו בקשת ההורים לביטול בן ממשיך.

מינוי בן ממשיך שלא הסתיים ברישום יכול לתת פתח להעלאת טענות כנגד מינוי הבן הממשיך.

רישום בן ממשיך, דורש מספר דרישות סף לפני רישום. על הנחלה החקלאית להיות נקייה משיעבודים וחובות. רשות מקרקעי ישראל ירשמו בן ממשיך, רק לאחר הסדר מול המוסדות המיישבים, האגודה החקלאית, והסוכנות היהודית במקרה בו הנחלה כפופה להוראות החוזה המשולש. 

*מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי