התנגדות לצוואה מועדים

התנגדות לצוואה מועדים - כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה, יש לשים דגש על המועדים להגשת התנגדות לצוואה. בחלוף הזמן הקבוע בחוק להגשת ההתנגדות, ינתן צו לקיום צוואה, והדרך לביטולו…

להמשך קריאה התנגדות לצוואה מועדים

התנגדות לצוואה בעדים

צוואה בעדים - חוק הירושה צוואה בעדים מעוגנת בסעיף 19 לחוק הירושה. צוואה לרוב שתיעשה בנוכחות עדים. כאשר הדרישה לפי חוק הירושה. הינה לצרף שני עדים במעמד החתימה על הצוואה.…

להמשך קריאה התנגדות לצוואה בעדים