מינוי בן ממשיך

הבן הממשיך הוא הבן שבונה את ביתו בסמוך להוריו, מעבד עימם את המשק החקלאי, ולאחר פטירתם הופך הוא להיות בעל הנחלה.מינוי בן ממשיך הינו באמצעות חתימה על תצהירים והסכמים בין…

להמשך קריאה מינוי בן ממשיך