בן ממשיך זכויות וחובות

בן ממשיך זכויות וחובות מכוח ההסכם הסכם בן ממשיך זכויות וחובות הנובעות מההסכם - הסכם בן ממשיך הינו הסכם שנערך בין ההורים המתיישבים, בעלי הנחלה. לבין בנם או ביתם ובני…

להמשך קריאה בן ממשיך זכויות וחובות

מינוי בן ממשיך

הבן הממשיך הוא הבן שבונה את ביתו בסמוך להוריו, מעבד עימם את המשק החקלאי, ולאחר פטירתם הופך הוא להיות בעל הנחלה.מינוי בן ממשיך הינו באמצעות חתימה על תצהירים והסכמים בין…

להמשך קריאה מינוי בן ממשיך