ביטול כתב אישום

לאחר חקירתו של חשוד במשטרה, ובמידה ונמצאו די ראיות אשר יש בהן לבסס אשמתו של חשוד בעבירות פליליות, מוגש כתב האישום.כתב אישום שמוגש כנגד אדם משמעו תחילת המשפט הפלילי, והחשדות…

להמשך קריאה ביטול כתב אישום