ניהול עיזבון

למה צריך ניהול עיזבון

ניהול עיזבון נדרש בהתקיים התנאים לכך, בתקופה שממועד פטירת המוריש ועד לחלוקת העיזבון בין היורשים. בתקופה שממועד פטירת המוריש ועד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה המכריזים על זהות היורשים ממנים מנהל עיזבון זמני. ממועד שלאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה ועד לסיום חלוקת העיזבון ממנים מנהל עיזבון קבוע.

הצורך במינוי מנהל עיזבון עולה בדר"כ כאשר היורשים מסוכסכים בינהם ולא יכולים להגיע להסכמות בדבר ניהול העיזבון ואופן חלוקתו וכאשר ישנם קטינים בין היורשים. לא בכל מקרה ממנים מנהל עיזבון, מעבר לכך שבין היורשים אין הסכמות, נדרש התקיימותם של תנאים נוספים למשל כאשר העיזבון כולל נכסים רבים אשר מצריכים ניהול שותף בתקופת הביניים ועד לחלוקתו הסופית. הצדקה נוספת למינוי מנהל עיזבון הינה כאשר על העיזבון רובצים חובות.

מנהל עיזבון תפקידו

תפקידו הכללי של מנהל עיזבון קבוע בסעיף 82 לחוק הירושה הקובע כדלקמן:

  1. מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת.

תפקידו של מנהל העיזבון אם כן הינו להוציא את צו הירושה או צוואה מקויימת לפועל, ובין היתר לאתר יורשים ולמלא אחר הוראות המוריש בצוואה, ולייצג את העיזבון בהליכים משפטיים. לכנס את נכסי העיזבון ולאתר חובות וזכויות של העיזבון וכלפי העיזבון, ולחלק את העיזבון בין היורשים. כאשר מדובר בפעולות מהותיות בעיזבון כגון מכירה של מקרקעין או שכירות ארוכת טווח או פעולה שתוקפה תלויה ברישום ועוד, על מנהל העיזבון לקבל את אישור בית המשפט לכך.

חלוקת העיזבון ע"י מנהל עיזבון

חלוקת העיזבון ע"י מנהל עיזבון מתבצעת בדר"כ לאחר שסולקו כל חובות העיזבון ונותרה יתרה לחלוקה בין היורשים. מנהל העיזבון יציע תוכנית לחלוקת העיזבון בהסכמה בין היורשים. ככל ואין הסכמה בין כלל היורשים יכול בית המשפט לכפות על היורשים הסכם חלוקה בצו. במידה והמוריש נתן הוראות בצוואה בדבר אופן חלוקת העיזבון, ינהג בית המשפט על פי הוראות המוריש בצוואתו למעט במקרים מיוחדים.

היורשים יכולים למנות בהסכמה עורך דין אשר יפעל כמנהל עיזבון ויביא לסיום המחלוקות ועריכת הסכם חלוקה בין כלל היורשים. הסכמה בין כלל היורשים על אופן חלוקת העיזבון יש בה לחסוך ניהול סכסוכים בין המשפחה והוצאות שבניהול הליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה. עורך דין לניהול עיזבון הבקיא בחוק ובפסיקה יביא לחלוקה צודקת ומהירה של העיזבון וימנע סכסוכים מיותרים.

קמרי ושות' משרד עורכי דין מתמחה בתחום הירושה והעזבון. למשרדנו נסיון רב בסיום סכסוכי ירושה מחוץ לכותלי בית המשפט, בניהול עיזבון ועריכת הסכם בין יורשים.

* אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי

מאמרים נוספים

התנגדות לצוואה עילות

פסק דין ביטול צוואה

פסק דין ביטול צוואה בפסק דין זה נדונה סוגיה של ביטול צוואה ותקופה של הודעת הביטול. עניינה של תובענה זו הינה על זוג מנוחים, וחמשת

עורך דין בכרמיאל

השפעה בלתי הוגנת

התנגדות לצוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת עילת ההתנגדות לצוואה בשל השפעה בלתי הוגנת קבועה בסעיף 30 לחוק הירושה הקובע כי צוואה בטלה אם נעשתה

חקירה של קטין

עורך דין צוואות וירושות

משרד עורך דין צוואות וירושות קמרי, הינו משרד עורכי דין המתמחה בדיני צוואה וירושה. בעל ניסיון רב וליווי לקוחות בהליכים המתנהלים בפני רשם הירושה ובית

הגנה על צוואה

הגנה על צוואה נדרשת לשם הגנה ושמירה על רצון המצווה וכבודו, כאשר עולה חשש כי בשל סכסוכי ירושה תוגש התנגדות לצוואה. דבר העלול לגרום לפסילת

בקשה לצו ירושה

בקשה לצו ירושה מוגשת כאשר מוריש נפטר ויש צורך בצו אשר מצהיר מיהם יורשיו וכיצד יחולק עזבונו. חוק הירושה אמנם קובע מיהם יורשיו על פי