ביטול צו ירושה

 

ביטול צו ירושה הינו הליך משפטי המתבקש כאשר ישנה טעות בצו הירושה כגון הדרת יורש מהצו או טעות בזהות היורשים על פי דין או כאשר ישנה צוואה אשר משנה את זהות הזוכים בירושה. כדי לגרום לביטול צו ירושה יש להגיש בקשה מתאימה לרשם לענייני ירושה ולעמוד בתנאים אותם הציב חוק הירושה.

בקשה לביטול צו ירושה יש להגיש בצירוף כל המסמכים התומכים בבקשה ולנמק את הסיבות לבקשת הביטול בהתאם לעילות הקבועות בחוק בצירוף תשלום אגרה מתאימה. הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה אשר יעביר את הדיון בה לבית המשפט.

מהו צו ירושה?

צו ירושה הינו צו המצהיר מיהם יורשי המנוח על פי דין. בדר"כ יהיו אלה בני משפחתו של המנוח מקרבה ראשונה כגון בן זוג וילדים, ובמקרים מסוימים מעגל היורשים מתרחב לקרבה יותר רחוקה כגון דודים והורים. צו ירושה דרוש על מנת שניתן יהיה לממש את הירושה ולפנות לגורמים המחזיקים בנכסי העיזבון, כגון : בנקים, רשם המקרקעין ועוד.

בקשה לביטול צו ירושה
ביטול צו ירושה

 

מהם התנאים לביטול צו ירושה?

צו ירושה שניתן כמוהו כפסק דין ועל מנת להביא לכדי ביטול צו ירושה יש לעמוד בתנאים הקבועים לכך בחוק הירושה. סעיף 72 לחוק הירושה הינו סעיף החוק המכתיב את התנאים לבקשה לתיקון או ביטול צו ירושה, המדובר בשלושה תנאים מצטברים אשר בהתקיימותם יבוטל צו הירושה, ואלו הם:

הראשון: האם קיימת עובדה שלא הובאה או טענה שלא נטענה בפני בית המשפט בעת שנתן את הצו. למשל: הדרת יורש על פי דין מצו הירושה; הסתרת קיומה של צוואה המשנה את זהות הזוכים בעיזבון ועוד.

השני: מה משקלה של העובדה או הטענה החדשה, ואם הייתה מובאת בפני בית המשפט שנתן את הצו היה בה לגרום למתן צו ירושה שונה.

השלישי: האם ניתן היה להביא את העובדה או הטענה החדשה בפני בית המשפט טרם מתן צו הירושה שניתן, או לאחר מכן בהזדמנות הראשונה שהייתה למבקש הביטול.

כאשר מובאת בפני בית המשפט או הרשם בקשה לביטול צו ירושה, הדבר הראשוני שיבדק הינו מידת האיחור שבהגשת הבקשה ומהי הסיבה לאיחור. האיחור בהגשת בקשה לתיקון צו ירושה עלול לגרום נזק לצדדים המעוניינים בעיזבון, ולכן יש צורך לבחון את הבקשה בזהירות רבה.

בהקשר של בחינת מידת האיחור, ככל שהאיחור ארוך יותר, כך קטן הסיכוי שהבקשה תתקבל. הסיבה לכך היא שעם הזמן, ראיות עשויות להעלם או להיפגם, וצדדים עשויים להסתבך בנסיבות חדשות שעשויות להקשות עליהם להוכיח את טענותיהם.

לא פחות בחשיבות הינו הסבר המבקש לאיחור. אם המבקש מספק הסבר סביר לאיחור, כגון חוסר ידע או כוונה זדונית, בית המשפט עשוי להקל עליו. עם זאת, אם המבקש מספק הסבר בלתי סביר או לא מספק, בית המשפט עשוי לדחות את הבקשה.

בדיקה נוספת שנערכת הינה השפעת האיחור על בירור העובדות. אם האיחור גרם לקושי לברר את העובדות, בית המשפט עשוי לדחות את הבקשה כדי לא לפגוע בזכויות הצדדים.

כמובן, בית המשפט יבחן את כל הגורמים הללו בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה. עם זאת, הגורמים הללו מספקים מדריך כללי לבחינת בקשות לתיקון צו ירושה בשל איחור בהגשתן.

 

איך מגישים בקשה לביטול צו ירושה?

בקשה לביטול צו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, את הבקשה יכול להגיש אחד מהיורשים אשר מופיעים בצו או מי שנפגע ממנו. את הבקשה יש לנסח בהתאם לס' 27 לתקנות הירושה ולצרף את כל המסמכים התומכים בה, בצירוף תצהיר התומך בעובדות שפורטו בבקשה ואומת על ידי עורך דין.

כבר עם הגשת הבקשה חשוב לפרט מהי העובדה החדשה שהתגלתה בגינה מבקשים את שינוי או ביטול צו הירושה, הסבר בדבר האיחור בהגשתה בשלב כה מאוחר ולאחר שחלף זמן ומדוע החליט המבקש להגיש את הבקשה רק עתה.

 

ביטול צו ירושה התיישנות :

ביטול צו ירושה כפוף להתיישנות, אך בדר"כ ההתייחסות הינה לטענת שיהוי. אין זה סביר כי על בקשה לביטול צו ירושה שהינה למעשה סעד המצהיר מיהם יורשי המנוח תחול התיישנות אלה אם כן במודע בחרו מבקשי הביטול שלא להגיש בקשת ביטול לצו הירושה. למעשה טענת השיהוי בהגשת הבקשה וההסברים לעיתוי הגשת הבקשה באיחור הינם שיקולים מרכזיים המנחים את בית המשפט בבקשות אלה. ככל שהסברו של מבקש הביטול לאיחור בהגשת הבקשה יהיה סביר יותר, כך יגדלו הסיכויים שבית המשפט ייעתר לבקשה.

דוגמא לפסק דין בו דחה בית המשפט בקשה לביטול צו ירושה שהתבקש כ-10 שנים לאחר הוצאת הצו, מדובר היה באחות שהודרה מצו הירושה של אביה, כאשר שאר אחיה פעלו על סמך צו הירושה ומימשו את המקרקעין שהיו כלולים בעיזבון. בית המשפט דחה את בקשת הביטול בנימוק שבעשר השנים בהם האחים בנו במקרקעין וביצעו עסקאות, כאשר האחות צופה בנעשה ואינה פוצה פיה רק לאחר זמן רב הינו שיהוי המצדיק דחיית הבקשה.

בקשה לביטול צו ירושה הינה בקשה המצריכה תכנון רב וביצוע פעולות מהירות, ובמיוחד מתן הסבר לשיהוי בהגשת הבקשה וניהול ההליך המשפטי. קמרי ושות' משרד עורכי דין הינו משרד העוסק בתחום הירושה ובעל נסיון רב בבקשות לביטול צו ירושה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני והערכת סיכויי הבקשה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן