בן ממשיך

להאזנה:

 

בן ממשיך במושב

בן ממשיך במושב הינו הבן אשר מונה על ידי הוריו להחזיק במשק יחד עימם עוד בחייהם, ובבוא היום לאחר פטירת שני ההורים יהפוך לבעל הזכויות בנחלה. הבן הממשיך בונה את ביתו בנחלה בסמוך לבית הוריו ומעבד יחד עימם את המשק. מינוי הבן הממשיך נעשה ע"י חתימה על הסכמים והתחייבות בלתי חוזרת בין הבן הממשיך להוריו, אשר מקבלים את אישור המוסדות המיישבים בהתאם להוראות חוזה משולש. הרעיון שעומד בבסיס מוסד הבן הממשיך הינו להבטיח את ההעברה הבינדורית לילד אחד שימשיך את קיום המשק החקלאי.

בן ממשיך במושב
בן ממשיך במושב

 

בן ממשיך הגדרה

הגדרה פורמאלית של הבן הממשיך ניתן למצוא בתקנות האגודות השיתופיות, הקובעות כדלקמן:

"בן ממשיך" – בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר.

למרות קיומה של ההגדרה הפורמאלית של מוסד הבן הממשיך, נתקלו בתי המשפט בלא מעט קשיים כאשר ביקשו לבחון האם התקיימו התנאים המהותיים אצל אותו הבן אשר טען כי מונה כבן ממשיך בנחלה. כך למשל הוכר כבן ממשיך יורש שכלל לא בנה את ביתו בנחלה והתגורר בחו"ל. כך גם בן ממשיך במשק חקלאי אשר כלל לא עסק בחקלאות ולא השקיע בנחלה מעבר לבניית ביתו. בנית בית לבן ממשיך הינה סממן מרכזי אודות המינוי אך לא בהכרח, ישנם מקרים בהם נבנה בית שני לבן ממשיך בנחלה בהסכמת ההורים, אך ההסכמה  הינה לבנית הבית ולא להעברת המשק לבן ממשיך לאחר פטירה.

בן ממשיך
בן ממשיך

עורך דין בן ממשיך

עורך דין בן ממשיך הינו עורך דין הבקיא בדיני המושבים ובחוקי הירושה יחדיו. כללי הירושה במושבים הינם מורכבים וסבוכים, ותלויים בין היתר בהוראות החוזה המשולש אשר נחתם בין האגודה לבין רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית. כאשר מונה בן ממשיך במושב על ידי ההורים כדין, האפשרות לביטול בן ממשיך הינה מוגבלת ותלוית נסיבות, בין היתר יש לבחון האם הבן מילא אחר התחייבויותיו להורים, התחייבויות אשר היוו בסיס למינוי. כיום כתב ההתחייבות נחתם בפני עו"ד .

ההליכים המשפטיים בהם עוסק המשרד :

תביעה לביטול מינוי הבן הממשיך, תביעה להכרה בבן ממשיך, תביעה לפיצוי היורשים על ידי הבן הממשיך, פירוק שיתוף בנחלה ופיצוי שאר היורשים, תביעה להעברה ורישום המשק על שם הבן הממשיך.

עורך דין בן ממשיך
עורך דין בן ממשיך

 

כללי ירושה במושבים

כללי ירושה במושבים כאשר מדובר על מושב שבו הסוכנות היהודית היא צד להסכם, שונים מירושה רגילה, הכללים נקבעים על פי חוזה משולש שנחתם בין הגורמים המיישבים. כך למשל כאשר נפטר אחד מבני הזוג, הנחלה עוברת לבן הזוג שנותר בחיים אפילו אם המנוח הותיר אחריו צוואה בה ציווה אחרת. במידה ושני בני הזוג הלכו לעולמם, הנחלה תעבור לבן הממשיך שמונה ע"י ההורים ואושר ע"י הסוכנות היהודית ורמ"י. צוואה אשר מחלקת את המשק בניגוד להתחייבויות ההורים לבן הממשיך בדר"כ לא תהיה בתוקף. כאשר שני ההורים נפטרו ולא מונה בן ממשיך ואף לא נערכה צוואה, יחולו הוראות חוק הירושה. בהתאם להוראות חוק הירושה אשר מאמץ את מדיניות רשות מקרקעי ישראל, בן אחד הוא שיקבל את הנחלה תוך פיצוי שאר האחים. כאשר אין בן המבקש ומסוגל לקיים את המשק החקלאי ומאחר ולא ניתן לבצע חלוקת נחלה בין אחים, תימכר הנחלה לצדדים שלישיים והיורשים יתחלקו בתמורה.

 

העברת זכויות בנחלה לבן ממשיך

העברת זכויות בנחלה לבן ממשיך נעשית עוד בחיי ההורים. העברת המשק נעשית באמצעות חתימה של ההורים על כתב התחייבות לפי הם מתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת להעביר לבן הממשיך את המשק לאחר פטירת שניהם, ומצד שני הבן הממשיך חותם כי הוא מוכן להיות בן ממשיך ולקבל על עצמו את ההתחייבויות הנובעות מהמעמד. הבן הממשיך אמור לבנות את ביתו בסמוך להורים ולטפל במשק החקלאי.

לאחר השלמת ההליך אל מול הגורמים המיישבים, ההורים פונים יחד עם הבן הממשיך לוועד האגודה בבקשה לקבל את הבן הממשיך כחבר אגודה. לאחר אישור המינוי וקבלת הבן הממשיך כחבר אגודה למעשה הסתיים המינוי. ועם פטירת ההורים ניתן להשלים את הליך העברת משק לבן ממשיך.

 

מתי הבן הממשיך צריך לפצות את האחים?

ככלל בן ממשיך במשק חקלאי שמונה כדין אינו חייב בפיצוי אחים. חובת הפיצוי מתעוררת במקרים מסוימים, כאשר למשל לאחד האחים ניתנה זכויות בנכס הנמצא בנחלה על ידי ההורים בחייהם. או כאשר ניתנה רשות להתגורר במשק החקלאי על ידי הבן הממשיך או אחד ההורים. כאשר אחד האחים עבד במשק בחיי ההורים ולא קיבל תמורה או כאשר בוצעו על ידו השקעות בנחלה. חובת הפיצוי ושיעורו משתנים ממקרה למקרה, היו מקרים בהם קבע בית המשפט כי הבן הממשיך אינו חייב בפיצוי האחים, והיו מקרים בהן בית המשפט הטיל על הבן הממשיך חובה לרכוש דירה ולשכן שם את אחיו ובני משפחתו עד למותם. חובת הפיצוי אף יכולה לקום כאשר קיים הסכם משפחתי ממנו ניתן ללמוד כי למרות המינוי התחייב הבן לפצות את אחיו בכסף מאחר והוא קיבל את הנחלה ללא תמורה.

כאשר מתעוררת סוגיה של ירושת משק חקלאי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לנחלות אשר יבחן את התיק. כאשר נדרש הבן שמסוגל לקיים את המשק לפצות את שאר האחים, או כאשר מונה בן ממשיך ואינו חייב בפיצוי. כאשר נערכה צוואה בניגוד למינוי בן ממשיך או שאינה תואמת את הוראות ההסכם המשולש, כאשר מינוי הבן הממשיך לא הושלם ועוד.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן