בן ממשיך

בן ממשיך במושב

בן ממשיך במושב הינו הבן אשר מונה על ידי הוריו להחזיק במשק יחד עימם עוד בחייהם, ובבוא היום לאחר פטירת שני ההורים יהפוך לבעל הזכויות בנחלה. הבן הממשיך בונה את ביתו בנחלה בסמוך לבית הוריו ומעבד יחד עימם את המשק. מינוי הבן הממשיך נעשה ע"י חתימה על הסכמים והתחייבות בלתי חוזרת בין הבן הממשיך להוריו. הרעיון שעומד בבסיס מוסד הבן הממשיך הינו להבטיח את ההעברה הבינדורית לילד אחד שימשיך את קיום המשק החקלאי.

בן ממשיך הגדרה

הגדרה פורמאלית של הבן הממשיך ניתן למצוא בתקנות האגודות השיתופיות, הקובעות כדלקמן:

 "בן ממשיך" – בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר.

למרות קיומה של ההגדרה הפורמאלית של מוסד הבן הממשיך, נתקלו בתי המשפט בלא מעט קשיים כאשר ביקשו לבחון האם התקיימו התנאים המהותיים אצל אותו הבן אשר טען כי מונה כבן ממשיך בנחלה.

עורך דין בן ממשיך

עורך דין בן ממשיך הינו עורך דין הבקיא בדיני המושבים ובחוקי הירושה יחדיו. כללי הירושה במושבים הינם מורכבים וסבוכים, ותלויים בין היתר בהוראות ההסכם המשולש אשר נחתם בין האגודה לבין רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית. כאשר מונה בן ממשיך על ידי ההורים כדין, האפשרות לביטול בן ממשיך הינה מוגבלת ותלויית נסיבות, בין היתר יש לבחון האם הבן מילא אחר התחייבויותיו להורים, התחייבויות אשר היוו בסיס למינוי. כיום כתב ההתחייבות נחתם בפני עו"ד .

כללי ירושה במושבים

כללי ירושה במושבים כאשר מדובר על מושב שבו הסוכנות היהודית היא צד להסכם, שונים מירושה רגילה. כך למשל כאשר נפטר אחד מבני הזוג, הנחלה עוברת לבן הזוג שנותר בחיים אפילו אם המנוח הותיר אחריו צוואה בה ציווה אחרת. במידה ושני בני הזוג הלכו לעולמם, הנחלה תעבור לבן הממשיך שמונה ע"י ההורים ואושר ע"י הסוכנות היהודית ורמ"י. צוואה אשר מחלקת את המשק בניגוד להתחייבויות ההורים לבן הממשיך בדר"כ לא תהיה בתוקף. כאשר שני ההורים נפטרו ולא מונה בן ממשיך ואף לא נערכה צוואה, יחולו הוראות חוק הירושה. בהתאם להוראות חוק הירושה אשר מאמץ את מדיניות רשות מקרקעי ישראל, בן אחד הוא שיקבל את הנחלה תוך פיצוי שאר האחים. כאשר אין בן המבקש ומסוגל לקיים את הנחלה תימכר הנחלה לצדדים שלישיים והיורשים יתחלקו בתמורה.

כאשר מתעוררת סוגיה של ירושת משק חקלאי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לנחלות אשר יבחן את התיק. כאשר נדרש הבן שמסוגל לקיים את המשק לפצות את שאר האחים, או כאשר מונה בן ממשיך ואינו חייב בפיצוי. כאשר נערכה צוואה בניגוד למינוי בן ממשיך או שאינה תואמת את הוראות ההסכם המשולש, כאשר מינוי הבן הממשיך לא הושלם ועוד.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

מאמרים נוספים

עורך דין צוואה וירושה

רישום בן ממשיך במינהל

רישום בן ממשיך במינהל ובמוסדות המיישבים הסכם בן ממשיך מסתיים ברישום אצל כל המוסדות המיישבים : אגודה, הסכונות היהודית, מנהל מקרקעי ישראל ( כיום :

ירושת משק חקלאי

ירושת משק חקלאי : כל מה שצריך לדעת ירושת משק חקלאי, הינו תחום מורכב ומסובך. הסיבה למורכבות כללי הירושה בירושת משק חקלאי במושב טמונה בכך

עורך דין בכרמיאל

ביטול בן ממשיך

ביטול בן ממשיך אינו דבר של מה בכך. יש לזכור כי הבן שמונה כבן ממשיך הסתמך על ההתחייבות כי עם פטירת ההורים יהיה בעל המשק

עורך דין פלילי קנאביס

מינוי בן ממשיך

הבן הממשיך הוא הבן שבונה את ביתו בסמוך להוריו, מעבד עימם את המשק החקלאי, ולאחר פטירתם הופך הוא להיות בעל הנחלה. מינוי בן ממשיך הינו

בן ממשיך פסקי דין

פסק דין בן ממשיך פיצוי אחים בן ממשיך פסקי דין: נדונה תביעה של אחד האחים (בן ממשיך) אשר התגורר במשק החקלאי של הוריו במושב, לפיה