התנגדות לצו ירושה

התנגדות לצו ירושה הינו הליך משפטי שמטרתו למנוע מתן צו ירושה בשל בקשה שהוגשה לרשם הירושה. הצורך בהגשת התנגדות לירושה עולה כאשר הבקשה שהוגשה לצו ירושה לא כללה או השמיטה מי מיורשיו על פי דין של המנוח, או למשל כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה המחלקת את רכושו בין הזוכים.

צו ירושה מטרתו להצהיר מי יורשיו של המנוח כאשר אין צוואה. לפיכך כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה בה חילק את רכושו באופן שונה מכללי הירושה על פי דין, הרי שיש להגיש התנגדות למתן צו הירושה ותחתיו להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

כך למשל במקרים בהם הוגשה בקשה לצו ירושה תוך השמטה, בין באופן מכוון ובין בטעות, של יורשים על פי דין של המנוח, כגון נכדים של המנוח אשר הוריהם נפטרו לפני המנוח, או כאשר הבקשה לצו ירושה לא כללה את בת זוגתו האחרונה של המנוח ועוד, בכל המקרים הללו עולה הצורך להגיש התנגדות לצו הירושה, שאם לא כן עלול הדבר לקפח יורש על פי דין.

 

איך מגישים התנגדות לצו ירושה?

התנגדות למתן צו ירושה הינה מסמך בכתב אשר מוגש לרשם לענייני ירושה ועליה לכלול את פרטי המתנגד, את פרטי המנוח, את פרטי היורשים המופיעים בבקשה למתן צו ירושה, ובעיקר את נימוקי ההתנגדות המהותיים. להתנגדות יש לצרף תצהיר התומך בעובדות הכלולות בה וכן כל מסמך אשר תומך בהתנגדות. ההתנגדות מועברת על ידי הרשם  להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

איך מגישים התנגדות לצו ירושה?
איך מגישים התנגדות לצו ירושה?

 

דוגמא למקרה בו הוגשה התנגדות לצו ירושה

נכדיו של המנוח, אשר אביהם בנו של המנוח נפטר לפניו הושמטו מבקשה למתן צו ירושה שהוגשה. הדודים של הנכדים הגישו בקשה למתן צו ירושה לפיהם יורשי המנוח הם ילדיו אשר נותרו בחיים והסתירו את עובדת קיומם של הנכדים. בעוד שעל פי חוק הירושה, במידה וילדו של המוריש נפטר לפניו, הרי שילדיו של הילד שנפטר (הנכדים) נכנסים בנעליו והם אלו שירשו את המנוח במקום אביהם. ההתנגדות היתה מוצדקת ובית המשפט נתן צו ירושה הכולל את נכדיו של המנוח.

דוגמא למקרה בו הוגשה התנגדות לצו ירושה
דוגמא למקרה בו הוגשה התנגדות לצו ירושה

 

התנגדות לצו ירושה שכבר ניתן

כאשר מבקשים להתנגד לצו ירושה שכבר ניתן, יש לפעול ולהגיש בקשה לביטול או תיקון צו הירושה. לא בכל מקרה ייעתר בית המשפט לתיקון צו ירושה שניתן אפילו התקיימו נסיבות המצדיקות זאת לרבות נישול יורש על פי דין מהצו. יש להראות כי הבקשה הוגשה על ידי המבקש בהזדמנות הראשונה וללא כל שיהוי.

דוגמא בה נדחתה בקשה לתיקון וביטול צו ירושה בשל שיהוי ניתן למצוא באחד מפסקי הדין שניתנו ע"י בית המשפט לענייני משפחה בחיפה ואף נדחה ערעור שהוגש בבית המשפט המחוזי. באותו מקרה, הגישה ילדה של המנוח בקשה לביטול צו הירושה בשל כך שהיא הושמטה על ידי אחיה מצו הירושה.

הילדה אשר התגוררה בסמיכות לאחיה ראתה כיצד אחיה עושים שימוש בחלקת אדמה אשר הייתה שייכת לאביהם המנוח. בין היתר בנו האחים בחלקה בתים ואף דירת מגורים אשר נמכרה לאחר. הבקשה לביטול הירושה הוגשה כ10 שנים לאחר פטירתו של המנוח והוצאת צו הירושה. בית המשפט לענייני משפחה ואף בית המשפט המחוזי בחיפה דחו את בקשת הביטול בנימוק של שיהוי.

למרות שנשללה זכותה הטבעית של הילדה לרשת את אביה, הרי שהיא המתינה זמן רב לאחר הוצאת צו הירושה, בזמן זה האחים בנו על החלקה את בתיהם, בעוד שהיא התבוננה מהצד ולא עשתה דבר – מהתנהגותה למד בית המשפט כי היא למעשה ויתרה על זכותה ובשל השיהוי הרב נדחתה בקשתה.

במקרה אחר ביטל בית המשפט צו ירושה שניתן לאחר הרבה שנים מאחר והיורש אשר הושמט מצו הירושה התגורר בחו"ל ולא יכול היה לדעת כלל על הוצאת צו הירושה וחלוקת הירושה בין אחיו.

מקרה נוסף שהובא לפתחו של בית המשפט הינו בקשתו של יורש לבטל צו ירושה שניתן על ידי הרשם בשל כך שהסתלק מהירושה שלא כדין ולא הבין את משמעות ההסתלקות. במקרה זה ולמרות שלא חלף זמן רב ממועד מתן הצו דחה בית המשפט את בקשת הביטול וקבע כי היורש במועד החתימה על כתב ההסתלקות ידע את תוצאות מעשיו, ואין כל עובדה חדשה המצדיקה את ביטול צו הירושה.

 

קבלת יעוץ משפטי מקדים טרם הגשת בקשה לביטול צו ירושה

קבלת ייעוץ משפטי מקדים מעורך דין העוסק בתחום הירושה יש בה להגדיל את סיכויי הבקשה. כפי שפורט לעיל יש הבדל בין הגשת בקשה לביטול צו ירושה טרם מתן הצו לבין הגשת הבקשה לאחר מתן הצו, שאז שיקולי בית המשפט משתנים ויש שאלות נוספת אשר צריך להתמודד עימן.

 

* אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי המשתנה ממקרה למקרה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן