חלוקת ירושה בין יורשים

 

כאשר אדם צובר רכוש ונכסים שונים במהלך חייו, שאלת חלוקת הקניין שבבעלותו בין יורשיו במועד פטירתו, הופכת לנושא בעל משקל רב. במדינת ישראל, השיטה לחלוקת ירושה בין יורשים, תלויה בראש ובראשונה בשאלה האם המוריש ערך צוואה לפני מותו או לא. בסקירה זו, נדון בשני המקרים הללו ובאופן בו חלוקת הירושה מתבצעת בכל אחד מהם.

 

כיצד נערכת חלוקת ירושה בין יורשים כשאין צוואה בנמצא?

במצבים בהם אדם בישראל נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, או אם צוואתו בטלה ולא קיימת צוואה קודמת, חלוקת עזבונו של המנוח מתבצעת בין מי שמוגדרים כיורשיו החוקיים על פי חוק הירושה, לפי סדר קבוע מראש המפורט בחוק, כדלקמן:

  • אם למנוח/ה יש בן / בת זוג וילדים: העיזבון מתחלק ביניהם שווה בשווה, למעט רכב המנוח, מטלטלין ודמי הכתובה של בת הזוג.
  • אם למנוח/ה אין ילדים: בן / בת הזוג וההורים מחלקים את נכסי העיזבון שווה בשווה, כאמור לעיל.
  • אם למנוח/ה אין ילדים או הורים שעודם בין החיים: בן / בת הזוג יורשים שני שליש מנכסי העיזבון, ואילו השליש הנותר מוקצה לאחים או להורי ההורים של המנוח. בנוסף, ישנם תנאים ספציפיים הקובעים אם בן / בת הזוג יורשים את כל הדירה שחלקו עם המנוח.
  • אם למנוח/ה אין בן / בת זוג, ילדים והורים שעודם בין החיים: מלוא נכסיו של המנוח מועברים לאחיהם ואחיותיהם.
  • אם למנוח אין בן זוג, הורים שעודם בין החיים, ילדים ואחים: נכסי הירושה מועברים לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, השומר עליהם לתקופה ייעודית עד להימצא יורש חוקי. לאחר פרק זמן זה, הנכסים מועברים לחזקת המדינה.

זקוקים לסיוע משפטי בנושא חלוקת ירושה בין יורשים? פנו אל עורך דין גיא קמרי – עורך דין לענייני עיזבון בהקדם.

חלוקת ירושה בין יורשים
חלוקת ירושה בין יורשים

 

כיצד נערכת חלוקת ירושה בין יורשים כשקיימת צוואה?

במקרים בהם המנוח הותיר אחריו צוואה, חלוקת הנכסים תעמוד בתנאים המפורטים בצוואה. יש לקיים את החלוקה שנקבעה במסמך הצוואה, גם במקרים בהם ההוראות עשויות להיראות לא הגיוניות או לא שוויוניות. הבסיס לחלוקת ירושה בין יורשים בהתאם להנחיות בצוואה, נשען על רצונו האוטונומי והחופשי של הנפטר. בית המשפט מחויב לכבד את כוונת המצווה ורצונותיו כפי שאלו משתקפים מצוואתו, עד כמה שניתן.

 

איך מוגשת הבקשה לחלוקת ירושה בין יורשים בפועל?

התהליך לחלוקת ירושה בין יורשים, מתחיל בהגשת בקשה לרשם הירושה לקיום הצוואה. במקרים בהם לא קיימת צוואה, מוגשת בקשה לרשם למתן צו ירושה. עם הגשת הבקשה, יש לספק את המסמכים הבאים תוך עד 7 ימים:

  • הצוואה המקורית (אם קיימת) – במקרים בהם הצוואה המקורית נעדרת, יש להגיש בקשה למתן צו קיום לצוואה על בסיס העתק מהצוואה.
  • תעודת הפטירה של המנוח – בנוסף, אם מי מהיורשים נפטר לפני הפרט שעיזבונו נדון בבקשה לרשם, יש לצרף גם תעודות פטירה שלהם.
  • אסמכתא למשלוח הודעה ליורשים – על המבקש להמציא ראיות לכך שיידע את כל היורשים על זכאותם לנכסי העיזבון.
  • אישור תשלום אגרת פתיחת בקשה – נכון לשנת 2023, עלות הטיפול בבקשה עומד על 542 ש"ח (או 461 ש"ח להגשה מקוונת), בתוספת 130 ש"ח לדמי פרסום.
  • אישור ייפוי כוח -רלוונטי אם הבקשה מוגשת על ידי עו"ד לענייני ירושה המייצג את המבקש.

לאחר הגשת הבקשה, רשם הירושה מפרסם את דבר הגשת הבקשה לקבלת הצו, למשך שבועיים בערך. במהלך תקופה זו, כל בעלי העניין בירושה, רשאים להגיש התנגדות למתן הצו, במידה והם חפצים בכך. מעבר לכך, הצוואה מועברת לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

 

האם חלוקת הירושה בין היורשים עשויה להתבצע בשונה מהוראות הצוואה?

חלוקת הירושה בין היורשים עשויה להתבצע בשונה מהוראות הצוואה, באמצעות אחד המהלכים הבאים:

 

הסתלקות מירושה

הסתלקות היא מהלך שבמסגרתו יורש בוחר לוותר על חלקו המיועד בירושה. ויתור זה יכול ללבוש צורה של הסתלקות מוחלטת או מנכס מסוים בלבד, וכתוצאה מכך להביא לחלוקה מחדש של חלקו זה של היורש המסתלק, בין היורשים הנותרים באופן שווה. מנגד, ההסתלקות מהעיזבון יכולה להתבצע באמצעות האצלה לטובת אדם אחר, במהלך שנקרא הסתלקות ספציפית. במקרה האחרון, חלקו של היורש המסתלק מועבר לאדם מסוים. אולם העברה כזו לטובת אדם אחר מותרת אך ורק לבן זוגו, אחיו או צאצאיו של המנוח ועל היורש המסתלק לציין בהסתלקותו למי הוא מייעד את חלקו.

 

הסכמי יורשים

החוק מאפשר ליורשים להחליט ביחד לחלק את נכסי העיזבון באופן שונה מהמפורט בצוואה. במקרים כאלה, ניתן לערוך הסכמי יורשים. במהלך תהליך זה מביעים במשותף כל היורשים הנקובים בצוואה את כוונתם לחלק את נכסי העיזבון בניגוד להוראות הכתובות בצוואה. כדי להקל על חלוקה שונה זו, היורשים חותמים על מסמך המכונה "שטר חלוקת עזבון" ואז הרכוש ניתן לחלוקה בהתאם לאופן המפורט בהסכם היורשים.

 

לסיכום

תהליך חלוקת הירושה בין יורשים הוא מורכב ולעתים קרובות נושא משקל רגשי משמעותי עבור כל הצדדים המעורבים. לאור המורכבויות הללו, אנשים רבים מבקשים ובצדק, הדרכה של עורך דין צוואות וירושות בתהליך. מעוניינים גם אתם בסיוע של עורך דין ירושות וצוואות במרכז? הצוות המשפטי של משרד עו"ד גיא קמרי ישמח לסייע ולכוון אתכם בכל שאלה הנוגעת לתכנון עיזבון, ניהול עיזבון וחלוקת ירושה בין יורשים. אל תהססו להיעזר בנו!

 

חלוקת ירושה בין יורשים יכולה להתרחש על פי צוואה או בהתאם להוראות הירושה כדין המוגדרות במסגרת חוק הירושה. כשאין צוואה, חוק הירושה מכתיב את זהות היורשים, את סדר החלוקה של נכסי הירושה ביניהם, לרבות את היקף הנכסים שיקבלו. 

היורשים עשויים לבקש לשנות את חלוקת הירושה המוגדרת בצוואה מכמה סיבות, כמו אי הסכמה עם החלוקה שהמצווה קבע, אם בעלות משותפת יוצרת מורכבות, שאיפה למנוע מאבקים משפטיים על תוקף הצוואה, רצון לזרז את תהליך החלוקה ולהימנע מהליכים משפטיים ממושכים ועוד. מניעים אלו מובילים לעיתים את היורשים לכונן הסכמי יורשים או לנקוט בהליך שנקרא הסתלקות מירושה כדי להבטיח חלוקה שוויונית ויעילה יותר של נכסי העיזבון.

התהליך מתחיל בהגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושה. תוך שבוע מוגשות הצוואה המקורית או העתק (אם המקור חסר), תעודות פטירה של המנוח ויורשים שנפטרו, אישור לשליחת הודעות ליתר היורשים, אסמכתא לתשלום אגרה ויפוי כוח למייצג (אם רלוונטי). הרשם מפרסם את דבר הגשת הבקשה לצו הצוואה במשך שבועיים ומאפשר לבעלי עניין בירושה להגיש התנגדויות במסגרת זמנים זו. בנוסף הצוואה נשלחת לאפוטרופוס הכללי לאישור. אם לא עלתה התנגדות לקיום הצוואה, צו הקיום יינתן בחלוף השבועיים הללו.

תהליך חלוקת הירושה הוא מורכב וטעון רגשית, מה שגורם לרבים לפנות לליווי משפטי מקצועי. סיוע מעורך דין ירושה מספק בהירות, מסייע לנווט במורכבויות הכרוכות בתהליך ולהבטיח שהנכסים בעיזבון יחולקו בין היורשים בצורה הוגנת.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן