יורש אחר יורש, הינה סוגיה המקנה זכייה על פי צוואה, על סמך זכייה של יורש על פי דין. כלומר, יכולה להיות בהוראות הצוואה, הוראה, כי היורש החוקי הינו בן משפחתו של המוריש. במצב זה, ניתן להוסיף הוראה, כי במידה והזוכה על פי הצוואה, שהינו בן משפחה, יורש מכוח הצוואה. ההוראה בצוואה באה לקבוע כי במידה ואותו יורש לא יהיה בין החיים, יוכל לרשת את העיזבון מכוח הצוואה צאצא של היורש, או בן משפחה, או מכר אחר. בכל מקרה ומקרה יש לבחון באמצעות עורך דין צוואה וירושה האם התקיימו דרישות החוק בסוגייה זו.

יורש אחר יורש - הוראות חוק הירושה

סוגיית יורש אחר יורש מעוגנת בסעיף 42 לחוק הירושה, וקובעת מספר תנאים:

  1. עורך הצוואה רשאי להגדיר מי ירש אותו במידה והיורש הראשי לא נמצא בין החיים, או במקרה של פרק זמן הנקוב בגוף הצוואה.
  1. הזוכה הראשון הוא היורש בסדר העדיפויות, אך אינו יכול לגרוע מזכותו של היורש השני. כך שהיורש הראשון לא יוכל להעביר את זכותו בצוואה למישהו אחר, שאינו נקוב כיורש השני לאותה צוואה.
  1. במידה והיורש השני אינו כשיר לרשת את המצווה, או במקרה שהיורש השני נפטר, הוראת הצוואה לטובתו מבוטלת.
  1. לא ניתן לצוות ליותר משני אנשים בסוגיית יורש אחר יורש, אלא אם כן היורש היה בחיים בזמן הכנת הצוואה. 

 

פסק דין בסוגיה סעיף 42 לחוק הירושה

לפני בית משפט בתיק תמ”ש 50420/02  נדון מקרה בו האב המנוח, הכין צוואה, בה הוא מצווה את כל רכושו לאשתו. באותה צוואה נקבע הוראה, כי לאחר מות האשה, יחולק הרכוש חצי לשני הבנים, וחצי לארבע הבנות. לימים, האם חילקה דירה לכל בן, שתי דירות לכל בת. שתי דירות נותרות מושכרות, ודמי השכירות מכל דירה הועברו לשתי הבנות שלא קיבלו דירה.

שתי הבנות טוענות כי יש לרשום את הדירות על שמן, מכיוון והן היחידות שלא זכו לדירה מכוח צוואת האב.

בהליך ישנו בן המתנגד לצוואה, שטוען כי שתי הדירות לא הועברו על שם האם, והדירות הנותרות הינם חלק מהעיזבון של האבא, ועל כן יש לחלק את שני הדירות בחלקים כפי שתואר בצוואת האב.

בית המשפט קבע כי כל האחים, ויתרו על זכותם לתביעה מכוח צוואת האב המנוח, וכי נחתם הסכם פשרה בשנת 98′, בו הסכימו כל הילדים של המנוח כי כל אחד מהילדים קיבל דירה לחזקתו, וגם בעצם זה שהאם לא העבירה את הזכויות על שמה, עדיין ישנו הסדר של יורש אחר יורש, והבנות זכאיות לקבלת הדירה.

מעוניינים בייעוץ משפטי בסוגייה מתחום הירושה?. עו”ד ירושה קמרי, ישמח לתת לכם מענה מקצועי, לרבות בחינת סיכויי התיק והכוונה בדבר ההליך בו יש לנקוט.

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי

      לייעוץ ללא התחייבות 

[contact-form-7 id=”3117″ title=”לייעוץ ללא התחייבות”]

שתפו

מאמרים נוספים

פסק דין פסילת צוואה

פסק דין פסילת צוואה (תע 51286-08-17) – בפסק דין זה נדונה סוגייה בעניין פסילת צוואה. הצוואה הראשונה, נערכה בפני עורך דין צוואות, וחילקה את עיקר

התנגדות לצוואה עילות

התנגדות לצוואה יכולה להתבסס על מספר עילות לפי חוק הירושה, רבים המקרים בהם סכסוכים בין בני משפחה התרחשו בעקבות צוואה המקפחת את היורשים. רבים מגיעים

העדר כשרות לצוות

העדר כשרות לצוות

העדר כשרות לצוות: התנגדות לצוואה בעילה של העדר כשרות לצוות, מוגשת בעיקר בנסיבות בהם המצווה ערך צוואה: כאשר המצווה הינו אדם מבוגר, או כאשר מדובר

ריבוי צוואות

התנגדות בשל ריבוי צוואות ריבוי צוואות במקרים, בהם המצווה ערך מספר צוואות שונות בזמנים שונים, ציווה את רכושו למספר יורשים, לפעמים בסדר גודל שונה, ולפעמים

עורך דין צו ירושה

זקוקים לייעוץ וייצוג בענייני ירושה? עורך דין צו ירושה קמרי עוסק בתחום הירושה, לרבות בהגשת בקשה לצו ירושה ורישום נכסי העזבון בהתאם לצו. צו ירושה