כתיבת צוואה

 

כל אחד מאיתנו הוא לא פחות מהמחבר הבלעדי של סיפור חייו ושל המורשת שהוא ישאיר אחריו עבור הדורות הבאים. במידה רבה, ניתן לומר כי כתיבת צוואה שקולה לכתיבת הפרק האחרון בסיפור החיים שלנו – כך, מה שעשוי להיראות כמסמך פשטני ורשמי הוא הלכה למעשה כלי רב ערך ועוצמה אשר אוצר בחובו את הכוח לממש את מיטב רצונותינו ומשאלותינו לאחר מותנו, ואשר מעצב באופן משמעותי את חייהם של כל מי שיקרים לנו. במאמר זה נעמוד על מגוון ההיבטים של כתיבת צוואה – על משמעותה ועל חשיבותה הרבה, המורכבות הטמונה בכתיבת צוואה ואת האתגרים שהיא מציבה וכן נשפוך אור על החיוניות הטמונה בהיעזרות בעורך דין שיספק הכוונה משפטית מקצועית.

 

כתיבת צוואה – מדוע היא כה הכרחית?

עריכת צוואה היא אינה חובה, ועל כן על מי שלא כתב צוואה יחול חוק הירושה – החוק ייקבע מי יירש את נכסיו של הנפטר כמו גם את האופן שבו יחולק העיזבון שלו. אם כן, על ידי כתיבת צוואה אתה יכול לזכות בשליטה על גורל הרכוש שלך ועל האופן שבו הוא יחולק בין קרוביך ובין יקיריך – זאת, בין אם מדובר בנכסי מקרקעין, בהשקעות ממוניות, בחפצים אישיים, בקניין רוחני וכיוצא באלו נכסים. אכן, כתיבת צוואה בכפוף לדין החל מבטיחה למוריש כי לאחר מותו ייעשה ברכושו כרצונו, ולכן היא מותירה שקט נפשי וביטחון אישי משמעותי. במובן זה, ניתן לומר כי צוואה היא אינה רק פיסת נייר – זו המורשת שאתה מותיר מאחור לאחר פטירתך, והיא בעלת משמעות מעשית ופרקטית.

 

 

הדין החל בישראל

על פי הדין החל בישראל, שמונחה בעיקר על ידי חוק הירושה ועל ידי ההלכה הפסוקה בתחום, כל פרט רשאי לערוך את צוואתו על פי רצונו, כאשר על מנת שצוואה תיכנס לתוקפה יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה.

החוק מונה ארבע דרכים אפשריות לעריכת צוואה, כאשר הבחירה נתונה בידיו של המצווה:

 • צוואה בכתב יד – כל פרט זכאי לערוך עבור עצמו צוואה בכתב ידו, באופן עצמאי. על הצוואה להיות כתובה בכתב היד של המצווה, ולהכיל את תאריך עריכתה כמו גם את חתימת המוריש. כתיבת צוואה באופן זה אינה מחייבת הסתייעות בעורך דין או שמא נוכחות של עדים, ואמנם מכאן גם נובע חיסרון מרכזי שלה – מי שאינו שבע רצון מהצוואה יוכל לערער על האותנטיות שלה ביתר קלות.
 • צוואה בעדים – צוואה בעדים היא צוואה אשר נערכת בנוכחותם של שני עדים לכל הפחות, כאשר העדים אינם יכולים להיות חלק מהנהנים מהצוואה. במובן זה, מדובר בעדים נטולי אינטרס או משוא פנים. בדומה לפרקטיקה של צוואה בכתב יד, גם כאן אין צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך דין.
 • צוואה בפני רשות – צוואה בפני רשות יש להגיש, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, לגורם רשמי כמו שופט, חבר באחד מבתי הדין הדתיים, רשם בבית משפט או רשם לענייני ירושה.
 • צוואה בעל פה – אדם אשר עומד למות ומצוי על ערש דווי רשאי לומר את צוואתו בעל פה אל מול שני עדים. מדובר בחלופה למצבים שבהם נבצר מהמוריש לבצע כתיבת צוואה באחד משלושת האופנים האמורים לעיל. על העדים לערוך רישום מדויק ככל הניתן של דברי המצווה בזיכרון דברים.

מי רשאי לערוך צוואה?

באופן כללי, כל פרט ופרט רשאי לערוך את צוואתו. אף על פי כן, קיימים מספר מקרים חריגים שבהם אדם יהיה פסול לצוות – זאת, בין אם מדובר בקטין (מתחת לגיל שמונה עשרה), בין אם מדובר בפסול דין ובין אם מדובר במי שמחשבתו אינה צלולה, כך שאינו מודע למשמעות של עריכת הצוואה.

אם המצווה מעוניין להבטיח כי לא יערערו בעתיד על כשירותו בעת עריכת הצוואה, מוטב לו לקבל חוות דעת רפואית אשר תעיד על כשירותו לצוות, וכך להקדים תרופה למכה.

 

התגברות על הקושי הטמון בכתיבת צוואה

כפי שפורט לעיל, כתיבת צוואה היא משימה קריטית שאין להמעיט מחשיבותה – זהו מסמך משפטי חיוני אשר מאפשר לך להביע את מגוון רצונותיך בכל הנוגע לחלוקת הנכסים שלך לאחר פטירתך. אף על פי כוחה המהותי של הצוואה, לא מעטים הם האנשים שנמנעים מכתיבתה, וממתינים ממש עד "לרגע האחרון", קרי עד לרגע שבו הם כבר מצויים על ערש דווי. אכן, אין כל צל של ספק כי המחשבה על מוות ותמותה יכולה להיות מרתיעה למדי, אך יש לזכור כי צוואה ערוכה היטב תבטיח כי כל היקרים לך יתחלקו בנכסיך לפי מבוקשך וכי הנכסים שהרווחת בעקבות עבודה קשה יחולקו בהתאם לרצונותיך.

 

אתגרים בכתיבת צוואה

אמנם כתיבת צוואה היא קריטית, אך היא לא חפה מאתגרים:

 • בהירות ודיוק – אי בהירות ואי דיוקים בצוואה עלולים להוביל לבלבול ולמחלוקות בין המוטבים, מה שעלול להתגלגל לסכסוכי ירושה בוטים ומצערים. על כן יש להקפיד על לשון ברורה, רציונלית ושאינה משתמעת לשתי פנים.
 • שינוי נסיבות – החיים הם בסופו של יום דינמיים, והנסיבות הכלכליות והאישיות של כל אדם יכולות להשתנות עם הזמן. נישואים, גירושין, לידת ילדים, רכישת נכסים חדשים – כל הגורמים הללו יכולים להשפיע על האופן שבו תרצה לערוך את הצוואה שלך. לכן יש לקחת בחשבון כי צוואה, בייחוד אם היא נערכת בשלב מוקדם של החיים, היא לא סופית, והיא דורשת עדכונים מעת לעת.
 • חלוקת נכסים – במצבים שבהם הדינמיקה המשפחתית מורכבת או מתוחה, הקביעה כיצד לחלק את הנכסים שלך יכולה להיות מאתגרת למדי. בהקשר זה, גורם אובייקטיבי כמו עורך דין יכול לספק פרספקטיבה נטולת משוא פנים, ולעזור לך לקבל החלטות מושכלות.

תפקידו של עורך דין בכתיבת צוואה

אכן, חוק הירושה מותיר לכל פרט לערוך את צוואתו בעצמו, באופן עצמאי, ובאופן עקרוני אין כל דרישה להסתייעות בשירותיו של עורך דין בעניין. אף על פי כן, לעיתים הסתייעות בעורך דין עשויה לעשות את ההבדל בין צוואה מוצלחת בעלת תוקף חזק ומבוסס לבין צוואה עמומה שניתן לערער עליה בנקל.

 • התאמה אישית – צוואות אינן מסמכים גנריים כמו חוזי שכירות. הם מתייחסים לרכוש הספציפי של המוריש ומבטאים את מערכות היחסים שלו הם קרוביו להם הוא בוחר להוריש את רכושו. עורך דין יכול לעזור לך להתאים אישית את הצוואה שלך כך שתשקף את המצב המשפחתי הייחודי שלך, את מצבור הנכסים שלך ואת רצונותיך האחרונים.
 • מזעור שגיאות – עורך דין העוסק בכתיבת צוואות מבטיח כי הצוואה שלך תהיה נקייה מטעויות ותקינה מבחינה משפטית, באופן שיקשה לערער עליה ואשר יבסס את התוקף שלה.
 • אובייקטיביות – עריכת צוואת היא לכל הדעות נושא רגיש ואינטימי. בכל הנוגע ל חלוקת הנכסים בין יקיריך, עורך דין יכול לספק נקודת מבט אובייקטיבית, לעזור למנוע קונפליקטים פוטנציאליים ולהבטיח יחס הוגן לכל המוטבים.
 • תכנון עזבון מקיף – צוואה היא רק מרכיב אחד בתוכנית עיזבון מקיפה. עורך דין יכול לסייע לך ביצירת נאמנויות, ייפויי כוח ובהתוויית הנחיות שונות ומגוונות, על מנת להבטיח שכל תוכנית העיזבון שלך פועלת בהרמוניה.

לסיכום, צוואה הינה מסמך משפטי בעל השלכות קריטיות עבור העברת נכסים בין דורית ומומלץ להסתייע בעורך דין על מנת שזו תקוים לאחר לכתו של המצווה. אנו במשרד עורכי דין קמרי ושות' נותנים ייעוץ משפטי לגבי עריכת צוואה בהתאם לדין ולכללים הקבועים בחוק הירושה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו לכל שאלה ופרטים נוספים.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן