צו ירושה

איך מוציאים צו ירושה ומי רשאי להוציא אותו?

אחד ההליכים הבירוקרטיים המוטלים על יורשיו של אדם שלא הותיר צוואה, הוא הוצאת צו ירושה. איך מוציאים צו ירושה? היכן ומי רשאי להוציא אותו? כל המידע במאמר הבא!

כשנפטר לא משאיר צוואה, מתחלק עיזבונו על פי חוק הירושה התשכ"ה-1965. למימוש העיזבון, נדרש צו ירושה. בקשה לצו ירושה מוגשת לרשם הירושות או לבית דין רבני, עצמאית, או באמצעות עורך דין. הצו כולל את תאריך הפטירה, שמות היורשים וחלקם בעיזבון והליך קבלתו ייקח חודש עד שלושה במקרים הרגילים.

צו ירושה הוא בעצם מסמך משפטי המצהיר מיהם יורשיו של אדם ועל חלוקת הרכוש של אדם שנפטר בין יורשיו. צו ירושה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, לאחר שבחן את הבקשה לצו ירושה מוגשת בדרך כלל על ידי אחד היורשים או על ידי מי שמונה כאחראי על העזבון. אם המנוח ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה כדי שהצוואה תיכנס לתוקף ולא בקשה לצו ירושה. צו קיום צוואה הוא למעשה צו הצהרתי על זהות היורשים של מנוח המבוסס על צוואה לה מבקשים לתת תוקף. אם המנוח לא ערך צוואה, הירושה תתחלק על פי צו ירושה בין היורשים החוקיים שלו על פי סדר הירושה הקבוע בחוק הירושה. צו ירושה הוא מסמך חשוב מאוד, שכן הוא מסדיר את חלוקת הרכוש של המנוח ומאפשר ליורשים להתחיל בתהליך העברת הרכוש לידיהם.

אין כל חובה בדין להוציא צו ירושה, אך ללא צו הירושה כאמור לא ניתן להעביר את הנכסים מהמנוח ליורשים. ישנם יורשים פוטנציאלים אשר נמנעים במכוון מהוצאת צו ירושה, מחשש שידרשו לשאת בחובות שהותיר המוריש אחריו.

 

איך מוציאים צו ירושה ומי רשאי להוציאאותו?
איך מוציאים צו ירושה ומי רשאי להוציא אותו?

הפרוצדורה להוצאת צו ירושה

כדי להוציא צו ירושה כאמור יש להגיש בקשה למתן צו ירושה, את הבקשה רשאים להגיש את הבקשה יורש של הנפטר, מנהל העיזבון או נושה של הנפטר. ניתן להגיש אותה במשרדי רשם הירושות הנמצא במחוז בו התגורר המוריש טרם פטירתו , דרך אתר האינטרנט של רשם הירושות או  בדואר רשום.

לטופס הבקשה מצרפים אגרות תשלום מאושרות, תעודת פטירה של המנוח (במידה ואינו בעל תעודת זהות ישראלית). בנוסף, יש להמציא הוכחה שהבקשה מוגשת בידיעת כל היורשים. אם יורש מבקש להסתלק מהעיזבון, יש לצרף תצהיר הסתלקות, חתום בידי עורך דין או נוטריון. כשיש ייצוג של עורך דין, יצורף גם ייפוי כוח.

לאחר שתיבדק תקינות הבקשה, יפרסם הרשם הודעה בעיתונות על הבקשה לצו הירושה, כדי ליידע את הציבור. העתק של הבקשה יישלח לאפוטרופוס הכללי, שיצטרף להליך אם אחד היורשים קטין או חסר ישע.

 

צו ירושה
צו ירושה

עלויות בקשה לצו ירושה

הליכי צו הירושה, מחייבים באגרות, שניתן לשלם בשירות התשלומים הממשלתי, בכרטיס אשראי עמדות התשלום בלשכות רשם הירושות, או בסניפי בנק הדואר. סכומי האגרה משתנים מעת לעת, כאשר תשלום מקוון מקנה הנחה בתשלום. נכון ליום 18.6.2024 סכומי האגרה הינם:

  • בקשה רגילה לצו ירושה מחייבת באגרה של 562 ₪, במידה והבקשה מוגשת באופן מקוון האגרה הינה 478 ש"ח.
  • הוצאות פרסום  – 66 ₪
  • בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה – 562 ₪
  • התנגדות למתן צו ירושה – 1075 ₪
  • בקשה להעתק צו ירושה – 44.70 ש"ח

מקרים בהם יש להוציא צו ירושה למרות קיומה של צוואה

במקרים בהם ישנה צוואה, אך ישנם גם נכסים אשר הצוואה לא התייחסה אליהם, כדי לחלק נכסים אלה יש להוציא צו ירושה לגביהם, או במקרים בהם פסל בית המשפט את הצוואה.

התנגדות לצו ירושה

לבקשה לצו ירושה עשויות להיות גם התנגדויות, למשל, בטענה על קיומה של צוואה, או בטענה לזכאות לחלק בירושה, שאינה מצוינת בבקשה לצו, לכן כדאי להתייעץ עם עורך דין ירושה מומלץ טרם הגשת הבקשה.

התנגדויות למתן צו ירושה ניתן להגיש בתוך שבועיים מיום פרסומה בעיתון. לעיתים יאשר רשם הירושות הארכה, כל עוד הצו לא ניתן. לאחר מתן צו הירושה, לא ניתן עוד להגיש התנגדויות, אך ניתן לנקוט צעד בשם "ביטול צו ירושה".

התנגדות לצו ירושה
התנגדות לצו ירושה

 

מתי תעבור בקשה לצו ירושה לבית המשפט?

בקשה למתן צו ירושה תועבר לטיפול בית המשפט לענייני משפחה, במקרים שבהם הוגשה התנגדות, כשהמדינה או מוסדותיה הם צד לבקשה, כשהאפוטרופוס הכללי מצטרף, או כשהבקשה מעוררת סוגיות של סמכות שיפוטית.

האם ניתן לשנות צו ירושה?

כאשר בצו הירושה נפלה טעות, כגון טעות במספר הזהות או שמם של היורשים ניתן לבקש לשנות את צו הירושה. כך גם כאשר הושמטו יורשים חוקיים של המנוח, כגון יורש שנפטר לפני המנוח או ילדיו, ניתן לבקש מרשם הירושה לשנות את הצו.

קבלת צו הירושה

רשם הירושות מנפיק כיום וחותם את הצווים בצורה דיגיטלית. צו הירושה נשלח למבקש בדואר האלקטרוני וניתן למצוא אותו גם באזור האישי באתר השירותים והמידע הממשלתי. עם קבלת צו הירושה ניתן לפנות לבנקים, ללשכת רישום המקרקעין בטאבו, ולכל גוף המחזיק בנכסי העיזבון אשר היו שייכים למנוח, ולקבל את החלק של כל יורש בהתאם לצו הירושה.

* אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן