שינוי צוואה

 

עדכון או שינוי של הצוואה הוא ללא כל צל של ספק נדבך משמעותי שיש לקחת בחשבון בכל הנוגע לכתיבת צוואה ולעריכתה. הרי, החיים הדינמיים, אשר מתפתחים כל העת, ואשר מייצרים נסיבות מפתיעות ובלתי צפויות, מחייבים לתת את הדעת על האפשרות בדבר שינוי צוואה על מנת להבטיח שמכלול הרצונות שלך כמוריש יתממשו ויתגשמו במדויק. במדריך המקיף הבא, נפרט על אודות הדברים המרכזיים שיש לדעת ביחס לשינוי צוואה, ובכלל זאת נדרש למורכבות הכרוכה בשינוי של הצוואה שלך, למצבים שבהם רצוי ומומלץ לבצע שינוי צוואה, לפרוצדורה המשפטית הכרוכה בעניין ולחשיבות שבהיעזרות בעורך דין לענייני צוואה.

 

באילו מצבים כדאי או צריך לבצע שינוי צוואה?

סיפור החיים של כל אחד ואחת מאיתנו הוא לעולם רצוף בהפתעות ובמאורעות שלא ניתן לצפות מראש, ושבכוחם לשנות את הדינמיקה המשפחתית, את מצבת הנכסים הקיימת וכן הלאה. כל שינוי, אפילו אם לא מהותי או מהפכני, עשוי להוות עילה מוצדקת לבצע שינוי צוואה, ולהתאים אותה למערכת הנסיבות החדשה. כעת, נציג מספר סיבות מרכזיות, אשר בהתקיימן יש לשקול לתקן את הצוואה:

 • שינוי בדינמיקה המשפחתית – נישואים, גירושין, לידה או מוות יכולים להשפיע באופן משמעותי על המבנה המשפחתי ועל מי שאתה רוצה שיירש את הנכסים שלך.
 • שינוי במצבת הנכסים – אם המצב הפיננסי שלך השתנה בעקבות קבלת ירושה, בעקבות רכישה משמעותית או בעקבות השקעה כלשהי, ייתכן שיהיה עליך לעדכן את הצוואה על מנת שזו תשקף את הנכסים הנוכחיים שלך באופן מדויק ככל הניתן.
 • שינוי בזהות היורשים או בהיקף הירושה עבור כל יורש – לעיתים עולה הצורך להוסיף או להסיר יורשים מן הירושה ולחילופין לשנות את הנתח שכל יורש זכאי לו.
 • בחירה של מנהל או של אפוטרופוס – ייתכן שתרצה למנות מנהל עזבון או אפוטרופוס חדש עבור ילדיך או עבור התלויים שלך, ויש לציין הסדרים אלו במפורש בצוואה.
 • שינוי בחוקי המס – ככל שיחולו שינויים כלשהם בחוקי המס, ייתכן שיהיה בכך כדי להשפיע על חלוקת הנכסים שלך ועל חבויות המס של היורשים שלך. שינויים שכאלו בחוק עשויים לחייב אותך לשנות את הצוואה שלך בהתאם.
 • הגנה על נכסים – על מנת שיעלה בידך להגן על הנכסים שלך מפני נושים, אתגרים משפטיים או איומים אחרים, ייתכן שיהיה עליך לבצע תיקונים ייעודיים בצוואה.
 • שינוי של דעות – לפעמים לא צריך להתרחש אירוע משמעותי ומהותי על מנת לבצע שינוי צוואה. כך, ייתכן שבאופן טבעי ההעדפות האישיות שלך או הערכים שלך יתפתחו עם הזמן, מה שיוביל באופן בלתי נמנע לשינויים ביעדי תכנון העיזבון שלך.

 

שינוי צוואה

 

דרכים שונות לשינוי צוואה בהתאם לדין החל בישראל

הדין החל במדינת ישראל מותיר מספר אפיקים ודרכים לשינוי צוואה. כך ס' 36 לחוק הירושה קובע כי המצווה רשאי לבטל את צוואתו בכל עת, וזאת, בין היתר, על ידי נקיטה באחת מן האלטרנטיבות המרכזיות הבאות:

 • השמדת הצוואה – המצווה רשאי להשמיד את הצוואה האחרונה אשר ערך. ככל שעשה כן, מוחזק המצווה כמי אשר התכוון לבטל את צוואתו האחרונה. אם השמיד המצווה את צוואתו, הרי שיחול על עזבונו ההסדר הבסיסי המעוגן בחוק הירושה, אשר לא ישקף מטבע הדברים את רצון החלוקה הסובייקטיבי שלו.
 • עריכת צוואה חדשה – עריכת צוואה חדשה משמעה ביטול הצוואה הקודמת, אפילו אם לא הכריז על ביטולה באופן רשמי. אף על פי כן, אם אין סתירה כלשהי בין הצוואה החדשה שנכתבה לבין הצוואה הקודמת שלא הוכרז על ביטולה, ומדובר רק בהוספה של דברים, הרי שהצוואה הקודמת תעמוד על כנה ויראו את שתי הצוואות כקיימות במקביל זו לצד רעותה.

יש לציין כי כאשר מדובר בצוואה הדדית, הרי שההסדר המתואר מעלה אינו יכול לחול. הרי, צוואה הדדית היא צוואה אשר נערכת על ידי שני בני הזוג, וככזו יש לה היבט משמעותי של הסתמכות על בן הזוג ושל שותפות. אי לכך, כמובן שביטול או אף שינוי חד צדדי של הצוואה אינו בא בחשבון. כך, ככל שבן הזוג עודנו בחיים, הרי ששינוי הצוואה דורש הודעה לבן הזוג והסכמה מצדו, כאשר בהיעדר הסכמה מתבטלת הצוואה. אם בן הזוג כבר נפטר, לא יהיה ניתן לבטל את הצוואה ההדדית אלא רק לאחר שבן הזוג שנותר בחיים מוותר על הזכויות שלו בעיזבון של בן זוגו המנוח.

 

מדוע שינוי צוואה מכשולים בדרך לשינוי המיוחל

בעת שינוי הצוואה שלך, מוטב לך להתרחק ממלכודות נפוצות שעלולות להפוך את השינויים שלך ללא יעילים או להוביל למחלוקות משפטיות מורכבות ומצערות בין היורשים שלך:

 • נסה להימנע משינוי או מביטול עמום או בלתי ברור של הצוואה הקודמת שלך – במסגרת זו, עליך להקפיד על נקיטה בלשון מפורשת, בהירה וברורה, באופן שימנע כל בלבול או מחלוקות בין היורשים. הרי שפה מעורפלת או מונחים לא ברורים בצוואתך החדשה עלולים להוביל למחלוקות ולהתדיינויות משפטיות עוינות בין היורשים שלך.
 • היצמד לדרישות החוק וההלכה הפסוקה – בעת שינוי צוואה עליך לוודא כי אתה עומד בדרישות המשפטיות הפורמליות, וזאת על מנת להבטיח לשינוי הצוואה שלך יהיה בהכרח תוקף רשמי.
 • אל תחכה לרגע האחרון – דחיינות בעדכון הצוואה שלך עלולה להיות בעלת השלכות לא מכוונות אם רצונותיך משתנים או אם מתרחשים אירועים בלתי צפויים.

 

התייעצות עם עורך דין העוסק בדיני ירושה

שינוי צוואה הוא תהליך משפטי משמעותי, אשר בסופו של יום עתיד להכריע את האופן שבו הירושה שלך תחולק בין קרוביך ויקיריך, וכך לעצב במידה רבה את חייהם של האחרונים. אי לכך, אין להוזיל מן החשיבות הרבה אשר טמונה בהתייעצות עם עורך דין מנוסה לשם תכנון מושכל של עיזבון ובכלל זאת לשם ביצוע שינויים בצוואה.

עורך דין בעל מומחיות בדיני הירושה עשוי להעניק לך סיוע משפטי שערכו לא יסולא בפז – הוא יסייע לך לנווט בין הדרישות המשפטיות השונות הכרוכות בעריכת שינויים בצוואה, אשר יש להקפיד למלאן בדקדקנות, ובין היתר יבטיח לך כי הרצונות שלך מתועדים באופן שממזער למינימום האפשרי את הסיכון שמא הצוואה שלך לא תמומש בהתאם לרצונותיך המפורשים. לא זו בלבד, אלא שעורך הדין שלך יכול גם לספק הדרכה חשובה לגבי השלכות מס, לגבי הגנה על נכסים ולגבי שיקולי תכנון עיזבון אחרים שעלולים להתעורר במהלך תהליך השינוי.

לסיכום, החיים הם בלתי צפויים, ולכן אין כל ספק כי תכנון העיזבון שלך צריך להתפתח יחד איתם, באופן אורגני והרמוני. שינוי הצוואה שלך הוא צעד הכרחי אשר דרוש על מנת להבטיח שהנכסים שלך יחולקו בהתאם למיטב רצונותיך ומשאלותיך. עם זאת, מדובר בתהליך הדורש שיקול דעת מדוקדק, הקפדה על פורמליות משפטיות, ובעיקר הדרכה של עורך דין מוסמך. על ידי נקיטת צעדים אלה, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שתוכנית העיזבון שלך משקפת במדויק את כוונותיך ומגינה על יקיריך באופן האופטימלי בדורות הבאים.

קמרי ושות הינו משרד עורכי דין בתחום דיני הירושה, הננו נותנים ייעוץ משפטי לגבי עריכת צוואה חדשה ושינוי צוואה תוך שימת לב והקפדה על האלמנטים הדרושים לשמירה הצוואה תקוים בהתאם לרצון המצווה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן