תיקון טעות סופר בצוואה

להאזנה:

 

"טעות סופר בצוואה" היא מונח המתייחס לשגיאות טכניות שעלולות להופיע במסמך הצוואה. במקרים רבים טעויות מסוג זה עלולות להקשות על מימוש הוראות הצוואה כך שהיורשים יוכלו לממש את זכויותיהם בירושה. למרבה המזל, מסביר עורך דין גיא קמרי, ניתן להתגבר על טעויות אלו באמצעות תיקון טעות סופר בצוואה בסיוע של עורך דין צוואות וירושות.

 

החשיבות של תיקון טעות סופר בצוואה

טעויות בצוואה עלולות להעלות שאלות לגבי פרשנות הוראות המוריש, ומחייבות בחינה מדוקדקת של כוונת המוריש. מאידך, מדובר גם בבחינת סוגיות הקשורות לתחביר, איות ושימוש לשוני במילים בצוואה, וכן בהבנת הסיבות העומדות מאחורי בחירתו של המוריש במילים או בניסוח בצוואה.

החשיבות של תיקון טעות סופר בצוואה
החשיבות של תיקון טעות סופר בצוואה

 

על מה טעויות בצוואה עלולות להצביע?

חשוב לציין שטעויות בצוואה יכולות להתרחש באופן ספונטני, אך הן יכולות להיות גם תוצאה של הטעיה. לפיכך, בתי המשפט בוחנים גם את השאלה האם היה להטעיה תפקיד ביצירת צוואה פגומה. מקובל לטעון שהטעיה שמובילה לטעות מכוונת היא סוג של השפעה בלתי הוגנת או השפעה אסורה לפי סעיף 30 לחוק הירושה.

חשוב לציין כי אם נפלה טעות בצוואה כתוצאה מהשפעה אסורה כגון הטעיה, והמוריש היה מודע לטעות אך לא תיקן אותה, היא לא תיחשב כטעות לפי חוק הירושה ( סעיף 31) והדבר לא יהווה עילה לביטול או לתיקון הצוואה. הצורך לתקן טעויות סופר בצוואה אם כן, הוא להבטיח ביצוע מדויק ובר תוקף משפטי של רצונות המוריש. תיקונים אלו חיוניים גם כדי להבטיח שהמוטבים יוכלו לממש את זכויותיהם כראוי על פי הצוואה.

תיקון טעות סופר בצוואה
תיקון טעות סופר בצוואה

מה מאפיין טעות סופר בצוואה?

"טעות סופר בצוואה" היא מונח המתייחס לשגיאות טכניות שעלולות להופיע במסמך הצוואה. למשל, אם נכתבת צוואה מבלי לכלול את מספרי הזהות של המוטבים, הם לא יוכלו לבצע רישום של זכויותיהם בנכס מקרקעין או לגבות כספי ירושה מהבנק. לכל הטעויות או הליקויים הטכניים הללו בצוואה יש דבר אחד משותף: הם מינוריים וניתנים לתיקון בעזרת עורך דין לענייני עיזבון. זאת משום שהכלל העיקרי בדיני הירושה הוא ללכת לפי כוונת המנוח.

 

מתי יתבצע תיקון טעות סופר בצוואה?

מומלץ להתייחס ולתקן כל שגיאה טכנית (טעות סופר) בצוואה במועד הגשת הבקשה לקיום הצוואה, כך שצו קיום הצוואה יכלול הנחיות ספציפיות לתיקונים הנדרשים. כך תגדילו את הסיכויים לביצוע תקין של הצוואה. עם זאת, עדיין ניתן לבקש תיקונים שיבוצעו גם לאחר מתן צו קיום הצוואה. רצוי לעשות זאת בהקדם האפשרי, על מנת למנוע עיכובים או סיבוכים במימושה.

מתי יתבצע תיקון טעות סופר בצוואה?
מתי יתבצע תיקון טעות סופר בצוואה?

 

מה ההבדל בין טעות סופר בצוואה לטעויות בצוואה מסוגים אחרים?

ישנם סוגים שונים של טעויות שיכולות להתרחש בצוואה, כגון טעות סופר או טעות מהותית. טעות סופר היא טעות שקל יחסית לתקן באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, הוכחת קיומה של טעות מהותית בצוואה עשויה להיות מאתגרת יותר ועלולה להביא לפסילת ההוראה הפגומה או לשינוי מוחלט במשמעות הצוואה על מנת להגשים את כוונתו האמיתית של המוריש.

 

מקור ההתייחסות המקלה לטעויות סופר בצוואה

טעות סופר במסמך הצוואה, בשונה מטעות מהותית בצוואה, היא בעצם טעות טכנית. כך למשל, רישום שגוי של מספר תעודת זהות, כאשר מתוכן ההוראה בצוואה ברור לחלוטין מה הייתה כוונת המוריש, היא טעות שאינה מובילה בדרך כלל לפסילת ההוראה בצוואה ככל שהיא מתוקנת.

לפיכך, בכל פעם שניתן להתגבר על שגיאות סופר, ייעשה הדבר על מנת לממש את רצון המנוח. הרציונל העומד מאחורי זה הוא כי מילוי רצון המנוח עומד בראש סדר העדיפויות ולכן אין להיטפל לליקויים צורניים מינוריים כעילה לפסילת הצוואה או סעיף מסעיפיה.

 

התהליך לתיקון טעות טכנית בצוואה

תיקון טעויות בצוואה נעשה באמצעות הליכים משפטיים בבית המשפט או אצל הרשם לענייני ירושה לפי סעיף 32 לחוק הירושה. ראוי לציין כי הבקשה לתיקון צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה.

אם יקבע רשם לענייני ירושה כי יש צורך בהכרעה שיפוטית בעניין הטעות הנטענת, היא תועבר לבית המשפט לענייני משפחה לפי סעיף 67 א' לחוק הירושה. במקרים בהם חוק הירושה מאפשר בקשה לתיקון טעות בצוואה, תהיה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדון בה.

 

מה צריך להוכיח במסגרת הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בצוואה?

על מנת שהבקשה לתיקון טעות סופרים בצוואה תתקבל, על המבקש להוכיח את דבר קיומה של הטעות ואת קיומו של קשר סיבתי בינה לבין ההוראה השגויה בצוואה. כמו כן, יש צורך להוכיח מה הייתה כוונת המנוח אלמלא התרחשה הטעות. במידה ולא יתקיימו תנאים אלה, הבקשה לתיקון הצוואה לא תתקבל.

 

כיצד בית המשפט מכריע בבקשות לתיקון טעות סופר בצוואה?

בעת הערכת סיכוייה של בקשה לתיקון טעות בצוואה להתקבל, חשוב לקחת בחשבון שבית המשפט דורש הוכחה ברורה ומדויקת לרצונותיו האמיתיים של הנפטר לגבי רכושו והאופן בו הטעות העובדתית מונעת את מימושם של אותם רצונות. כמו כן, ידרוש בית המשפט הוכחה לכך שהמנוח לא היה מודע לקיומה של הטעות המדוברת בצוואתו.

באם המנוח היה מודע לטעות ולא תיקן אותה תוך שנה מיום כתיבת הצוואה, הדבר לא ייחשב כטעות אלא כרצון המנוח. הוכחת רצונותיו האמיתיים של המנוח מצריכה ראיות חזקות, התואמות את דיני הראיות בהליכי ירושה הנהוגים בבית המשפט לענייני משפחה.

 

באילו נסיבות יתאפשר תיקון טעות סופר בצוואה בידי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט?

סעיף 32 לחוק הירושה קובע שכאשר קיימת טעות סופר בצוואה כמו טעות בתאריך, שגיאה במספר מזהה של נכס או אדם, או טעות במספר חשבון, ואת הכוונה האמיתית של המצווה ניתן לקבוע בבירור על פי שאר הצוואה, הרשם לענייני ירושה יתקן את הטעות. אם העניין יובא לבית המשפט, תהיה לבית המשפט גם סמכות לתקן את הטעות לפי סעיף 67 א' לחוק הירושה.

 

תיקון טעות סופר בצוואה – סיכום

ההליך המשפטי לתיקון טעות סופר בצוואה, אמנם פשוט מההליך לתיקון טעויות מהותיות בצוואה. אולם עדיין יש צורך בסיוע משפטי של עו"ד לענייני ירושה, כדי לשפר את סיכויי הבקשה להתקבל. עו"ד גיא קמרי  – עורך דין ירושות וצוואות במרכז, ישמח להציע לכם סיוע בעניין זה לצד הכוונה בכל עניין אחר הקשור בעריכת צוואות וטיפול בירושה.

אם אתם זקוקים לייעוץ משפטי – אל תהססו לפנות למשרד עו"ד גיא קמרי בטלפון: 077-454-6091.

על פי החוק, אם נעשתה טעות טכנית בצוואה, וניתן לקבוע בבירור מה היה המוריש מורה בצוואתו אלמלא הטעות, בית המשפט יתקן את הצוואה בהתאם. אולם אם לא ניתן לקבוע את כוונתו האמיתית של המוריש, הוראת הצוואה השגויה נחשבת בטלה.

הבקשה לתיקון טעות בצוואה צריכה להיות נתמכת בתצהיר מצד המבקש ובראיה שמצביעה על כך שאכן נפלה טעות במסמך הצוואה. בשל מורכבות התהליך לתיקון טעויות, מומלץ לפנות לייצוג מעורך דין ירושה מנוסה.

כאשר צוואה נערכת בצורה יסודית ומקצועית מלכתחילה, ניתן למזער את הסיכויים לכך שיפלו בה ליקויים טכניים ומהותיים, שיהיה צורך לתקן אותם בעתיד על מנת לממש את הצוואה כלשונה. לשם כך יש לפנות לעו"ד צוואות מוסמך.

הרשם לענייני ירושה יכול לתקן טעויות טכניות בצוואה, במועד הגשת הבקשה לצו קיום און לאחר מתן הצו. אולם אם עניין הירושה כבר הוכרע על ידי בית המשפט, הסמכות לתיקון ליקויים טכניים בצוואה נמצאת בידי בית המשפט לענייני המשפחה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן