הסכם בין יורשים עתידיים 

 

על פי תקנות חוק הירושה, עם פטירתו של אדם, רכושו – כולל משאבים כספיים ונכסי מקרקעין, מועברים ליורשיו החוקיים על פי דין. מנגד, במידה והאדם קבע צוואה, הנכסים מוקצים לאנשים המפורטים במסמך. הדבר מעורר שאלה משמעותית: האם חתימת הסכם בין יורשים עתידיים, הנשען על הרכוש שהם מצפים לקבל מתוך העיזבון של מי מקרוביהם, היא בעלת תוקף משפטי? בסקירה להלן נחקור ביסודיות את הנושא החשוב הזה, לאורם של דיני הירושה הישראליים.

 

מה משמעותם של הסכמים בין יורשים עתידיים והאם החוק מתיר אותם?

חתימה על הסכמי יורשים עתידיים, מתרחשת בתרחישים שבהם אנשים הצופים שיקבלו בירושה נכס ספציפי, מתחייבים לבצע עם מי מהיורשים האחרים, עסקה מסוימת הקשורה לאותו נכס, לפני שהזכויות בנכס זה עברו לבעלותם הלכה למעשה.

בהתאם לדין הישראלי, מותר ליצור הסכמים בין יורשים לעתיד, כל עוד הסכמים אלו נוגעים להקצאת נכסי עיזבון העשויים לעבור בירושה. פעולת כינון ההסכם בין היורשים לבין עצמם, בהקשר לנכסים שהם מצפים לקבל במסגרת ירושה קרובה, אינה בטלה מטבעה, גם אם הסכם כזה נערך עוד לפני פטירת המוריש וקבלת הנכסים בפועל.

מעוניינים בייעוץ משפטי פרטני בנוגע להסכמי יורשים עתידיים? רוצים להיות בטוחים שאתם פועלים באופן חוקי וקביל משפטית לגבי הירושה? זה הזמן לפנות להתייעצות עם עורך דין גיא קמרי – משרד עורך דין לענייני עיזבון וירושה.

הסכם בין יורשים עתידיים 
הסכם בין יורשים עתידיים

 

במה שונים הסכם שנחתם בין יורשים עתידיים מעסקאות ירושה עתידיות?

עסקת ירושה עתידית, היא מושג המבטא התחייבות של פלוני להעניק נכסים לזולתו אחרי פטירתו. כאשר התחייבות זו נעשית מחוץ להקשר של צוואה, היא מהווה הסכם שאינו מותר על פי הדין הישראלי, הנחשב כעסקה אסורה בענייני ירושה.

האיסור להתקשר בעסקאות בירושה עתידית, נעוץ בסעיף 8 בחוק הירושה. מטרתו לשמור על זכותו של הפרט לקבוע את חלוקת רכושו באמצעות צוואתו, מבלי להיכנע להשפעות חיצוניות שעלולות לתמרן את החלטותיו. השפעות כאלה עלולות להשפיע על בחירת היורשים או חלקיהם בעיזבון, מה שעלול להוביל לאפליה בלתי הוגנת של מוטבים פוטנציאליים אחרים.

כתוצאה מכך, עסקאות בירושה עתידה אינן ברות אכיפה משפטית, אלא אם ההנחיה להעברת נכסים אלו מתוארת במפורש בהוראות הצוואה.

עם זאת, חשוב להבהיר כי הסכמים בין היורשים לעתיד, שונים במהותם מהסכם על ירושה עתידית, הן במהותם והן מבחינת ההשלכות המשפטיות שלהם. ההסכמים בין היורשים העתידיים, נבדלים ביסודם מעסקאות ירושה עתידיות, בכך שהם אינם נחתמים בין המצווה ליורשים לעתיד, אם כי בין היורשים לעתיד לבין עצמם. כתוצאה מכך, הסכמים אלו אינם נכנסים לקטגוריה של עסקאות ירושה אסורות לפי הדין.

 

מתי הסכמי יורשים עתידיים עשויים להיחשב בטלים ואינם חוקיים מיסודם?

חוזה בין היורשים לעתיד יהפוך לפסול ולא קביל משפטית, באם הוא גובש לפני פטירת המוריש מתוך כוונה לשלול שלא בצדק מאחד היורשים העתידיים את חלקו הראוי בירושה. לשם הבהרה, בעוד שהחוק הישראלי מתיר ליורשים עתידיים להתקשר בהסכמים המתארים חלוקת נכסים צפויה בתוך הירושה, הוא אוסר על ביצוע הסכמים שישללו שלא בצדק מיורש ספציפי את תביעתו הראויה לירושה המיועדת.

 

מדוע הסכמים בין היורשים לעתיד אינם מחייבים באופן אוניברסלי?

חשוב להבהיר שהסכמי יורשים בדבר הקצאת נכסי עיזבון בעתיד, אינם נכנסים לקטגוריה של הסכמים בין יורשים כמפורט בסעיף 110 לחוק הירושה. הרציונל הראשוני מאחורי זה, הוא שכל עוד המוריש עודו בין החיים, לא קיים עזבון בראי החוק וגם לא יורשים חוקיים – מה שהופך את המושג של יורשים לבלתי שלם בעת עריכת ההסכם. יתרה מכך, ההסכם נוגע לאירוע עתידי ותיאורטי במהותו – קרי, הירושה הפוטנציאלית של הנכסים בעתיד – שעלולה להתממש או לא, מה שמכניס אי ודאות לגבי היכולת לאכוף הסכם כזה מלכתחילה. משמעו שבמידה שהיורשים שחתמו על ההסכם לא קיבלו לבסוף את הנכסים הנדונים בו במסגרת הירושה, ההסכם לא יהיה בר אכיפה ממילא. זאת משום שבהקשרי ירושה – אין אפשרות ודאית לדעת מה המוריש ייבחר לעשות כחלק מצוואתו.

 

משמעותו של ייעוץ משפטי בגיבוש הסכם בין היורשים לעתיד

לאור המורכבויות הכרוכות בזיהוי השוני בין הסכמי יורשים לעתיד, המיועדים לחלוקת עיזבון ותקפים מבחינה משפטית, לבין עסקאות בירושה עתידית, הנעדרות תוקף חוקי מטבען, מומלץ לפנות להדרכה של עו"ד לענייני ירושה לפני כל עיסוק בפעילויות הקשורות לטיפול בנכסים שעשויים להגיע לידיכם באמצעות ירושה או כחלק מהעיזבון – אך באותה מידה, עלולים גם לא. פניה יזומה לעו"ד ירושות וצוואות, יכולה לעזור לכם להתמודד כראוי עם אי הוודאות הגלומה בעניינים כאלה, ולהבטיח שתבצעו החלטות מושכלות ונכונות יותר מבחינה משפטית.

 

הסכם בין יורשים עתידיים – סיכום

בסקירה זו ראינו כי הסכם הנחתם בין היורשים לעתיד, נעדר תוקף מובנה של חוזה משפטי מחייב ולא ניתן לאכוף אותו אלא אם החותמים עליו יקבלו בסופו של דבר את הירושה הצפויה. זה נובע מהאופי הבלתי צפוי של ענייני ירושה עתידיים. חשוב לזכור שכל פרט מחזיק באוטונומיה להקצות את רכושו, הונו ונכסיו למי שייבחר, בהתאם להעדפותיו במסגרת צוואתו, תוך הבטחת העברת הנכסים לפרטים שבהם בחר מראש, עם פטירתו, ובהתאם לתנאים שקבע בצוואתו.

בהתאם לכך, על מנת לוודא שהטיפול בענייני הירושה, יעשה באופן יסודי, תקין ולא פחות חשוב מכך – חוקי למהדרין, ישנה חשיבות עליונה להתקשר עם עורך דין צוואות וירושות מנוסה. לעורכי דין בעלי מומחיות בענייני צוואות וירושה יש תפקיד חשוב ומהותי ביותר בפיקוח על חלוקה שוויונית של נכסי העיזבון והבטחת התוקף המשפטי של התהליך – הן בעריכת הצוואה ובמימושה, והן בהכנת  הסכמי יורשים.

במידה ויש לכם צורך בסיוע משפטי בנושאים הקשורים בהסדרת הטיפול בירושתכם, וברצונכם ליצור צוואה שתאפשר חלוקה הוגנת וחפה מסיבוכים של הנכסים שלכם, עכשיו זה הרגע המתאים לפנות אל עו"ד גיא קמרי, ולהימנע מסיבוכים משפטיים פוטנציאליים וסכסוכים מיותרים בין יורשיכם בעתיד.

גם אם אתם בצד היורשים – בהווה או בעתיד, משרדנו ישמח לייעץ לכם ולכוון אתכם בכל הנוגע לניהול העיזבון באופן חוקי ונבון.

למידע נוסף וסיוע משפטי מטעם משרד עורך דין ירושות וצוואות במרכז – פנו כעת אל משרד עו"ד גיא קמרי.

 

הסכמים בין היורשים לעתיד הם הסדרים חוזיים שניתן להיכנס אליהם כאשר ישנו צפי לקבלת ירושה של נכסים ספציפיים מאדם אחר. בהסכם זה, היורשים הפוטנציאליים למעשה מתחייבים אלו כלפי אלו, לבצע עסקה עתידית הכוללת את אותם נכסים, עוד לפני שהנכסים הגיעו פיזית לידיהם.

חוקי הירושה בישראל אינם אוסרים על גיבוש הסכמי יורשים עתידיים. עם זאת, חוקים אלו אינם מחייבים את ביצועם של הסכמים מסוג זה בפועל, באם הירושה הצפויה לא תתממש בסופו של דבר עבור אחד הצדדים החותמים.

כדי להבטיח העברת רכוש מחייבת מבחינה משפטית בין מוריש ליורשיו, חובה ליצור צוואה מוקפדת, בהתאם להוראות החוק. הסתייעות בשירותיו של עורך דין ירושה מיומן, חיוני להגנה על היורשים העתידיים שלכם מפני מורכבויות פוטנציאליות. הדבר הופך להיות חיוני במיוחד בשל השווי והערך המשמעותי האופייני לנכסים הכלולים בירושה בדרך כלל והמורכבויות הגלומות בניהול עיזבון. 

בראש ובראשונה, עורך דין לענייני צוואות וירושות, מוסמך להעניק תמיכה משפטית נרחבת למוריש, בבואו לערוך צוואה חוקית ותקפה, המייצגת נאמנה את כוונותיו ורצונותיו. עורך הדין מדריך את המוריש בכל שלב בתהליך, ומקל על הקמת צוואה איתנה מבחינה משפטית, שתעמוד בתנאי הסף המשפטיים להוצאתה מן הכוח אל הפועל בבוא העת. הדבר מסייע גם ליורשים, שלרוב נהנים מחלוקת נכסים ודאית יותר, וחפה מעיכובים מיותרים.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן