הסתלקות מירושה

להאזנה:

 

הסתלקות יורש מזכותו בעיזבון:

הסתלקות מירושה משמעותה כי המסתלק מוותר על חלקו בירושה לטובת בן זוגו, אחיו או ילדו של המוריש, ורואים אותו כמי שלא היה יורש מלכתחילה. וויתור על חלק בירושה נעשה בדר"כ לאור הסכמות משפחתיות בין היורשים, מקרה נפוץ של הסתלקות הינו וויתור של הילדים על חלקם בירושה לטובת אימם, בת הזוג של המוריש.

 

כיצד מסתלקים מירושה ?

הכללים בדבר הסתלקות מירושה קבועים בסעיף 6 לחוק הירושה, המורה כדלקמן:

  • יורש רשאי להסתלק מזכותו בעיזבון לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון. ההסתלקות מבוצעת באמצעות הודעה בכתב לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט כאשר העניין הועבר אליו. ההסתלקות הינה מכלל העיזבון או משיעור מסויים בעיזבון, ויכול הוא להסתלק אף מזכות שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מחלקה.
  • במידה ויורש מבקש להסתלק מהעיזבון הרי שרואים אותו כמי שלא היה יורש מלכתחילה. כמו כן ניתן להסתלק אך לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
  • במידה וקטין או פסול דין מבקשים להסתלק מהירושה הדבר טעון אישור של בית המשפט.
  • לא ניתן לבצע הסתלקות על תנאי, והסתלקות כזו היא בטלה.

תקנה 16 לתקנות הירושה מתווה את הדרך לביצוע הסתלקות מירושה, כדלקמן:

  • מי שמבקש להסתלק מחלקו בירושה יגיש הודעת הסתלקות לרשם הירושה או לבית המשפט שהעניין הועבר אליו.
  • יש לפרט בהודעת ההסתלקות את פרטי זהותו של המסתלק, האם מדובר בהסתלקות מכלל העיזבון או מחלקו, ובמידה וההסתלקות היא ספציפית לטובת בן הזוג של המוריש, ילדו או אחיו, יש לציין זאת במפורש בתצהיר ההסתלקות המצורף להודעה.
  • במידה והמסתלק הינו קטין או פסול דין, יש לציין עובדה זו בהודעת ההסתלקות ולהגיש את הבקשה לבית המשפט.

הסתלקות מירושה
הסתלקות מירושה

כל עוד לא הוגשה הודעת הסתלקות מירושה בהתאם לכללים הקבועים לעיל, הרי שההסתלקות לא תהיה בתוקף.

הסתלקות מירושה הינה פעולה משפטית חד צדדית ואין צורך בהסכמתו של מי שמסתלקים לטובתו, למעשה האדם שלטובתו מסתלקים רואים אותו כמי שקיבל מהמוריש חלק גדול יותר מזכויותיו בעיזבון. ההסתלקות יכולה להיות בתמורה או שלא בתמורה.

הסתלקות  נעשית על ידי עריכת תצהיר חתום בפני עורך דין ירושה. על התצהיר להתייחס לפרטי העיזבון ממנו מסתלקים, לטובת מי מסתלקים, ולכך שההסתלקות היא סופית ומוחלטת.

את התצהיר שנערך יש להגיש לרשם הירושה, או לבית המשפט אשר עניין הירושה הועבר אליו.

האם ניתן לחזור או לבטל הסתלקות מירושה ?

הכלל הוא כי מי שהסתלק מחלקו בירושה אינו יכול לחזור בו, מאחר וההסתלקות הינה סופית.

חזרה מוויתור על חלק בירושה ניתנת אך ורק במקרים חריגים. בהם הוכח כי ההסתלקות נעשתה שלא מרצון חופשי, כגון, עושק, הטעייה, מי שאינו יודע קרוא וכתוב ועוד.

בפסק הדין בע"א 2041/05 קיבל בית המשפט העליון את ערעורו של אדם אשר הסתלק מהירושה בשל מעשי מרמה ועושק של אחיותיו כלפיו. בית המשפט קבע כי ההסתלקות מהירושה בטלה בשל התקיימות עילות מחוק החוזים אשר השפיעו על רצונו החופשי של המסתלק.

במצבים בהם מבקשים לחזור או לבטל הסתלקות מירושה, יש להיוועץ עם עו"ד דיני צוואה וירושה על מנת שלא לסכל את הסיכויים לבטל את ההסתלקות מירושה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

דילוג לתוכן