תיקון טעות בצוואה

להאזנה:

 

תיקון טעות בצוואה, מבוססת בסעיף 30(ב) לחוק הירושה הקובע, כי טעות בהוראה בצוואה ניתנת לתיקון על ידי בית המשפט, במידה וניתן לקבוע בבירור מה היה רצון המצווה אלמלא הטעות. אם לא ניתן להתחקות אחר רצון המצווה הוראת הצוואה בטלה. טעות בצוואה הינה למעשה פער בין תפיסת המציאות הסובייקטיבית של המצווה לבין המציאות האוביקטיבית, הטעות יכולה להיות בעובדה, בדין או במניע.

פרשנותו של סעיף 30(ב) עומדת בשני מישורים:

האחד, מעגן בתוכו סעד של תיקון טעות בצוואה, כאשר ניתן להבין את אומד דעת המצווה, ללא הטעות.

השני, כאשר לא ניתן לקבוע את אומד דעת המצווה, בעקבות הטעות, בית המשפט ייעתר להתנגדות ויורה על ביטול הצוואה.

כאשר בעל דין, או מתנגד לצוואה, מגיש בקשה לתיקון טעות בצוואה, על הטוען לטעות מוטל נטל ההוכחה, והבאת הראיות, על מנת לשכנע את בית המשפט, כי טעות זה אינה יורדת לשורשו של עניין, וכי עדיף הפירוש המקיים את הצוואה, על הפירוש המבטל אותה.

 

מהי טעות סופר בצוואה?

טעות סופר הינה טעות טכנית בלשון הצוואה, כגון טעות בתיאורו של אדם או בתיאורו של נכס מסויים, תאריך, מספר חשבון וכדומה. המדובר אם כן בטעות מינורית כגון שגיאת כתיב וכדומה. למעשה הטעות נעוצה בפער שבין אומד דעת המצווה לבין מה שנרשם בצוואה.

מהי טעות סופר בצוואה?
מהי טעות סופר בצוואה?

כיצד מגישים בקשה לתיקון טעות סופר בצוואה :

בקשה לתיקון טעות סופר בצוואה מוגשת לרשם הירושה בדר"כ על ידי עורך הצוואה שהינו עורך דין. למעשה טעות סופר משקפת טעות כתיב של עורך הצוואה השונה ממה ששמע מהמצווה או ממה שאירע בפועל. כך למשל טעות סופר נפוצה הינה רישום תאריך שגוי ליד אישור העדים או בכותרת שמעיד על מועד עריכת הצוואה. הדרך לתיקון הינה באמצעות בקשה המוגשת לרשם הירושה בצירוף תצהיר של עורך הצוואה המצהיר כי המדובר בטעות כתיב שלו המצדיקה תיקונה.

תיקון טעות בצוואה
תיקון טעות בצוואה

ההבדל בין טעות בצוואה לטעות סופר:

י​חסי הכוחות בין טעות, המעוגנת בסעיף 30(ב) לחוק הירושה, לבין טעות סופר המעוגנת בסעיף 32 לחוק הירושה, היא מהות הטעות, שכן טעות סופר נחשבת כפגם קל, הניתן לריפוי ( להרחבה בנושא פגמים בצוואה ). לדוגמא טעות בצוואה יכולה להתבטא כאשר אדם מצווה בצוואתו דירת מגורים שאינה שלו זוהי טעות מהותית, בעוד שבטעות סופר למשל המצווה ציווה נכס מקרקעין בגוש וחלקה שגוי.

ההבדל בין טעות בצוואה לטעות סופר
ההבדל בין טעות בצוואה לטעות סופר

תיקון טעות בצוואה פסק דין:

בפסק דין זילברסון, (בעמ 4990/12 ‏ ‏ מ.ז. נ' ח.ז). שם דובר על מקרה בו המצווה הורישה את נכסיה בין שני בניה. כך שבן אחד יקבך את זכויות אמו במקרקעין, ואילו הבן השני יקבל את מניותיה של האם בחברה. כך שההפרש בין שווי הנכסים עמד על כ-6 מיליון שקלים. הבן שקיבל את החלק הפחות רווחי, התנגד לצוואה בשל שלוש טעויות שעלו בצוואה:

(1) טעות כלכלית בשווי החלקה, (2) רצונו של המורישה היה לחלק את נכסיה באופן שווה לשני הבנים, (3) עורך הדין שערך את הצוואה, לא הסביר לאם כי ניתן לחלק את הנכסים באופן שווה, על דרך יצירת הפרדה וחלוקת המקרקעין.

בית המשפט העליון פסק :

(1) דרך המלך בתיקון טעות, הינה ריפוי הטעות על ידי בית המשפט מכוח סעיף 30(ב) לחוק הירושה.

(2) ריפוי הטעות ייעשה רק אם ניתן לדעת בבירור את רצונה של המצווה, ובמידה וזה לא יעלה, יש לבטל את הצוואה.

(3) במקרה זה, הצוואה הפלה באופן בוטה בין שני האחים, והסיבה שלא היה נתק מסוים בין המורישה, לבין מי מבניה, העידה על סימני שאלה שעוררו את בית המשפט, לבחון את תיקון הטעות או ביטולה. יחד עם זאת, נקבע כי המנוחה הייתה כשירה לצוות את רכושה.

(4) עוד נקבע, כי טעות לפי סעיף 30(ב) הינה סובייקטיבית, כלומר לפי רצון המצווה, יהא מעוות ככל שיהיה, ועל כן אין לבטל את בחירתה, אלא את אומד דעה במעמד עריכת הצוואה.

לסיכום, ההשלכות של טעות בצוואה יכולה לגרום לפסילת הוראה מהותית בצוואה בעוד שטעות סופר הינה קלה יותר ובית המשפט מקל בתיקון טעות שכזו, לעיתים ההבחנה אינה קלה ומצריכה בחינה מעמיקה, על כן מומלץ להיוועץ בעורך דין צוואות בצפון  מנוסה , על מנת לאמוד את הקשיים הכרוכים בניהול תיק העיזבונות בבית המשפט, ובבקשה לבקשת צו קיום, או התנגדות לצוואה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן