ביטול הסכם מתנה במקרקעין

להאזנה:

 

סוגייה של ביטול הסכם מתנה במקרקעין עולה למשל במקרים בהם אדם נתן במתנה נכס יקר ערך כגון דירת מגורים. במרבית המקרים בהם מדובר באדם מבוגר, קשיש או חסר ישע, עולה השאלה מדוע העביר את זכויותיו לאחר והאם הסכם המתנה במקרקעין הינו תוצאה של מעשים פסולים או לחצים אשר הופעלו על מעניק המתנה באופן אשר מצדיק את ביטולה.

לאור הייתו של הסכם מתנה הסכם חד צדדי, בתי המשפט מעניקים משקל רב לגמירות דעתו של נותן המתנה בעת החתימה על ההסכם, ובוחנים האם המתנה ניתנה מתוך רצון חופשי ואמיתי. טענה שגורה העולה בקשר לפגמים בכריתת הסכם המתנה הינה כי ההסכם נחתם תוך הטעיה עושק וכפייה של מעניק המתנה ע"י המקבל.

 

ביטול עסקת מתנה בעילה של עושק וכפייה

אחת מעילות הביטול המוכרות בדין הישראלי הינה עילת העושק והכפייה. יסודות עילת העושק מעוגנות בסעיף 18 לחוק החוזים הקובע:

"מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר ניסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה."

לביסוס עילת העושק יש להוכיח קיומם של 3 יסודות מצטברים:

  1. מצבו של העשוק, בחינת מצוקתו השכלית או הגופנית – להוכחת מצב של מצוקה ניתן להסתייע בחוות דעת רפואית, או עדויות המצביעות על חולשה בה היה מצוי נותן המתנה בזמן העסקה.
  1. התנהגות העושק ומודעותו למצוקת העשוק תוך ניצול מצוקה זו – יש לבחון את מודעותו של מקבל המתנה למצוקתו וחולשתו של נותן המתנה תוך ניצול חולשה זו להחתמה על הסכם מתנה לטובתו.
  1. היות תנאי הסכם המתנה גרועים מהמקובל – יש לבחון את הסכם המתנה, מה הוא מקנה למקבל ובאילו תנאים. יש לזכור כי עסקת מתנה הינה עסקה חד צדדית בה מקבל המתנה לא נתן תמורה. למשל, כאשר נותן קשיש את דירת מגוריו במתנה לאלתר, ונותר ללא קורת גג, אלה סממנים המצביעים על תנאי מתנה גרועים מהמקובל.

ביטול הסכם מתנה במקרקעין
ביטול הסכם מתנה במקרקעין

ביטול הסכם מתנה שלא הסתיים ברישום

בהסכם מתנה יש נפקות לשאלה האם העסקה הסתיימה ברישום, ככל שהמתנה לא הסתיימה ברישום הרי שמדובר בהתחייבות לתת מתנה בהתאם לסעיף 6 לחוק המתנה, וניתן לחזור ממנה בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 5 לחוק המתנה:

סעיף 5(ב) לחוק המתנה: נותן המתנה רשאי לחזור בו מהסכם המתנה במידה ולא ויתר על זכות זו בכתב, ובמידה ומקבל המתנה לא ביצע השקעות במתנה בהסתמך על ההסכם. למשל: כאשר המתנה היא דירה ומקבל המתנה השקיע כספים בהשבחתה ועבר להתגורר בה יחד עם בני משפחתו.

סעיף 5 (ג) לחוק המתנה: נותן המתנה רשאי לחזור בו מהמתנה בשל התנהגות מחפירה של מקבל המתנה או בשל הרעה משמעותית במצבו הכלכלי.

ביטל עסקת מתנה במקרקעין יכולה להתבסס על עילות ביטול הן מחוק המתנה והן מחוק החוזים. כאמור לעיל ישנה משמעות לשאלה האם המתנה הסתיימה ברישום אם לאו. לשם בחינת עילות לביטול עסקת מתנה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מתאים מעורך דין העוסק בתחום האזרחי.

* אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן