ביטול הסכם מתנה במקרקעין

סוגייה של ביטול הסכם מתנה במקרקעין עולה למשל במקרים בהם אדם נתן במתנה נכס יקר ערך כגון דירת מגורים. במרבית המקרים בהם מדובר באדם מבוגר, קשיש או חסר ישע, עולה השאלה מדוע העביר את זכויותיו לאחר והאם הסכם המתנה במקרקעין הינו תוצאה של מעשים פסולים או לחצים אשר הופעלו על מעניק המתנה באופן אשר מצדיק את ביטולה.

לאור הייתו של הסכם מתנה הסכם חד צדדי, בתי המשפט מעניקים משקל רב לגמירות דעתו של נותן המתנה בעת החתימה על ההסכם, ובוחנים האם המתנה ניתנה מתוך רצון חופשי ואמיתי. טענה שגורה העולה בקשר לפגמים בכריתת הסכם המתנה הינה כי ההסכם נחתם תוך הטעיה עושק וכפייה של מעניק המתנה ע"י המקבל.

ביטול עסקת מתנה בעילה של עושק וכפייה

אחת מעילות הביטול המוכרות בדין הישראלי הינה עילת העושק והכפייה. יסודות עילת העושק מעוגנות בסעיף 18 לחוק החוזים הקובע:

"מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר ניסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה."

לביסוס עילת העושק יש להוכיח קיומם של 3 יסודות מצטברים:

  1. מצבו של העשוק, בחינת מצוקתו השכלית או הגופנית – להוכחת מצב של מצוקה ניתן להסתייע בחוות דעת רפואית, או עדויות המצביעות על חולשה בה היה מצוי נותן המתנה בזמן העסקה.

 

  1. התנהגות העושק ומודעותו למצוקת העשוק תוך ניצול מצוקה זו – יש לבחון את מודעותו של מקבל המתנה למצוקתו וחולשתו של נותן המתנה תוך ניצול חולשה זו להחתמה על הסכם מתנה לטובתו.

 

  1. היות תנאי הסכם המתנה גרועים מהמקובל – יש לבחון את הסכם המתנה, מה הוא מקנה למקבל ובאילו תנאים. יש לזכור כי עסקת מתנה הינה עסקה חד צדדית בה מקבל המתנה לא נתן תמורה. למשל, כאשר נותן קשיש את דירת מגוריו במתנה לאלתר, ונותר ללא קורת גג, אלה סממנים המצביעים על תנאי מתנה גרועים מהמקובל.

ביטול הסכם מתנה שלא הסתיים ברישום

בהסכם מתנה יש נפקות לשאלה האם העסקה הסתיימה ברישום, ככל שהמתנה לא הסתיימה ברישום הרי שמדובר בהתחייבות לתת מתנה בהתאם לסעיף 6 לחוק המתנה, וניתן לחזור ממנה בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 5 לחוק המתנה:

סעיף 5(ב) לחוק המתנה: נותן המתנה רשאי לחזור בו מהסכם המתנה במידה ולא ויתר על זכות זו בכתב, ובמידה ומקבל המתנה לא ביצע השקעות במתנה בהסתמך על ההסכם. למשל: כאשר המתנה היא דירה ומקבל המתנה השקיע כספים בהשבחתה ועבר להתגורר בה יחד עם בני משפחתו.

סעיף 5 (ג) לחוק המתנה: נותן המתנה רשאי לחזור בו מהמתנה בשל התנהגות מחפירה של מקבל המתנה או בשל הרעה משמעותית במצבו הכלכלי.

ביטל עסקת מתנה במקרקעין יכולה להתבסס על עילות ביטול הן מחוק המתנה והן מחוק החוזים. כאמור לעיל ישנה משמעות לשאלה האם המתנה הסתיימה ברישום אם לאו. לשם בחינת עילות לביטול עסקת מתנה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מתאים מעורך דין העוסק בתחום האזרחי.

* אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי

 

מאמרים נוספים

מהי תביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע, עוסקת בסוגיה משפטית, המעוגנת בחוק איסור לשון הרע. לשון הרע, היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לגדף, לבזות, ללעוג ולפגוע באדם בעיני הבריות.

תביעה אזרחית נגררת לפלילים

תביעה אזרחית נגררת לפלילים, מעוגנת בסעיף 77 לחוק בתי המשפט, הינה תביעה, המוגשת בפן הנזיקי-אזרחי, בעקבות הליך פלילי שהסתיים בפסק דין. כאשר, המעוול בהליך הנזיקי

ביטול פסק דין

ביטול פסק דין במעמד צד אחד, הינה סוגיה במשפט האזרחי, שניתנת בדרך כלל בדרך של החלטה, ומעוגנת בסעיף 214 לתקנות סדר הדין האזרחי. כאשר לדוגמה

סילוק יד ממקרקעין

סילוק יד ממקרקעין הינה סוגייה, הנוגעת לפינוי מקרקעין, כאשר ישנה פלישה, שלא מכוח חוזה, או הסכם בין צדדים, המעוגנת בסעיף 16 לחוק המקרקעין. כך למשל

שיתוף פוסט בפייסבוק מהווה לשון הרע

מעוניינים לשתף פוסט בפייסבוק? כדאי שתקראו את הפוסט לפני שתלחצו על לחצן השיתוף שמא אתם עלולים להיות שותפים לפרסום לשון הרע. שיתוף פוסט בפייסבוק עלול