חוק הירושה דירת מגורים

להאזנה:

 

כאשר דירה עוברת בירושה, היא בדרך כלל מחולקת בהתאם לצוואה או לחוק הירושה על פי דין. אולם לקבל לפי חוק הירושה דירת מגורים יכול להתברר כעניין מורכב, כאשר אין צוואה. לפיכך, חשוב להבין מי זכאי לרשת את הדירה על פי חוק. מאמר זה יביא לבחינה מעמיקה את אופן חלוקת הזכויות בדירות מגורים שעברו בירושה ואת חשיבות הסיוע המשפטי של עורך דין ירושה בנושא סבוך זה.

 

כיצד מטופלת במסגרת חוק הירושה דירת מגורים המהווה חלק מעזבונו של אדם שנפטר?

חוק הירושה מתווה את ההנחיות, הפרופורציות וסדרי העדיפויות עבור חלוקת הרכוש בין צאצאיו וקרובי משפחתו האחרים של הנפטר, כולל בן / בת זוגו. במקרה שהמנוח הותיר אחריו צוואה, חיוני לפנות לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים ולבקש צו קיום צוואה לצורך קיום תנאי הצוואה לחלוקת הזכויות בדירת המגורים.

מנגד, כאשר נפטר אדם מבלי לערוך סידורים עבור הורשת הדירה בה התגורר עם בן זוגו ו/או ילדיו, נכסיו יעברו אוטומטית לבן הזוג או הילדים שנותרו בחיים על פי חוק הירושה התשכ"ה 1965. המשמעות היא שאם לא תישאר אחריו צוואה, הדבר עלול לגרום לחלוקת נכסים שלא בהכרח מתיישבת עם כוונותיו של הנפטר.

חוק הירושה דירת מגורים
חוק הירושה דירת מגורים

 

הקדימות של בני זוג בירושת דירת מגורים לפי חוק הירושה

בעניין גורל הדירה, החוק מקנה זכויות רבות לבן הזוג  הנותר בחיים של המנוח. במקרים כאלה, היורשים החוקיים יהיו תחילה בן הזוג שנותר בחיים וילדיו של המנוח, ואחריהם צאצאיהם. רק אם לא יימצאו יורשים חוקיים ולא הושארה צוואה על ידי המנוח, המדינה תיקח אז בעלות בנכסיו, לרבות דירת המגורים שלו.

לכן, רצוי לערוך צוואה בעזרת עורך דין לענייני עיזבון על מנת להגן על בן הזוג הנותר בחיים מפני הסיכון למכירת הדירה ללא הסכמתו ומפוטנציאל לפגיעה בזכויותיו בנכס בידי היורשים הטבעיים הקבועים בחוק הירושה.

 

מה חלקו של בן הזוג הנותר בדירת המגורים על פי חוק הירושה?

כדי לקבוע מיהו היורש החוקי של המנוח על פי חוק הירושה, חשוב להבין תחילה מה כולל העיזבון. בדרך כלל, בן הזוג של הנפטר זכאי למחצית מהרכוש המשותף, המבוסס על חזקת השיתוף וחוק יחסי ממון בין בני זוג. זכאות זו ניתנת עוד לפני זכותם של בני זוג לקבלת מחצית הירושה. יתרה מכך, בן זוגו של המנוח זכאי לזכויות נוספות, לרבות הזכות להמשיך להתגורר בדירת המגורים שבה חי עם המנוח טרום פטירתו.

 

חלוקת ירושה ללא צוואה – הבנת חוקי הירושה לפי דין

חוק הירושה מסדיר את חלוקת הירושה כאשר אין צוואה. ככה זה עובד:

 1. אם לנפטר היו ילדים או הורים, בן הזוג של הנפטר זכאי למחצית הדירה ואילו המחצית הנותרת הולכת לילדים או להורים של המנוח.
 2. אם אין ילדים או הורים אלא אחים, אחיינים/אחיינים או סבים, הם מקבלים שליש מהעיזבון (כולל הדירה) ואילו בן הזוג מקבל שני שליש. אולם אם בני הזוג היו נשואים שלוש שנים לפחות והתגוררו יחד באותה דירה לפני הפטירה, בן הזוג יורש את חלקו של המוריש בדירה, יחד עם שני שלישים מהעיזבון שנותר.
 3. בהעדר מי מהקרובים לעיל, בן הזוג יורש את כל העיזבון לרבות דירת המגורים.

 

האם קיימת חבות במס רכישה ומס שבח בעת ירושה של דירת מגורים?

בעת ירושה של דירת מגורים, הרישום שלה על שם היורשים בטאבו, אינו כרוך בתשלום מס רכישה. לשם כך יש להגיש בקשה לרישום הצוואה או הירושה לרשם המקרקעין בצירוף צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

פטור ממס שבח למכירת דירת מגורים בירושה

מכירת דירת מגורים שעברה בירושה עשויה להיות פטורה מתשלום מס שבח אם מתקיימים הקריטריונים הבאים:

 • הנכס מסווג כדירת מגורים.
 • זו הייתה דירתו היחידה של המוריש.
 • אם המוריש היה המוכר, הוא היה פטור בעצמו ממס שבח.
 • המוכר בפועל חייב להיות בן זוגו של המנוח, צאצא של המנוח או בן זוגו של צאצא המנוח.

 

זכויות בדירת מגורים במקרה של הסתלקות מעיזבון

סעיף 6(ב) לחוק הירושה מאפשר לבן הזוג, ילדו או אחיו של המנוח לוותר על חלקם בעיזבון. הצד המוותר נחשב מלכתחילה כמי שמעולם לא היה יורש, והוויתור נעשה אך ורק לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, ולא לטובת כל אדם אחר.

במקרים בהם ילדי המנוח חותמים על תצהיר ויתור על כל רכוש העיזבון, לרבות הדירה, יכול בן הזוג של המנוח לרשת את כל הדירה. אולם במידה והילדים מחזיקים בחלק מהדירה, הם יכולים לדרוש את מכירת הנכס באמצעות תביעת פירוק, ובית המשפט לא יכול למנוע זאת.

בתרחיש כזה יתכן ויתאפשר לבן הזוג של הנפטר להמשיך להתגורר בדירה בתנאי שכירות תמורת רבע משווי הדירה, ומכירת דירת המגורים בפועל עלולה להתעכב עד שבן הזוג ימצא סידורי מגורים מתאימים.

 

באילו תנאים מאפשר תיקון 7 לחוק הירושה לרשת דירת מגורים?

בשנת 1985 נעשה תיקון לחוק הירושה המכונה תיקון מס' 7. לאחר התיקון, החוק מקנה זכות לרשת את דירת המגורים לבן הזוג שנותר בחיים כאשר מתקיימים מספר תנאים מצטברים:

 • היורשים הנוספים מלבד בן הזוג של המנוח הם אחיו, אחייניו או סביו של המנוח
 • הדירה כלולה בעיזבון גם אם חלקית
 • משך הנישואים של בני הזוג היה לפחות שלוש שנים לפני המוות
 • בן הזוג התגורר עם המנוח בזמן פטירתו.

 

חוק הירושה דירת מגורים – סיכום

ישנה חשיבות מכרעת לפנות לייעוץ והכוונה משפטית של עו"ד לענייני ירושה בעת ירושה של דירת מגורים, שכן במקרים אלו מתעוררים לא פעם סכסוכים משפחתיים. עורך דין צוואות וירושות יכול לספק גישור, ליווי וייעוץ משפטי צמוד על מנת להבטיח את התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

משרד עו"ד גיא קמרי – משרד עורך דין ירושות וצוואות במרכז הוא בעל ניסיון עשיר ומומחיות בתחומים אלו ויכולת להעניק לכם את הייעוץ, הליווי והייצוג המשפטי הנדרש לכם. צרו עם עורך דין גיא קמרי קשר בטלפון 077-454-6091 כדי לדון במצבכם ולבנות תכנית פעולה משותפת למיצוי זכויותיכם.

לעיתים קרובות, ירושה של דירה גורמת לסכסוכים בין היורשים, כמו למשל כאשר האלמנה מעוניינת להתגורר בדירה בזמן שהילדים מעדיפים למכור אותה. במצבים אלו חשוב להבין את הוראות חוק הירושה בנוגע להעברת הזכויות בדירת המגורים של הנפטר, על מנת שתוכלו למצות כראוי את זכויותיכם בעיזבון. עורך דין לענייני ירושה יוכל לסייע לכם בכך.

חוק הירושה קובע מה יעלה בגורל נכסי המנוח לרבות מקום מגוריו בהיעדר צוואה ומי יהיו יורשיו החוקיים. במצב זה כדי לתבוע את זכויות הירושה, יורשי של המנוח נדרשים לקבל צו ירושה מרשם הירושה במשרד המשפטים או מבית המשפט לענייני משפחה. 

בהעדר צוואה, חוק הירושה מקנה זכויות רבות לבן הזוג הנותר בחיים של המנוח. במקרים כאלה, היורשים החוקיים יהיו תחילה בן הזוג הנותר וילדיו של המנוח, ואחריהם צאצאיהם ויתר בני המשפחה. רק אם לא יימצאו יורשים חוקיים והמנוח לא הותיר צוואה, המדינה תיקח אז בעלות על דירת המגורים. 

רצוי שבעל זכויות בדירת מגורים יערוך צוואה בעודו בחיים על מנת להגן על בן הזוג שיותיר אחריו במועד לעתו, מפני הסיכון למכירת הדירה ללא הסכמתו או פגיעה בלתי רצויה בזכויות בן הזוג לטובת היורשים האחרים שנקבעים כברירת מחדל בחוק הירושה על פי דין.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן