ערעור על צוואה

 

מהו הליך של ערעור על צוואה? כיצד מגישים את הערעור ועל אילו נימוקים כדאי להסתמך טרם הגשת הערעור על הצוואה. להלן במאמר שלפניכם.

 

איך ניתן לערער על צוואה?

ערעור על צוואה נעשה דרך הליך של התנגדות לצוואה המוגש בתגובה לבקשה למתן צו לקיום צוואה. בניגוד להליך אזרחי רגיל בו מוגש ערעור על פסק דין, הרי שבענייני צוואה הליך של התנגדות לצוואה הקבוע בסעיף 67 לחוק הירושה הוא ההליך המתאים לערער על אמיתות או תוקף הצוואה. העילות להגשת ההתנגדות קבועות בחוק הירושה ובפסיקת בתי המשפט וכוללת בין היתר: חוסר כשרות לצוות, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת הצוואה, זיוף חתימה, ועוד.

ערעור על צוואה מוגש לרשם לענייני ירושה בכתב התנגדות בו מפורטים הנימוקים להתנגדות. לבקשה יש לצרף את כל המסמכים התומכים, לאחר קבלת הבקשה ותשלום אגרה מתאימה הרשם לענייני ירושה יעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה.

 

 

למה לערער על צוואה ומהן הסיבות לכך?

הצורך בהגשת ערעור כלפי צוואה עולה כאשר יש חשד שהצוואה איננה צוואת אמת ואינה משקפת את רצונו של המנוח הסיבות לכך רבות ומגוונות. כך למשל כאשר בצוואה ציווה המנוח את כל רכושו למטפלת תוך הדרת בני משפחתו מהירושה, כאשר לא הייתה לו כל סיבה לעשות כן מעלה את החשד כי הצוואה איננה צוואת אמת. או למשל כאשר במועד עריכת הצוואה סבל המנוח מפגיעה רפואית אשר לא אפשרה לו להפעיל שיקול דעת עצמאי או להבין את השלכות מעשיו. ישנם מקרים בהם המצווה אף היה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת של אדם כלשהו, אשר גרם לו לערוך צוואה לטובתו.

ערעור בשל פגמים בצוואה

לעתים הצורך בהגשת ערעור עולה בשל פגמים שנפלו בעריכת הצוואה. חוק הירושה מכיר בארבע צורות של צוואה ומציב תנאים שבלעדיהם לא יחשב המסמך כצוואה, ואלו הם:

צוואה בכתב יד: סעיף 19 לחוק הירושה מציב את התנאים לעריכת צוואה בכתב יד. התנאים הנדרשים הינם כי הצוואה תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, תישא תאריך בכתב ידו, ותיחתם על ידו. במידה ותנאים אלה אינם מתקיימים הרי שיש בכך פגם המצדיק לפסול את הצוואה.

צוואה בעדים: סעיף 20 מתייחס לאפשרות עריכת צוואה בעדים. התנאים המנויים בסעיף הינם כי הצוואה תיערך בכתב, תישא תאריך ותיחתם על ידי המצווה בנוכחות שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו, על העדים לאשר בחתימתם במעמד עריכת הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם וחתם על המסמך. במידה ואילו מהתנאים לא התקיימו, הרי שהדבר עלול להוביל לביטול הצוואה ופסילתה.

צוואה בפני רשות: צורה זו של צוואה קבועה בסעיף 22 לחוק הירושה, לפיה המצווה מצהיר על הוראות הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם, נוטריון או חבר בית דין דתי או לחלופין מגיש את הצוואה שערך בכתב לאחד מאלה.

צוואת שכיב מרע: זוהי צורה נוספת של צוואה, לפי מי שרואה עצמו בפני המוות יכול לצוות בעל פה בפני שני עדים על צוואתו, על העדים מוטל לרשום את דברי המצווה שנאמרו ולהפקיד את המסמך אצל הרשם לענייני ירושה.

ערעור על צו קיום צוואה

ערעור על צו קיום צוואה הינו הליך בו מבוקש לבטל צו לקיום צוואה שכבר ניתן על ידי הרשם או בית המשפט וכעת מבקשים לבטלו. הליך זה מבקש למעשה לערער על צוואה שכבר ניתן צו לקיומה וכעת כדי לדון בחוקיות הצוואה או תוקפה יש להגיש בקשה לביטול צו קיום שאישר אותה. הליך הבקשה לביטול צו קיום צוואה קבוע בסעיף 72 לחוק הירושה המתנה מספר תנאים שבהתקיימותם, יתקבל הערעור וצו קיום הצוואה יבוטל. בהקשר זה בתי המשפט שמים דגש על העובדה החדשה שהתגלתה בגינה מבקשים לערער על צו קיום צוואה שניתן, וכן על השיהוי בהגשת הערעור. ככל שעבר זמן רב ממועד מתן צו הקיום ובהעדר הסבר מניח את הדעת, הדבר משפיע על סיכויי ההליך.

 

ערעור על צוואה התיישנות

כאשר מבקשים לערער על צוואה שטרם ניתן לגביה צו לקיומה, הרי שיש להגיש את ההתנגדות בפרק הזמן שקבע הרשם לענייני ירושה שלא יפחת משבועיים. אך במידה וכבר ניתן צו לקיומה הרי שכעת ההליך הנדרש הינו ערעור על צו קיום צוואה דרך הגשת בקשה לביטול הצו בהתאם לסעיף 72 לחוק הירושה. אמנם הליך זה אינו כפוף לדיני התיישנות, אך בין יתר השיקולים המנחים את בית המשפט בבקשה יש דגש של ממש על עיתוי הגשת הבקשה והשיהוי שדבק בה. שיהוי כשלעצמו יגרום לדחיית הבקשה זאת במידה ואין בפי המבקש הסבר מניח את הדעת לשיהוי בהגשת הבקשה.

יודגש, במידה והאדם אשר מבקש את פסילת הצוואה ישתהה בפנייתו לבית המשפט או לרשם יתר על המידה, עלולה בקשתו להיפסל ולו מטעם זה. יחד עם זאת מי שמבקש לערער על צו קיום צוואה נדרש להוכיח קיומה של עובדה אשר לא הובאה בידי הגורם שנתן את צו הקיום ויש בעובדה זו לשנות או לבטל את מתן הצו.

במידה והנכם מעוניינים לבחון הגשת ערעור על צוואה הינכם מוזמנים לפנות אלינו, קמרי ושות' משרד עורך דין צוואות וירושות ישמח לתת לכם ייעוץ משפטי מקדים, תוך בחינת סיכויי הערעור והדרך בה נכון לפעול.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן