כיצד מגישים התנגדות לצוואה

צוואה הינה הבעת רצון אחרונה של אדם באשר לשאלה כיצד יתחלק רכושו ומי יהיו הזוכים בירושה. הצורך בהגשת התנגדות לצו קיום צוואה עולה במקרים בהם קיים חשש כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. כגון כאשר ציווה את רכושו ליורש מסויים תוך הדרת שאר היורשים ע”פ דין או כאשר ידוע כי מצבו הבריאותי במועד עריכת הצוואה היה כזה שלא מאפשר לו להבין את משמעות הפעולה. או כאשר עולה החשש כי מי מהיורשים השפיע שלא כדין על המנוח לעורך צוואה לטובתו, תוך ניצול מצוקתו השכלית והגופנית של המצווה ועוד.

כתב התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה הינה מסמך משפטי בכתב, אשר מוגש לרשם לענייני ירושה ומטרתו למנוע מתן צו לקיום צוואה אותה מבקשים לקיים.  את כתב ההתנגדות מגישים לאחר שהוגשה הבקשה לקיום צוואה, וטרם מתן צו לקיום צוואה על ידי הרשם

המסמכים אותם נדרש לצרף בהתנגדות לצוואה

כתב התנגדות לצוואה הינו מסמך משפטי המנוסח על ידי עורך דין לצוואה אשר מכיל את הפרטים הבאים:

  • פרטים אישים של המתנגד/ים.
  • פרטים אישים של המנוח.
  • שמות ופרטים אישיים של כל הזוכים על פי הצוואה.
  • פירוט של עילות ההתנגדות  בצירוף מסמכים התומכים בטענות ההתנגדות לצוואה.
  • יש לצרף תצהיר אשר נערך על ידי עורך דין לצוואה התומך בעובדות המפורטות בהתנגדות. 
  • יש לצרף אישור על תשלום אגרה.

הטיפול בהתנגדות לצוואה לאחר הגשתה

ההתנגדות לצוואה שהוגשה עוברת לרשם לענייני ירושה או לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה.

לאחר בחינת כתב ההתנגדות ניתנת החלטת הרשם לענייני ירושה, במידה והתנגדות לצוואה הינה על פי דין, מועברות הן הבקשה לצו קיום צוואה והן ההתנגדות לצוואה להכרעת בית המשפט.

הליך התנגדות לצוואה

רבים הסכסוכים המגיעים לכותלם של בתי המשפט, עקב הגשת התנגדות . ברוב המקרים מדובר על בקשות של יורשים, אשר קופחו, או נדרשו למלא אחר רצון המוריש, לקיום הצוואה.

יחד עם זאת הליך ההתנגדות לצוואה, אינו פשוט, וטומן בדרכו חובות על בעלי הדין, אשר מעוניינים לקיים את הצוואה, או המעוניינים להגיש בקשת התנגדות לצוואה.

בהליך ההתנגדות לצוואה, יש לשים לב למועדי הגשת ההתנגדות , ולתכנן את האסטרטגיה המשפטית בקפידה. באמצעות עורך דין מתמחה בירושה אשר יבחן את עילות ההתנגדות לצוואה בהתאם לסוג הצוואה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.

      לייעוץ ללא התחייבות 

[contact-form-7 id=”3117″ title=”לייעוץ ללא התחייבות”]

שתפו

מאמרים נוספים

ביטול צו קיום צוואה

ביטול צו קיום צוואה או ביטול צו ירושה מעוגן בסעיף 72 לחוק הירושה. חוק הירושה מציב תנאים לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה שניתן.

עורכי דין פלילי

תיקון טעות בצוואה

תיקון טעות בצוואה, מבוססת בסעיף 30(ב) לחוק הירושה. פרשנותו של סעיף 30(ב) עומדת בשני מישורים: האחד, מעגן בתוכו סעד של תיקון טעות בצוואה, כאשר ניתן

התנגדות לצוואה עילות

פסק דין ביטול צוואה

פסק דין ביטול צוואה (תע 51777-07-15) בפסק דין זה נדונה סוגיה של ביטול צוואה ותקופה של הודעת הביטול. עניינה של תובענה זו הינה על זוג

עורך דין פלילי קנאביס

סוגיות בענייני ירושה

מותו של אדם מעורר סוגיות משפטיות מורכבות בתחום הירושה. מה יהא על עזבונו ורכושו של אדם שנפטר? מי נושא בהתחייבויות אשר נטל על עצמו בחייו?

עורך דין ירושה

עורך דין ירושה, הינו עורך דין המתמחה בתחום דיני הירושה ובעל נסיון והכרת ההליכים המתקיימים בפני הרשם לענייני ירושה, ובתי המשפט. כגון: בקשה לצו ירושה,