כיצד מגישים התנגדות לצוואה

כתב התנגדות לצוואה

התנגדות לצו קיום צוואה הינה מסמך משפטי בכתב, אשר מוגש לרשם לענייני ירושה ומטרתו למנוע מתן צו לקיום צוואה אותה מבקשים לקיים.  את ההתנגדות לצוואה מגישים לאחר שהוגשה הבקשה לקיום צוואה, וטרם מתן צו לקיום צוואה על ידי הרשם

המסמכים אותם נדרש לצרף בהתנגדות לצוואה

כתב התנגדות לצוואה הינו מסמך משפטי המנוסח על ידי עורך דין לצוואה אשר מכיל את הפרטים הבאים:

  • פרטים אישים של המתנגד/ים.
  • פרטים אישים של המנוח.
  • שמות ופרטים אישיים של כל הזוכים על פי הצוואה.
  • פירוט של עילות ההתנגדות לצוואה בצירוף מסמכים התומכים בטענות ההתנגדות לצוואה.
  • יש לצרף תצהיר אשר נערך על ידי עורך דין לצוואה התומך בעובדות המפורטות בהתנגדות. 
  • יש לצרף אישור על תשלום אגרה.

הטיפול בהתנגדות לצוואה לאחר הגשתה

ההתנגדות לצוואה שהוגשה עוברת לרשם לענייני ירושה או לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה.

לאחר בחינת ההתנגדות לצוואה ניתנת החלטת הרשם לענייני ירושה, במידה והתנגדות לצוואה הינה על פי דין, מועברות הן הבקשה לצו קיום צוואה והן ההתנגדות לצוואה להכרעת בית המשפט.

 

הליך התנגדות לצוואה

רבים הסכסוכים המגיעים לכותלם של בתי המשפט, בעילות ההתנגדות לצוואה. ברוב המקרים מדובר על בקשות של יורשים, אשר קופחו, או נדרשו למלא אחר רצון המוריש, לקיום הצוואה.

יחד עם זאת הליך ההתנגדות לצוואה, אינו פשוט, וטומן בדרכו חובות על בעלי הדין, אשר מעוניינים לקיים את הצוואה, או המעוניינים להגיש בקשת התנגדות לצוואה.

בהליך ההתנגדות לצוואה, יש לשים לב למועדי הגשת ההתנגדות לצוואה, הנימוקים במקרה של איחור או שיהוי בהגשת ההתנגדות לצוואה.

 

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.