התנגדות לצוואה נטל ההוכחה

להאזנה:

 

הכלל הוא שנטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה מוטל על המתנגד, כלומר, על מי שטוען שהצוואה אינה תקפה. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה הינו נטל כבד, המתנגד צריך להוכיח את טענותיו בראיות ממשיות וברורות ואין די בהעלאת ספק, כלומר, באופן שיוכיח בפני בית המשפט כי הצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

הכלל הזה מבוסס על ההנחה שצוואה היא מסמך משפטי בעל תוקף מחייב, והנטל להוכיח שהיא אינה תקפה מוטל על מי שטוען את הדבר. צוואה מאפשרת לאדם לקבוע את חלוקת רכושו לאחר מותו, בהתאם לרצונו האישי. לכן, החוק מעניק לצוואה מעמד של כשרות חזקה, כלומר, היא נחשבת תקפה עד שיוכח אחרת.

היפוך נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה:

עם זאת, אם הצוואה פגומה בפגם זה או אחר, כגון פגם צורני או פגם מהותי, אז נטל ההוכחה מתהפך. במקרה זה, על מבקש קיום הצוואה להוכיח שהצוואה אכן תקפה, גם אם יש פגם בה. הטוען לקיום הצוואה צריך להוכיח שהפגם לא פגע ברצון החופשי והאמיתי של המצווה.

 

נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

נטל ההוכחה כאשר קיים פגם צורני בצוואה:

סעיף 25 לחוק הירושה קובע את הכללים לקיום צוואה שנפל בה פגם צורני. סעיף זה קובע כי אם הפגם אינו במרכיב יסוד של הצוואה, אזי ניתן לקיים את הצוואה אם מתקיימים שני תנאים:

* המבקש לקיום הצוואה צריך לשכנע את בית המשפט כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

* בית המשפט לא יהיו לו ספק בדבר אמיתות הצוואה.

הסעיף הזה נועד להגן על רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, גם במקרה שנפל פגם צורני בצוואה. הסעיף קובע כי הפגם יכול להיות בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 לחוק הירושה. סעיפים אלו מגדירים את הדרישות הצורניות של הצוואה השונות. לדוגמה, פגם צורני אפשרי בצוואה בעדים הוא היעדר חתימה של אחד העדים. במקרה כזה, המבקש לקיום הצוואה צריך לשכנע את בית המשפט כי המצווה חתם על הצוואה, או שהצוואה נחתמה על ידו בפני שני עדים.

אם המבקש לקיום הצוואה מצליח לעמוד בשני התנאים הקבועים בסעיף 25, בית המשפט יורה על קיום הצוואה.

נטל ההוכחה כאשר מתקיימת תלות מקיפה ויסודית או יחסי קירבה מיוחדים:

כאשר מוגשת התנגדות לצוואה בטענה של השפעה בלתי הוגנת, והנסיבות האופפות את המקרה מצביעות על תלות מקיפה ויסודית של המצווה בנהנה, במצב דברים זה קמה חזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת המעביר את נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה למבקש הקיום.

לסיכום, ההצלחה בהתנגדות לצוואה תלויה במידה רבה בשאלה על מי מוטל נטל ההוכחה, העברה של נטל ההוכחה מצד אחד למשנהו מגדילה את סיכויי ההצלחה בהליך של התנגדות לצוואה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן