צוואה בעדים

להאזנה:

 

צוואה בעדים הינה מסמך צוואה אשר נערך בנוכחותם של שני עדים או יותר. על מנת שצוואה מסוג זה תיחשב חוקית ותהא קבילה מבחינה משפטית במעמד מימושה, עליה לעמוד במספר כללים והגבלות שנקבעו בחוק ובפסיקת בתי המשפט בישראל. בשורות הבאות עורך דין גיא קמרי יסביר על הדרישות הבסיסיות לעריכת צוואה בנוכחות עדים ועל הדרך להימנע ממכשולים שונים שעלולים לפגוע בתקפותה.

 

על מאפייניה העיקריים של צוואה בעדים ומהותה

צוואה בעדים היא מסמך צוואה שנכתב בנוכחותם של שני אנשים שכותב הצוואה ("המצווה") בחר בהם לשמש כעדי קיום לצוואה שלו. נוכחות העדים במעמד עריכת הצוואה נועדה במהותה לשמש כראיה לאמיתותה של הצוואה ולכך שיצירת המסמך נעשתה על פי רצונו החופשי של המוריש ומבחירתו המלאה.

על מאפייניה העיקריים של צוואה בעדים ומהותה
על מאפייניה העיקריים של צוואה בעדים ומהותה

 

מי יכול לשמש כעד בעריכת צוואה בעדים?

בראש ובראשונה, העדים לעריכת צוואות בעדים, חייבים להיות בני 18 ומעלה – קרי, בגירים בראי החוק בישראל. יתר על כן, אסור שמי מהעדים לעריכת הצוואה, יהיה פסול דין ו/או בין הנהנים מהצוואה (בעלי העניין בה). האמירה האחרונה תקפה גם לבני או בנות הזוג של העדים לעריכת הצוואה. פירוש הדבר הינו כי במידה והמוריש ציווה למי מהעדים ו/או בני זוגם דבר מה במסגרת צוואתו – אותה הוראה בצוואה תיחשב בטלה.

 

מהן הדרישות הבסיסיות לעריכת צוואה בפני עדים?

על פי החוק בישראל, צוואה בעדים צריכה להיכתב, להיות מתוארכת ולהיחתם על ידי המוריש בנוכחות שני עדים בגירים שאינם פסולי דין. כמו כן על המוריש להצהיר בפני העדים שזוהי צוואתו. בנוסף לכך, על העדים לחתום על מסמך הצוואה כדי לאשר שזהו המסמך שהמוריש הצהיר וחתם עליו.

צוואה בעדים
צוואה בעדים

האם יש צורך בנוכחות של עורך דין בעריכת צוואה בעדים או חתימה עליה?

בדומה לצוואה בכתב יד, צוואה עם עדים, יכולה להיווצר בנוכחות של שני עדים, אך ללא הכרח בליווי או חתימה של עו"ד לענייני ירושה או נוטריון על המסמך. כל מה שנדרש לשם תיקוף צוואה מסוג זה, הוא חתימתם של שני העדים, וכן שהם יהיו נוכחים במהלך עריכת הצוואה בפועל. חשוב לדעת כי העדים לא צריכים להיות מודעים לתוכנה של הצוואה או לדעת האם המוריש היה צלול דעת בעת עריכתה, אלא רק נוכחים ועדים למעמד הכנת הצוואה עצמו.

אף על פי שכאמור, מעורבות של עורך דין צוואות וירושות או נוטריון, אינה מתחייבת מבחינה חוקית במעמד של עריכת צוואה עם עדים – במבחן המציאות, ליווי משפטי בתהליך הוא חיוני ביותר להבטחת תקינותה וקבילותה המשפטית של הצוואה ולהגנה עליה מפני פגמים צורניים או מהותיים שעלולים ליפול במסמך, כמו גם להפחתת הפוטנציאל להתנגדויות לקיום הצוואה בעתיד.

מעוניינים בסיוע אישי בתהליך של עריכת צוואה עם עדים? פנו כעת לתיאום התייעצות עם משרד עו"ד גיא קמרי.

האם יש צורך בנוכחות של עורך דין בעריכת צוואה בעדים או חתימה עליה
האם יש צורך בנוכחות של עורך דין בעריכת צוואה בעדים או חתימה עליה

 

עריכת צוואה בעדים – שלב אחר שלב

יש לבצע את הצעדים הבאים בסדר הנכון על מנת ליצור צוואה בפני עדים, שתהיה מחייבת מבחינה משפטית:

  • יש לרשום את הצוואה – בכתב יד או על בהדפסה.
  • יש לציין במסמך את תאריך יצירת הצוואה.
  • על המוריש לאשר בפני 2 עדים כי הצוואה שמונחת לפניו ושעליה הוא אמור לחתום היא אכן צוואתו (הוא רשאי להצהיר על כך בכל ניסוח שיבחר).
  • לאחר מתן ההצהרה בנוכחות עדי הקיום לצוואה, יידרש המוריש לחתום על מסמך הצוואה בכתב ידו.
  • העדים צריכים להצהיר על כך שהמוריש הצהיר כי זו אכן צוואתו וחתם על המסמך בנוכחותם מיד לאחר הצהרתו בעל פה.
  • גם הצהרת העדים חייבת להינתן בכתב ולהופיע במסמך הצוואה בכתב ידם בצירוף חתימתם.
  • מומלץ לחתום על הצוואה בכל דפיה (כמו גם בדפים שבהם בוצעו תיקונים כלשהם, אם יש).
  • אפשר – אף שהדבר אינו מתחייב על פי חוק, להפקיד את מסמך הצוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה, למשמורת.

 

ישנה חשיבות מכרעת לכך שכתיבת הצוואה וחתימתה יתבצעו בסדר הנכון ושכל המשימות הללו יתבצעו באותו המעמד (כלומר, באותה הזדמנות ולא במועדים שונים).

 

עמדת המחוקק ומערכת המשפט לגבי פגמים צורניים בצוואה בפני עדים

אף על פי שהחוק מפרט את ההנחיות לעריכת צוואה תקפה בפני עדים, המחוקק לקח בחשבון את האפשרות כי בתרחישים מסוימים עלולים להתגלות אי אלו פגמים או ליקויים בצוואות בעדים, שעשויים להקשות על תהליך מימושן.

משום ששאיפת המחוקק ומערכת המשפט בישראל היא לאפשר לרצון המנוח להתממש ולצמצם עד כמה שניתן את הפוטנציאל למקרים שבהם ליקויים טכניים לא יאפשרו להוציא את הצוואה מן הכוח אל הפועל – ניתנת לבתי המשפט הסמכות להכריע בסוגיית תקפותן של צוואות בעדים, ולבחור לאשרן בתנאים מסוימים, חרף נוכחותם של פגמים צורניים במסמך הצוואה בעדים.

כלל האצבע בהקשר זה הינו שככל שניתן להסיק מתוכן הצוואה מה היו רצונותיו של המוריש, יש לעשות מאמץ להתמודד עם הפגמים הצורניים שהתגלו בצוואה ולא לפסול אותה.

 

לסיכום: הדרך להימנע ממכשולים שונים שעלולים לפגוע בתקפותה של צוואה בעדים

לאור הצורך לעמוד במגוון תנאים כדי שצוואה בפני עדים נחשב תקינה, חוקית ותקפה משפטית – מומלץ לערוך צוואה כזו בנוכחות של עורך דין לענייני עיזבון. עו"ד גיא קמרי ישמח לעמוד לרשותכם ולרשות יקיריכם בנושא זה ובכל עניין אחר הקשור בתחום דיני הצוואות והירושות.

לתיאום פגישת ייעוץ אישית עם עורך דין ירושות וצוואות במרכז – פנו למשרדנו בטלפון: 077-454-6091.

על מנת לפסול צוואה שנערכה בפני עדים, יש צורך להגיש התנגדות לקיום הצוואה בהתאם לעילות ההתנגדות המפורטות בחוק הירושה. גם אם הצוואה נקייה לכאורה מפגמים צורניים, בודקים את הנסיבות סביב יצירתה, ונבחרות העילות הראויות ביותר לפסילה בדיני הירושה, כגון השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת הצוואה, חוסר יכולתו של המוריש להבין את מהות הצוואה, היעדר עדים או אי עמידתם של העדים בדרישות החוק וכיוצא באלו.

במספר תיקים שנדונו בבתי המשפט בארץ, הועמד בספק תוקפה של צוואה שנוצרה בפני שני עדים, אך נקבע כי העדים לא נכחו יחד בעת עריכת הצוואה. על פי הפסיקה, די בכך שהמצווה יציג את הצוואה לכל אחד משני העדים בנפרד ואין דרישה לעשות זאת באותה הזדמנות. עם זאת, ברור כי אין זו הדרך האופיינית ליצירת צוואה בנוכחות עדים למרות שמדובר בפגם הניתן לתיקון בתנאים מסוימים בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט.

המוריש יכול לבחור לבטל את צוואתו שאותה ערך בנוכחות עדי קיום, באותו אופן שבו המסמך נערך על פי ההוראה בסעיף 36 בחוק הירושה. היינו, על ידי הכנת כתב ביטול מול 2 עדים או בדרך של עריכת מסמך צוואה חדש בנוכחות של שני עדים, כאשר הצוואה החדשה תבטל את הצוואה הקיימת. ניתן גם לבטל צוואה בפני עדים, באמצעות הכנת מסמך ביטול צוואה מול עד יחיד, על פי כלל החריג לעניין ביטול צוואות בנוכחות עד אחד.

יש להבחין בין אי נוכחותם של עדים במהלך עריכת הצוואה לבין היעדר חתימתם על הצוואה. במקרה הראשון, צוואה בעדים תיחשב כפסולה שכן אין בה יסוד של שני עדים לפחות. במקרה השני, הצוואה לא תיחשב כפסולה, אך יש בה פגם צורני שבית המשפט רשאי לתקן, אם במסגרת בדיקת ההתנגדות לצוואה ישתכנע שהצוואה אמיתית והסיבה להיעדרות חתימת העדים לגיטימית. סוגיה נוספת שעלולה לעלות היא העדר חתימה של עד אחד, למרות שהיה נוכח בעת עריכת הצוואה. תרחיש חריג זה מעלה שאלות לגבי האותנטיות של הצוואה ונחשב לפחות כפגם צורני, אך גם כאן הדבר נתון לשיקול בית המשפט.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן