צוואה בכתב יד

להאזנה:

 

צוואה בכתב יד היא צוואה שכולה כתובה וחתומה על ידי המוריש. צוואות מסוג זה שונות מצוואה בעדים או צוואה נוטריונית (צוואה בפני רשות), ולרוב הן נחשבות תקפות אם הן כתובות וחתומות בכתב ידו של המוריש ומכילות התייחסות ברורה לכוונתו להעברת רכושו ליורשים ספציפיים לאחר פטירתו. במדריך הבא, עו"ד גיא קמרי יסביר מה עוד חשוב לדעת כשעורכים צוואה כזו או ניגשים לממשה.

 

כללים חשובים לעריכת צוואה בכתב יד שתהיה בעלת תוקף משפטי מחייב

אדם בישראל החפץ בעריכת צוואה תקפה ומחייבת בכתב יד, חייב להקפיד על כמה כללי בסיס חשובים בהכנת המסמך, כדי למנוע אפשרות לפסילתו על הסף במועד מימושו. בראש ובראשונה, חשוב לוודא שהצוואה כתובה כולה בכתב ידו של המוריש עצמו, חתומה על ידו ומתוארכת. כמו כן, הצוואה צריכה להיות ברורה וספציפית בהוראותיה לחלוקת הנכסים. כמו כן, מומלץ מאוד לבחון את הצוואה על ידי עורך דין צוואות וירושות לפני החתימה עליה.

כללים חשובים לעריכת צוואה בכתב יד שתהיה בעלת תוקף משפטי מחייב
כללים חשובים לעריכת צוואה בכתב יד שתהיה בעלת תוקף משפטי מחייב

 

מה ההבדלים בין צוואה בכתב יד לצוואה בעדים או צוואה בפני רשות?

ישנם כמה הבדלים מרכזיים בין צוואה כתב יד לבין צוואה בעדים או צוואה בפני רשות. בעוד שצוואה בעדים נערכת ונחתמת מול שני עדים (ובמקרים רבים גם עו"ד לענייני ירושה), וצוואה ברשות נחתמת בפני נוטריון או גורם רשמי אחר (שופט, רשם הירושות וכיוצא באלו) – צוואות בכתב יד אינן מחייבות נוכחות של עדים כלל בחתימתן וגם לא נוכחות של גורם פורמלי כמו נוטריון.

היינו, צוואות בכתב יד הן פשוטות יותר ויכולות להיכתב על ידי המוריש לבדו. עם זאת, חוסר רשמיות זה יכול גם להפוך את סוג הצוואה הזה חשוף יותר להתנגדויות ואתגרים בתהליך מימוש הצוואה.

צוואה בכתב יד
צוואה בכתב יד

האם ניתן לערער על צוואה בכתב יד בבתי המשפט בישראל?

בדומה לסוגי צוואות אחרים, גם במקרה של צוואת כתב יד ניתן להגיש לאחר בקשת צו קיום צוואה, בקשת התנגדות לרשם הירושות. הרשם יעביר בתורו את כתב ההתנגדות אל בית משפט לענייני משפחה באזור מגוריו של המתנגד, לצורך בחינה מדוקדקת של המסמך וקביעת תוקפו המשפטי (או היעדרו). אולם חשוב לדעת שנטל ההוכחה לעילה לפסילת הצוואה, מונח על כתפי המתנגד.

בהקשר זה מן הראוי לציין כי בשל האופי הבלתי פורמלי של צוואות בכתב יד והעובדה שעריכתן אינה מחייבת נוכחות של עדים, הן עשויות להיות חשופות יותר להתנגדויות ולמגוון קשיים בהוצאת הוראותיהן מן הכוח אל הפועל, מאשר צוואות מסוגים אחרים, כגון צוואה בעדים או צוואה שנערכה בפני רשות (צוואה מול שופט, צוואה שנערכה בנוכחות חבר בבית הדין הרבני, צוואה שנערכה מול רשם בית המשפט או הרשם לענייני ירושות וכן צוואה נוטריונית).

כך לדוגמא, אחד האתגרים הנפוצים ביותר שנוטים להתעורר עם צוואות בכתב יד, הוא שאלת האותנטיות של המסמך. אמיתות הצוואה עלולה להיות מוטלת בספק, כאשר יש אי ודאות באשר לשאלה האם הצוואה אכן נכתבה על ידי המוריש עצמו, או אם יש ראיות שעלולות להצביע על ניסיון לזיוף הצוואה בידי גורמים בעלי אינטרסים, מעורבות של יורשים בעריכת הצוואה או השפעה בלתי הוגנת.

בנוסף לכך, יכולות להתעורר מחלוקות גם בנוגע לפרשנות של הוראות הצוואה ובהקשר לאופן חלוקת נכסיו של המצווה. כל אלו עשויים להוביל לפסילת הצוואה או חלקים ממנה ואי יכולת לקיימה על פי רצון המוריש.

 

הגנה על צוואה בכתב יד – האם זה אפשרי?

כן, אפשר להגן על צוואה בכתב יד. לצורך כך, חשוב להקפיד כאמור שהצוואה תיכתב כולה בכתב ידו של המוריש עצמו, תהיה חתומה בכתב ידו ותכלול גם את התאריך שבו היא נערכה. כמו כן, הצוואה צריכה להיות ברורה וספציפית בהוראותיה לחלוקת הנכסים. בנוסף, מומלץ מאוד לבחון את הצוואה לפני חתימתה במשרד עורכי דין מתחום הצוואות, כמו משרד עו"ד גיא קמרי, שיוכל להמליץ על הוספת מנגנונים שונים להגנה על הצוואה.

מלבד זאת, כדאי לשמור את העותק המקורי של הצוואה במקום בטוח ולשקול יצירת עותק נוסף להפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים. כמו כן, קיימת אפשרות של המוריש לשמור עותקים דיגיטליים של צוואתו במחשב או בענן כגיבוי, אך חשוב לזכור שהעותק הפיזי המקורי הוא עדיין המסמך המחייב מבחינה משפטית.

בנוסף, אם המוריש מעוניין להגן על הצוואה מכל מחלוקת פוטנציאלית, כדאי לשקול לכלול הצהרה בצוואה המסבירה את כוונתו ואת הסיבות להחלטותיו. דרך נוספת להגן על צוואות בכתב יד היא על ידי קבלת אישור נוטריוני למסמך, שיוסיף נדבך נוסף של אותנטיות והגנה לצוואה.

חשוב לציין שלמרות שצעדים אלו יכולים לסייע בהגנה על צוואה בכתב יד, הם אינם מבטיחים כי היא לא תהיה ברת ערעור ולא תיפסל בהחלטת בית המשפט במידה ויתגלו בה פגמים מהותיים או צורניים. עם זאת, עריכת צוואה מנוסחת היטב, ברורה וכזו העומדת בדרישות החוק, בהחלט עלולה להקשות על מהלכי התנגדות לצוואה ולהגדיל את הסיכויים לקיומה כלשונה ובהתאם לרצון המצווה.

הגנה על צוואה בכתב יד - האם זה אפשרי?
הגנה על צוואה בכתב יד – האם זה אפשרי?

 

מה קורה כשצוואה בכתב יד לא כוללת תאריך?

כאשר צוואה שנערכה בכתב יד אינה כוללת תאריך, הדבר עלול להקשות על בית המשפט לקבוע את תקפותה ואמיתותה. ציון תאריך במסמך הוא מהדרישות החוקיות המרכזיות לצוואה תקפה בכתב יד במדינת ישראל, שכן היא עוזרת לקבוע מתי נוצרה הצוואה ועל ידי מי.

ללא תאריך, עשוי להיות קשה יותר לבית המשפט לקבוע אם הצוואה נכתבה על ידי המוריש ואם היא נכתבה בזמן שהמוריש היה בר דעת ובעל כשירות פיזית ומנטלית לעריכת צוואה מרצונו החופשי והמלא. עם זאת, העדר תאריך בצוואה בכתב יד, או פגם בתאריך המופיע בצוואה, אינם פוסלים את הצוואה באופן אוטומטי, כל עוד המסמך אכן נכתב במלואו בכתב ידו של המוריש. כך גם במקרה של היעדר חתימה על המסמך.

במקרה של חוסר בתאריך – בית המשפט יבחן את מכלול הראיות ויקבל החלטה לגבי הכשרת הצוואה בהתאם לנסיבות העניין והמבחנים הקיימים בהלכה הפסוקה במקרים דומים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי בעת עריכת צוואה, תמיד עדיף לדייק ולפרט ככל האפשר כדי למנוע אי בהירות או בלבול בעתיד.

 

לסיכום: גם בעריכת צוואה בכתב יד – סיוע משפטי איכותי הוא חיוני

אם אתם מעוניינים לערוך צוואה בכתב יד, חשוב לפנות לליווי משפטי של עורך דין לענייני עיזבון כדי לוודא שצוואתכם מנוסחת וערוכה כהלכה, כך שתעמוד בכל דרישות החוק ותהיה מוגנת מפני מחלוקות והתנגדויות במעמד מימושה.

עו"ד גיא קמרי – עורך דין ירושות וצוואות במרכז מספק ליווי משפטי בעריכת צוואות, בקשת צו קיום לצוואה, הגשת התנגדות לצוואות, הגנה על צוואה, ועוד. לאורך השנים, הספיק עורך דין גיא קמרי לצבור הישגים רבים בתחום הירושה לטובת מיוצגיו ויקיריהם. נשמח לפעול גם למענכם בנושאים הנ"ל ובנושאים אחרים ונוספים הנוגעים לדיני ירושה, צוואות וטיפול בעזבונות.

מעוניינים לתאם פגישת התייעצות אישית, מקצועית ודיסקרטית עם עורך דין קמרי? צרו קשר עם משרדנו במרכז או בצפון, בטלפון: 077-454-6091 או מלאו את פרטיכם בטופס.

צוואה בכתב יד, היא מסמך משפטי שנערך בידי אדם למטרת מתן הוראות לטיפול ברכושו וממונו והעברת הזכויות בהם לאנשים או גופים מסוימים, לאחר פטירתו. ייחודה של צוואה בכתב יד הוא בכך שמדובר בצוואה שנכתבה ונחתמה בכתב ידו של המצווה – קרי, האדם שערך אותה.

צוואה בכתב יד תיחשב כצוואה תקפה באם היא נכתבה ונחתמה בכתב היד של המצווה מתחילתה ועד סופה, כוללת את תאריך עריכתה ומכילה בתוכה התייחסות קונקרטית לכוונת המצווה שערך אותה, להעברת עיזבונו לחזקתם של יורשים ספציפיים לאחר לכתו.

ההבדלים העיקריים בין סוגי הצוואות הם שצוואה בכתב יד איננה חייבת להיערך בנוכחות עדים או גורם רשמי, ואילו צוואה בפני רשות כן. בנוסף, צוואה בכתב כפופה לדרישות מחמירות יותר לגבי צורתה ותוכנה, בעוד שצוואה ברשות היא בדרך כלל מפורטת ומקיפה יותר.

לא בהכרח. היעדר חתימה או תאריך בצוואה בכתב יד, או פגם שנפל בתאריך המצוין במסמך, כשלעצמם – אינם מובילים לפסילה אוטומטית של הצוואה על ידי בית המשפט. כל עוד המסמך נכתב במלואו בכתב היד של המוריש ובאופן המצביע על גמירות דעת מצידו בעריכתו – בית המשפט עשוי להכשירה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן