צו קיום צוואה

להאזנה:

 

מה זה צו קיום צוואה ?

צו קיום צוואה הינו צו אשר ניתן על ידי רשם הירושה, הנותן תוקף לצוואה שהותיר אחריו אדם שנפטר. צו קיום צוואה נדרש כדי לממש את הוראות הצוואה וחלוקת הרכוש ליורשים הזוכים ע"פ הצוואה, שכן ללא צו קיום צוואה לא ניתן לתבוע זכויות על פיה. סעיף 39 לחוק הירושה קובע כי לא ניתן לתבוע על פי צוואה ואין להיזקק לה אלא אם כן ניתן צו לקיומה. כל עוד לא ניתן צו לקיום הרי שמחזיקי הנכסים של המנוח, כגון בנקים, רשות המקרקעין, משרד הרישוי ועוד, יסרבו לבצע כל פעולה או שינוי רישום בנכסי העיזבון ללא צו קיום צוואה.

בקשה לצו קיום צוואה יכול להגיש זוכה על פי הצוואה ו/או אדם מעוניין אחר (כגון נושה במקרים מסויימים). הדרך להוצאת צו קיום מפורטת בתקנות הירושה באמצעות הגשת בקשה למתן צו לקיום הצוואה לרשם לענייני ירושה.

בחירה מתוך סוגי צוואות
בחירה מתוך סוגי צוואות

כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה ?

בקשה לצו קיום צוואה יכול להגיש זוכה על פי הצוואה או כל אדם שיש לו עניין בה (למשל: נושה של המצווה). ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון או בהגעה פיזית למשרדי רשם הירושה במחוז השיפוט בו התגורר המצווה טרם פטירתו, לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

* צוואה מקורית, אך במידה שאין בידי המבקש צוואה מקורית אלא צילום יש לצרף בקשה להוכחת צוואה בהעתק.

* תעודת פטירה של המצווה

* אישור על משלוח הודעה בדואר רשום לזוכים ע"פ הצוואה או הצהרת מגיש  הבקשה לפיה הודיע לזוכים על הגשת הבקשה. במקרים בהם בין הזוכים ע"פ הצוואה אינם נמנים ילדי המוריש או בן זוגו, יש לשלוח הודעה על הגשת הבקשה בדואר רשום גם לבני המשפחה.

* אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.

* אם אחד מהזוכים על פי הצוואה מוותר על חלקו יש לצרף תצהיר הסתלקות חתום ומאומת על ידי עורך דין.

ככל ולא יוגשו התנגדויות לבקשה יתן הרשם צו קיום לצוואה, במידה ותוגש התנגדות לצו קיום צוואה תועבר והבקשה וההתנגדות להכרעת בית המשפט לענייני משפחה שידון בתוקפה של הצוואה.

צו קיום צוואה
צו קיום צוואה

הודעה ליורשים או לבן משפחה על הגשת בקשה לצו קיום צוואה :

כאשר מבקשים צו קיום לצוואה יש לשלוח הודעה ליורשים או לבן משפחה של המצווה בדבר הגשת הבקשה. את ההודעה יש לשלוח בדואר רשום ולחלופין לצרף תצהיר של המבקש או אדם אחר כי מסר הודעה אישית לזוכים, ליורשים או לבני משפחה.

כאשר אין בין הזוכים על פי הצוואה ילדים של המוריש, צאצאיהם או בן זוג של המוריש, יש לשלוח הודעה גם לילדי המוריש ולמי שהיה בן זוגו. במידה ולא הניח המוריש בן זוג או ילדים, יש לשלוח הודעה גם להורי המוריש, ואם גם לא הניח הורים, יש לשלוח הודעה לאחיו. נוסח ההודעה יהיה בהתאם לטופס 3 שבתקנות הירושה.

כמה זמן לוקח לקבל צו קיום צוואה ?

בדרך כלל צו קיום צוואה אמור להינתן (במידה והוגשו כל המסמכים הנדרשים) בתוך כ- 40 ימים ממועד הגשת הבקשה, ככל ונדרשת עמדת האפוטרופוס הכללי יחול עיכוב נוסף. למשל כאשר בין היורשים ישנם קטינים או פסולי דין ונדרשת תגובת ב"כ היועמ"ש הדבר עלול לגרום לעיכוב נוסף.

כמו כן במידה ותוגש התנגדות לצוואה הדבר עלול לגרום לעיכובים נוספים ולניהול הליך ההתנגדות בבית המשפט.

כמה זמן לוקח לקבל צו קיום צוואה
כמה זמן לוקח לקבל צו קיום צוואה

צו קיום צוואה ללא עורך דין :

בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש לבד וללא עורך דין. הצורך בליווי של עורך דין מתעורר כאשר מדובר במקרים יותר מורכבים, כמו למשל כאשר נדרש להגיש בקשה להוכחת מוות של אדם, או כאשר מעורבים יורשים של זוכה אשר נפטר לפני המצווה או כאשר ישנם זוכים המבקשים להסתלק מחלקם בירושה. ובמיוחד כאשר יש חשש שתוגש התנגדות לצוואה.

כאשר ישנו חשש ממשי כי ככל הנראה לבקשה יוגשו התנגדויות, מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין העוסק בתחום דיני הירושה. במקרים מורכבים בהם עולה חשש כאמור מומלץ לערוך בדיקות מקדימות ואף להסתייע בשירותים של בעלים מקצוע נוספים כגון: גרפולוג, פסיכיאטר או פסיכוגריאטר כדי להפיג את החשש שמא ישנו פגם או פסול בצוואה אשר עלול להוביל לפסילתה.

לעיתים אף ניתן להגיע להסכמות בין יורשים ולערוך הסכם חלוקת עיזבון שונה מהקבוע בצוואה. כמו כן יש לבחון היבטים של מיסוי בהעברת הרכוש טרם רישום הזכויות בנכסי העיזבון בפועל.

עיון או איתור בקשה לצו קיום צוואה

לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ניתן לעיין בה באתר הרשם לענייני ירושה. באתר יוצג סטטוס הבקשה והאם נדרש להשלים פרטים נוספים. דרך אתר הרשם ניתן לאתר צו קיום צוואה שניתן בעבר על ידי הזנת פרטי המוריש, שם מלא ומספר תעודת זהות.

מי שיורש על פי דין של המנוח או זוכה על פי הצוואה, יכול להגיש בקשה לעיון בתיק בו ניתן צו קיום לצוואה. את הבקשה יש להגיש לאחר תשלום אגרה, וניתן לקבל את כל מסמכי התיק ממשרדי הרשם.

דוגמא לנוסח של צו קיום צוואה

* בפני הרשם לעניני ירושה ב ____ * בבית המשפט ____ ב ____ * בבית הדין ____ ב ____ *(סמן x במשבצת המתאימה)

תיק_________/__________

צו קיום צוואה      של המנוח _______ מס' ת"ז _______ שנפטר ביום _______ ומענו היה ב _______

  1. אני מצהיר כי צוואתו של המנוח מיום _______ שהעתק ממנה מצורף בזה, היא בת תוקף.
  2. על פי קביעתו של המנוח בצוואה, מיניתי כמנהל העזבון את _______ שמס' תעודת זהותו _______ ומענו _______
  3. אלה הוראות הצוואה האמורה שמצאתי בטלות / שתיקנתי:

א. לא מיניתי למנהל העזבון את _______ שנקבע בצוואה כמבצעה / כמנהל העזבון מסיבות אלה:

ב. _________________________

צו זה ניתן היום _______

חתימה ___________

* אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן