צוואה בפני רשות

להאזנה:

 

אחד מארבעת סוגי צוואות שניתן ליצור במדינת ישראל הוא צוואה בפני רשות או צוואה נוטריונית. חוק הירושה מתיר לערוך צוואה בפני נציגי הרשויות בישראל כמו שופט, רשם בבית משפט, חבר בית דין דתי, רשם לענייני ירושה או נוטריון. בשורות הבאות עו"ד גיא קמרי – עורך דין לענייני עיזבון, יסביר בהרחבה על הדרכים לעריכת צוואה מסוג זה והתנאים להפיכתה למסמך משפטי בר תוקף.

 

כיצד עריכת צוואה בפני רשות צריכה להתבצע? עו"ד לענייני ירושה מסביר

בהתאם לחוק הירושה, יצירת צוואה בפני רשות מתבצעת בהגשת צוואה לבעל תפקיד רשמי המייצג רשות משפטית, או עריכתה באמצעות גורם כזה. בניגוד לסוגי צוואות אחרים, במקרה זה אין צורך בנוכחות שני עדים. החוק קובע שצוואה בנוכחות רשות יכולה להיעשות בידי המוריש באמצעות הצהרה בעל פה על תוכן הצוואה בפני שופט, רשם בית משפט, חבר בבית דין דתי או רשם לענייני ירושה.

אלו נדרשים להעלות את הוראות המצווה על הכתב ולהקריא לו אותן. לחילופין – ניתן להגיש הצוואה בכתב לאחד הגורמים הנ"ל.

לייעוץ בנושא עריכת צוואה בפני רשות – פנו אל משרד עו"ד גיא קמריעו"ד לענייני ירושה: 077-454-6091.

 

שלבי התהליך לעריכת צוואה בפני רשות

תהליך יצירת צוואות בפני רשות כרוך בנוהל רשמי ובתיעוד רשמי. על המוריש למסור את דברי הצוואה בכתב או בעל פה לרשות הרלוונטית, אשר תכין את הצוואה על סמך הנחיות אלו. הרשות תקריא את תוכן הצוואה בפני המוריש, אשר יאשר כי היא אכן משקפת את רצונותיו. לאחר אישורה, הצוואה תיחתם בחותמת הרשות ותימסר למוריש.

צוואה בפני רשות
צוואה בפני רשות

עריכת צוואה לפני רשות בנוכחות שופט בית משפט או נוטריון

הדרך השכיחה לעריכת צוואה מול רשות, היא בפני נוטריון, הנחשב כ"רשות" לפי הדין הישראלי. די באישור הנוטריון כדי לקבוע את אמיתות הצוואה, ואין צורך בשני עדים במעמד זה.

ניתן ליצור צוואה גם בפני שופט או רשם בית משפט, שכן בית המשפט נחשב כסמכות רשמית רלוונטית. לפיכך, צוואה נוטריונית היא רק סוג אחד של צוואה שניתן ליצור בפני רשות. המוריש רשאי להציג את הוראות הצוואה לשופט בעל פה או בכתב. השופט ישאל את המוריש שאלות, שיירשמו בפרוטוקול הדיון, כדי לוודא שהמוריש מבין את צוואתו ואת ההנחיות בה, ושזו אכן צוואתו שנערכה בהתאם לרצונותיו.

לאחר אישור המצווה, בית המשפט יחתום על הצוואה וימסרה למצווה בצירוף פרוטוקול יצירת הצוואה. במהלך עריכת הצוואה בפני בית המשפט לא יהיו נוכחים באולם צדדים נוספים, לרבות עורך הדין שסייע בעריכת הצוואה.

 

מהם רכיבי היסוד בניסוח צוואות בפני רשות?

חוק הירושה הישראלי קובע רכיבי יסוד לכל סוג צוואה, ואי עמידה באחד המרכיבים הללו מביאה לכך שהמסמך אינו יכול להיחשב כצוואה תקפה. לפי סעיף 22 לחוק הירושה בישראל, מרכיבי היסוד של צוואות בפני רשות הם שהמוריש הגיש או מסר בעל פה את צוואתו בפני הרשות באופן אישי.

המשמעות היא שיש שתי אפשרויות לעריכת הצוואה: המוריש יכול להשמיע את צוואתו לרשות שתרשום אותה, או להגיש את צוואתו בכתב לרשות. אם אחת מהאפשרויות הללו מתקיימת, תיחשב הצוואה כצוואה שנוצרה בפני רשות.

 

אילו חובות חלות על הנוטריון העורך צוואה בפני רשות?

על פי תקנות הנוטריונים בישראל, חלות דרישות מסוימות שעל נוטריון לעמוד בהן בעת ​​עריכת צוואה ברשות בפורמט של צוואה נוטריונית. הדרישות הבסיסיות הן לוודא את כשירותו המשפטית ואת רצונו החופשי של המוריש. בנוסף, על הנוטריון לוודא גם שהמוריש מעל גיל 18 על ידי בדיקת תעודת זהות, דרכון או כל מסמך מזהה אחר.

כמו כן, אם המוריש מרותק לבית או מאושפז בעת עריכת הצוואה, הנוטריון מחויב לקבל אישור רפואי לאישור כשירותו לעריכת הצוואה.

 

חובת הבטחת רצונו החופשי של המצווה

אחת מהחובות המרכזיות של נוטריון בתהליך עריכת צוואה נוטריונית, היא לוודא שלעורך הצוואה יש את היכולת המשפטית לעשות זאת והבנה ברורה של ההשלכות הנלוות לצוואה והוראותיה. על הנוטריון להעריך היטב את מצבו המנטלי של המוריש ולקבוע כי הוא בר דעת ומודע לחלוטין לתוכן הצוואה.

אם יש ספק לגבי הכשירות של המוריש, הנוטריון אינו יכול להמשיך בהליך עריכת הצוואה. כמו כן, על הנוטריון לערוך תיעוד של השיחה עם המוריש, לרבות התרשמותו לגבי צלילות דעתו והבנתו את הוראות הצוואה, כדי לסייע בביסוס תקפות הצוואה.

 

החובה לוודא את הבנת משמעותה של הצוואה בידי המצווה

כשירות קוגניטיבית של אדם, לא מבטיחה בהכרח שהוא מבין את מהות הצוואה שלו, במיוחד אם הוא נמצא במצב בו הוא זקוק לסיוע צמוד בכל היבטי חייו, לרבות ניהול רכושו. לדוגמה, אדם המרותק למיטתו, עשוי שלא לדעת את היקף רכושו ולא להיות מודע להשלכות של חלוקתו בין יורשיו.

במקרה בו תוגש התנגדות לקיום הצוואה, עשויה להידרש עדותו של הנוטריון כדי להוכיח שהמצווה אכן הבין את מהות צוואתו לעומקה. הנוטריון רשאי להבהיר אם האדם הכיר את יורשיו הפוטנציאליים, הבין את היקף רכושו והבין את השפעות הצוואה על יורשיו. בירורים כאלה יכולים לקבוע אם לאדם הייתה הבנה אמיתית של הוראותיו.

 

חובת הנוטריון לתרגם את הצוואה לשפה מובנת למצווה

כדי להבטיח את תקפותה של צוואה, על הנוטריון לתרגם אותה לשפה המובנת למוריש ולהקריא בפניו במידת הצורך. אם ידלג על חלקים מהותיים או לא יקריא אותה בפני המוריש, הצוואה עלולה להפוך לפסולה.

 

חובת ההימנעות מניגוד אינטרסים מצד הנוטריון

נוטריון אינו רשאי לערוך צוואה נוטריונית לקרוב משפחתו, שותפו או עובדו. ההגדרה של "קרוב" כוללת בני זוג, הורה או הורה של בני זוג, סבא, סבתא, ילד, נכד, אח, או בני זוגם של מי מאלה. החוק נוקט עמדה נוקשה בסוגיית ניגוד העניינים, ואין צורך להוכיח ניגוד עניינים ממשי – די בפוטנציאל לניגוד עניינים בלבד כדי לפסול את הצוואה הנוטריונית שנערכה במצב זה.

 

חובת צירוף תעודה רפואית עבור מצווה הרתוק למיטתו

המונח "מרותק למיטתו" נתון לביקורת בפסיקות בתי המשפט מזה זמן רב. הדרישה לצרף אישור רפואי הורחבה, וכיום מובן כי היא חלה לא רק על מאושפזים אלא גם על מי שמתקשים להתנייד, לרבות קשישים או חולים שמתקשים לצאת מביתם. לעניין זה בית המשפט קבע כי אי ידיעה או התרשמות שגויה של הנוטריון ממצבו של המוריש, אינו יכול לתרץ את העדרו של אישור רפואי, שכן הנוטריון אינו מומחה רפואי.

כדי לערער על צוואה נוטריונית, יש צורך בהבנה מקיפה של חובות הנוטריון בעת ​​עריכת צוואה.

 

לסיכום

צוואה מול רשות, מוכרת בחוק כצוואה בכל ההיבטים. לכן, אם יש צורך לערער על תוקף הצוואה, ישנה חשיבות מכרעת לפנות לייעוץ של עורך דין צוואות וירושות המתמחה בנושא ויוכל להוכיח לבית המשפט שהצוואה הקיימת אינה מייצגת במדויק את רצונו הסופי של המנוח ולכן ראויה להיפסל.

עורך דין גיא קמריעורך דין ירושות וצוואות במרכז ישמח לעמוד לרשותכם בנושא עריכת צוואות בפני רשות ולייעץ גם בנוגע להגשת ערעור או התנגדות לצוואה ברשות.

למידע נוסף – פנו למשרדנו באמצעות הטופס להלן.

בישראל, בעוד שרוב הצוואות בפני רשות נוצרות בפני נוטריון, ישנם מקרים בהם עריכת צוואת רשות נעשית בפני שופט בבית משפט או רשם בית משפט וכן מול חבר בבית דין דתי או רשם לענייני ירושה. 

יצירת צוואה בפני בית משפט או בית דין דתי מביאה בדרך כלל לרישום מקיף של הנסיבות סביב תהליך הניסוח של המסמך. לדוגמה, אם המוריש ייכנס לאולם בית המשפט עם עורך דינו ובנו, מידע זה יתועד בפרוטוקול ויוכל להועיל בעת ערעור על צוואה נוטריונית. 

ביטול צוואות בפני רשות עשוי להתאפשר באחת הדרכים המנויות בסעיף 36 לחוק הירושה. בהקשר זה חשוב לציין שהתנגדות לצוואה נוטריונית אינה קשורה להליך של ביטול צוואה בפני רשות. 

התנגדות לצוואה בפני רשות או נוטריון נעשית באותו אופן כמו הגשת התנגדות לכל סוג אחר של צוואה. אם הוגשה התנגדות לצוואה בפני רשות שנערכה כצוואה נוטריונית, הנוטריון יתבקש בדרך כלל להעיד בבית המשפט בנוגע לנסיבות עריכת הצוואה. לעדות זו יש חשיבות מכרעת לקביעת תוקף הצוואה שכן היא מספקת מידע ממקור ראשון על כוונות המוריש במועד עריכת המסמך. 

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן