סוגי צוואות בחוק הירושה

סוגי צוואות בחוק הירושה:

במדינת ישראל קיימות ארבעה סוגי צוואות המוכרות בחוק הירושה.

צוואה הינה מסמך משפטי אשר עורך אדם בחייו, כדי להורות מה יעשה ברכושו לאחר מותו בסדר שונה מיורשיו הטבעיים על פי הדין. בתי המשפט בישראל נוהגים לתת מעמד בכורה לצוואה, ורואים בכך כיבוד רצונו של המצווה לאחר מותו.

לאור חשיבותה ומעמדה המשפטי המיוחד של צוואה, הכיר המחוקק במדינת ישראל ב – 4 דרכים שונות לעריכת צוואה, ואלו הן.:

  • צוואה בכתב יד
  • צוואה בעדים
  • צוואה בפני רשות / נוטריון
  • צוואה בעל פה

לכל אחת מצורות הצוואה סימני היכר משלה ומרכיבי יסוד אשר אמורים להכלל בה.

סוגי צוואות - צוואה בכתב יד:

צוואה בכתב יד בהתאם לסעיף 19 לחוק הירושה, היא הצוואה הכי פשוטה וקלה לעריכה.

על הצוואה להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, תצויין בתאריך ותיחתם על ידי המצווה. הדרישה כי הצוואה תיעשה בכתב יד של המצווה היא סימן ההיכר של הצוואה, ויש בה להעיד על רצונו של המצווה ועל גמירות דעתו.

כאשר מוגשת התנגדות לצוואה בכתב יד, הרי שישנה משמעות רבה להוכחה כי הצוואה נכתבה על ידי המצווה ולא על ידי אחר. כאשר הוכח כי הצוואה לא נכתבה בכתב ידו של המצווה, הדבר יכול לשמש עילה להתנגדות לצו קיום צוואה. אף לשמש הוכחה כי אין מדובר בצוואה אמיתית ולבסוף אף להביא לפסילת הצוואה.

צוואה בעדים:

צוואה בעדים בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה, הינה צוואה שהביאה המצווה בפני שתי עדים.

המרכיבים הנדרשים להתקיים הינם כי, צוואה בעדים תעשה בכתב, הכתב יכול להעשות גם במדפסת, תצויין בתאריך ותיחתם על ידי המצווה בפני שתי העדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו. העדים נדרשים לאשר בחתימתם על הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו, וחתם עליה.

הגשת התנגדות לצוואה בעדים תוגש בסבירות גבוהה כאשר לא התקיים אחד המרכיבים הנדרשים. מרכיבים אלה יש בהם ללמד על רצינות המעמד וכי המצווה בחר מרצונו החופשי לערוך צוואה זו.

למשל: כאשר הצוואה הובאה בפני עד אחד, או כאשר לא נרשם על ידי העדים כי המצווה ציווה כאמור, או שלא צויין תאריך, או שהעדים לא חתמו על הצוואה. הרי שהדבר עולה לכדי פגם אשר יש בו לגרום לפסילת הצוואה, ולפתוח פתח להגשת התנגדות לצוואה.

צוואה בפני רשות / צוואה נוטריונית:

צוואה פני רשות בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, הינה צוואה שנעשתה על ידי המצווה בעל פה או בכתב, בפני שופט או רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה.

המרכיבים הנדרשים להתקיים הינם כי, הצוואה נעשתה באופן אישי על ידי המצווה עצמו, או בעל פה או באמצעות הגשת מסמך בכתב. לאחר מכן המצווה מצהיר שזו צוואתו, והרשות תאשר את הקראת הצוואה ואישור הצהרת המצווה.

בתי המשפט מעניקים משקל רב לצוואה שנעשתה בפני רשות, לאור הרשמיות והרצינות שנלווים למעמד עריכת הצוואה בפני רשות. המעידות על רצונו וגמירות דעתו של המצווה לעריכת צוואה.

צוואה בעל פה:

צוואה בעל פה בהתאם לסעיף 23 לחוק הירושה,  הינה דרך לעשיית צוואה בה המצווה משמיע את הוראות הצוואה בעל פה בפני עדים.

תנאי הכרחי של צוואה זו הינם כי המצווה ראה עצמו עומד בפני המוות, או כאשר המצווה לפני פטירה, במצב בו אין לו די זמן לערוך צוואה “רגילה”.

המרכיבים הנוספים הנדרשים להתקיים הינם.: דברי הצוואה נאמרו על ידי המצווה בפני שני עדים, העדים רשמו זכרון דברים אודות נסיבות אמירת דברי המצווה, זכרון הדברים שרשמו העדים הופקד אצל הרשם לענייני ירושה, הפקדת זכרון הדברים צריכה להעשות בסמוך לעשייתם.

הגשת התנגדות לצוואה בעדים תוגש למשל כאשר היה רק עד אחד ולא שניים, או כאשר לא ניתן ללמוד מאמירת המצווה כוונה ברורה לצוות או לראות בדבריו צוואה .

במידה ולא התקיימו מרכיבי יסוד אלה בכל אחת מצורות הצוואה, נטיית בתי המשפט תהיה לקבוע כי אין בפנינו צוואה ולמסמך זה אין לא ינתן כל תוקף משפטי.

צוואה אשר לא מתקיימים בה מרכיבים הכרחיים אלא תהיה קלה יותר לביטול.

עורך דין המתמחה בענייני ירושה  ידע לבחון את סוג הצוואה ואת הדרכים להתנגד לה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי

      לייעוץ ללא התחייבות 

[contact-form-7 id=”3117″ title=”לייעוץ ללא התחייבות”]

שתפו

מאמרים נוספים

עורך דין פלילי לקטינים ונוער

עורך דין פלילי נוער וקטינים מתמחה בתחום העבירות הפליליות המבוצעות ע”י בני נוער וקטינים. בעניינים פליליים של קטינים חל חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),

צוואה במושבים

האם ניתן לערוך צוואה במושבים ולהוריש את המשק החקלאי בצוואה? התשובה לשאלה זו תלויה בהסכם המשבצת החל על המשק החקלאי. הדבר אפשרי ככל שהוראות הצוואה

שחרור בעבירות אלימות במשפחה

עבירות אלימות במשפחה הינן עבירות אשר בתי המשפט מייחסים להם חומרה יתרה. לא בכדי הוספו עבירות האלמ”ב לקבוצת עבירות אשר מי שמואשם בהן עומדת כנגדו

משרד עורכי דין צוואות

עורך דין ירושה בתל אביב

עורך דין ירושה בתל אביב – קמרי משרד עורכי דין, משרדנו הינו משרד בוטיק מתמחה בתחום הירושה והצוואה, ובעל נסיון רב בניהול הליכי בפני הרשם

עורך דין פלילי

חקירת קטין במשטרה

קטין שעבר עבירה נושא באחריות פלילית במידה וגילו 12 שנים ומעלה.קטין החשוד בביצוע עבירה פלילית יוזמן לחקירה בידיעת אחד ההורים (מי שאת שמו הוא מסר

עורך דין פלילי קנאביס

סוגיות בענייני ירושה

מותו של אדם מעורר סוגיות משפטיות מורכבות בתחום הירושה. מה יהא על עזבונו ורכושו של אדם שנפטר? מי נושא בהתחייבויות אשר נטל על עצמו בחייו?