סוגי צוואות בחוק הירושה

סוגי צוואות בחוק הירושה:

במדינת ישראל קיימות ארבעה סוגי צוואות המוכרות בחוק הירושה.

צוואה הינה מסמך משפטי אשר עורך אדם בחייו, כדי להורות מה יעשה ברכושו לאחר מותו בסדר שונה מיורשיו הטבעיים על פי הדין. בתי המשפט בישראל נוהגים לתת מעמד בכורה לצוואה, ורואים בכך כיבוד רצונו של המצווה לאחר מותו.

לאור חשיבותה ומעמדה המשפטי המיוחד של צוואה, הכיר המחוקק במדינת ישראל ב – 4 דרכים שונות לעריכת צוואה, ואלו הן.:

  • צוואה בכתב יד
  • צוואה בעדים
  • צוואה בפני רשות / נוטריון
  • צוואה בעל פה

לכל אחת מצורות הצוואה סימני היכר משלה ומרכיבי יסוד אשר אמורים להכלל בה.

סוגי צוואות - צוואה בכתב יד:

צוואה בכתב יד בהתאם לסעיף 19 לחוק הירושה, היא הצוואה הכי פשוטה וקלה לעריכה.

על הצוואה להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, תצויין בתאריך ותיחתם על ידי המצווה. הדרישה כי הצוואה תיעשה בכתב יד של המצווה היא סימן ההיכר של הצוואה, ויש בה להעיד על רצונו של המצווה ועל גמירות דעתו.

כאשר מוגשת התנגדות לצוואה בכתב יד, הרי שישנה משמעות רבה להוכחה כי הצוואה נכתבה על ידי המצווה ולא על ידי אחר. כאשר הוכח כי הצוואה לא נכתבה בכתב ידו של המצווה, הדבר יכול לשמש עילה להתנגדות לצו קיום צוואה. אף לשמש הוכחה כי אין מדובר בצוואה אמיתית ולבסוף אף להביא לפסילת הצוואה.

צוואה בעדים:

צוואה בעדים בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה, הינה צוואה שהביאה המצווה בפני שתי עדים.

המרכיבים הנדרשים להתקיים הינם כי, צוואה בעדים תעשה בכתב, הכתב יכול להעשות גם במדפסת, תצויין בתאריך ותיחתם על ידי המצווה בפני שתי העדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו. העדים נדרשים לאשר בחתימתם על הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו, וחתם עליה.

הגשת התנגדות לצוואה בעדים תוגש בסבירות גבוהה כאשר לא התקיים אחד המרכיבים הנדרשים. מרכיבים אלה יש בהם ללמד על רצינות המעמד וכי המצווה בחר מרצונו החופשי לערוך צוואה זו.

למשל: כאשר הצוואה הובאה בפני עד אחד, או כאשר לא נרשם על ידי העדים כי המצווה ציווה כאמור, או שלא צויין תאריך, או שהעדים לא חתמו על הצוואה. הרי שהדבר עולה לכדי פגם אשר יש בו לגרום לפסילת הצוואה, ולפתוח פתח להגשת התנגדות לצוואה.

צוואה בפני רשות / צוואה נוטריונית:

צוואה פני רשות בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, הינה צוואה שנעשתה על ידי המצווה בעל פה או בכתב, בפני שופט או רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה.

המרכיבים הנדרשים להתקיים הינם כי, הצוואה נעשתה באופן אישי על ידי המצווה עצמו, או בעל פה או באמצעות הגשת מסמך בכתב. לאחר מכן המצווה מצהיר שזו צוואתו, והרשות תאשר את הקראת הצוואה ואישור הצהרת המצווה.

בתי המשפט מעניקים משקל רב לצוואה שנעשתה בפני רשות, לאור הרשמיות והרצינות שנלווים למעמד עריכת הצוואה בפני רשות. המעידות על רצונו וגמירות דעתו של המצווה לעריכת צוואה.

צוואה בעל פה:

צוואה בעל פה בהתאם לסעיף 23 לחוק הירושה,  הינה דרך לעשיית צוואה בה המצווה משמיע את הוראות הצוואה בעל פה בפני עדים.

תנאי הכרחי של צוואה זו הינם כי המצווה ראה עצמו עומד בפני המוות, או כאשר המצווה לפני פטירה, במצב בו אין לו די זמן לערוך צוואה “רגילה”.

המרכיבים הנוספים הנדרשים להתקיים הינם.: דברי הצוואה נאמרו על ידי המצווה בפני שני עדים, העדים רשמו זכרון דברים אודות נסיבות אמירת דברי המצווה, זכרון הדברים שרשמו העדים הופקד אצל הרשם לענייני ירושה, הפקדת זכרון הדברים צריכה להעשות בסמוך לעשייתם.

הגשת התנגדות לצוואה בעדים תוגש למשל כאשר היה רק עד אחד ולא שניים, או כאשר לא ניתן ללמוד מאמירת המצווה כוונה ברורה לצוות או לראות בדבריו צוואה .

במידה ולא התקיימו מרכיבי יסוד אלה בכל אחת מצורות הצוואה, נטיית בתי המשפט תהיה לקבוע כי אין בפנינו צוואה ולמסמך זה אין לא ינתן כל תוקף משפטי.

צוואה אשר לא מתקיימים בה מרכיבים הכרחיים אלא תהיה קלה יותר לביטול.

עורך דין המתמחה בענייני ירושה  ידע לבחון את סוג הצוואה ואת הדרכים להתנגד לה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי

      לייעוץ ללא התחייבות 

[contact-form-7 id=”3117″ title=”לייעוץ ללא התחייבות”]

שתפו

מאמרים נוספים

עורך דין לענייני ירושה

זקוקים לייעוץ בענייני ירושה? עורך דין לענייני ירושה ממשרדנו ישמח להעניק לכם את השירות המשפטי בתחום הירושה. משרדנו בעל נסיון עשיר בתחום הירושות והצוואות, ומספק

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית – צוואה הדדית נעשית כאשר שני המצווים בחיים, ולשם שמירת זכויות הדדית של המצווים. במקרה של צוואה הדדית, ישנן עילות ביטול ספציפיות

התנגדות לצוואה מועדים

התנגדות לצוואה מועדים – כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה, יש לשים דגש על המועדים להגשת התנגדות לצוואה. בחלוף הזמן הקבוע בחוק להגשת ההתנגדות, ינתן

פסק דין התנגדות לצוואה

פסק דין התנגדות לצוואה (תע 26106-03-15) בפסק דין זה נדונה סוגיה תוקפה של צוואה בעדים שנערכה בשנת 2014, חודש לפני פטירת המוריש, וכי עזבון המנוח

עורך דין לענייני ירושה בחיפה

עורך דין לענייני ירושה בחיפה נותן יעוץ משפטי בתחום הירושה ובעל נסיון רב בניהול הליכים בפני הרשם לענייני ירושה בחיפה ובפני בית המשפט. מעוניינים להגיש