סוגי צוואות בחוק הירושה

להאזנה:

 

סוגי צוואות בחוק הירושה:

במדינת ישראל קיימות ארבעה סוגי צוואות המוכרות בחוק הירושה. צוואה הינה מסמך משפטי אשר עורך אדם בחייו, כדי להורות מה יעשה ברכושו לאחר מותו בסדר שונה מיורשיו הטבעיים על פי הדין. בתי המשפט בישראל נוהגים לתת מעמד בכורה לצוואה, ורואים בכך כיבוד רצונו של המצווה לאחר מותו.

לאור חשיבותה ומעמדה המשפטי המיוחד של צוואה, הכיר המחוקק במדינת ישראל ב – 4 דרכים שונות לעריכת צוואה, ואלו הן.:

 

לכל אחת מצורות הצוואה סימני היכר משלה ומרכיבי יסוד אשר אמורים להכלל בה.

סוגי צוואות בחוק הירושה
סוגי צוואות בחוק הירושה

 

סוגי צוואות – צוואה בכתב יד:

צוואה בכתב יד בהתאם לסעיף 19 לחוק הירושה, היא הצוואה הכי פשוטה וקלה לעריכה.

על הצוואה להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, תצוין בתאריך ותיחתם על ידי המצווה. הדרישה כי הצוואה תיעשה בכתב יד של המצווה היא סימן ההיכר של הצוואה, ויש בה להעיד על רצונו של המצווה ועל גמירות דעתו.

כאשר מוגשת התנגדות לצוואה בכתב יד, הרי שישנה משמעות רבה להוכחה כי הצוואה נכתבה על ידי המצווה ולא על ידי אחר. כאשר הוכח כי הצוואה לא נכתבה בכתב ידו של המצווה, הדבר יכול לשמש עילה להתנגדות לצו קיום צוואה. אף לשמש הוכחה כי אין מדובר בצוואה אמיתית ולבסוף אף להביא לפסילת הצוואה.

סוגי צוואות בחוק הירושה
סוגי צוואות בחוק הירושה

צוואה בעדים:

צוואה בעדים בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה, הינה צוואה שהביאה המצווה בפני שתי עדים.

המרכיבים הנדרשים להתקיים הינם כי, צוואה בעדים תעשה בכתב, הכתב יכול להיעשות גם במדפסת, תצוין בתאריך ותיחתם על ידי המצווה בפני שתי העדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו. העדים נדרשים לאשר בחתימתם על הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו, וחתם עליה.

הגשת התנגדות לצוואה בעדים תוגש בסבירות גבוהה כאשר לא התקיים אחד המרכיבים הנדרשים. מרכיבים אלה יש בהם ללמד על רצינות המעמד וכי המצווה בחר מרצונו החופשי לערוך צוואה זו.

למשל: כאשר הצוואה הובאה בפני עד אחד, או כאשר לא נרשם על ידי העדים כי המצווה ציווה כאמור, או שלא צוין תאריך, או שהעדים לא חתמו על הצוואה. הרי שהדבר עולה לכדי פגם אשר יש בו לגרום לפסילת הצוואה, ולפתוח פתח להגשת התנגדות לצוואה.

צוואה בפני רשות / צוואה נוטריונית:

צוואה פני רשות בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, הינה צוואה שנעשתה על ידי המצווה בעל פה או בכתב, בפני שופט או רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה.

המרכיבים הנדרשים להתקיים הינם כי, הצוואה נעשתה באופן אישי על ידי המצווה עצמו, או בעל פה או באמצעות הגשת מסמך בכתב. לאחר מכן המצווה מצהיר שזו צוואתו, והרשות תאשר את הקראת הצוואה ואישור הצהרת המצווה.

בתי המשפט מעניקים משקל רב לצוואה שנעשתה בפני רשות, לאור הרשמיות והרצינות שנלווים למעמד עריכת הצוואה בפני רשות. המעידות על רצונו וגמירות דעתו של המצווה בעת עריכת צוואה.

צוואה בפני רשות / צוואה נוטריונית:
צוואה בפני רשות / צוואה נוטריונית:

 

צוואה בעל פה:

צוואה בעל פה בהתאם לסעיף 23 לחוק הירושה,  הינה דרך לעשיית צוואה בה המצווה משמיע את הוראות הצוואה בעל פה בפני עדים.

תנאי הכרחי של צוואה זו הינם כי המצווה ראה עצמו עומד בפני המוות, או כאשר המצווה לפני פטירה, במצב בו אין לו די זמן לערוך צוואה "רגילה".

המרכיבים הנוספים הנדרשים להתקיים הינם.: דברי הצוואה נאמרו על ידי המצווה בפני שני עדים, העדים רשמו זכרון דברים אודות נסיבות אמירת דברי המצווה, זכרון הדברים שרשמו העדים הופקד אצל הרשם לענייני ירושה, הפקדת זכרון הדברים צריכה להעשות בסמוך לעשייתם.

הגשת התנגדות לצוואה בעדים תוגש למשל כאשר היה רק עד אחד ולא שניים, או כאשר לא ניתן ללמוד מאמירת המצווה כוונה ברורה לצוות או לראות בדבריו צוואה .

במידה ולא התקיימו מרכיבי יסוד אלה בכל אחת מצורות הצוואה, נטיית בתי המשפט תהיה לקבוע כי אין בפנינו צוואה ולמסמך זה אין לא ינתן כל תוקף משפטי.

צוואה אשר לא מתקיימים בה מרכיבים הכרחיים אלא תהיה קלה יותר לביטול.

עורך דין לענייני ירושה ידע לבחון את סוג הצוואה ואת הדרכים להתנגד לה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן