צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הגדרה

חוק הירושה מכיר במספר דרכים/צורות לעריכת צוואה, צוואה בעל פה הינה אחת מהן. ההגדרה של צוואה בע"פ קבועה בסעיף 23 לחוק הירושה :

(א)  שכיב מרע או מי שרואה עצמו בנסיבות מסויימות מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים המבינים את שפתו.

(ב)  דברי המצווה, לרבות המועד והנסיבות לעריכת צוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל הרשם לעניני ירושה, ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשות זאת.

(ג)   צוואה בעל-פה תתבטל כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

לשם בחינת שאלת התקיימות התנאים לצוואה , ניתן להתייעץ עם עו"ד צוואה וירושה אשר בקיא בדיני הירושה.

פסק דין בהתנגדות לצוואה בעל פה

בהליך ת"ע 59179-05-18 ניתנה החלטה בעניין סילוק על הסף של הליך לקיום צוואה בעל-פה שצולמה בווידאו.

לפני בית משפט הגיע מקרה לסילוק על הסף של בקשה לקיום צוואה בע"פ. הליך סילוק הבקשה לצו קיום צוואה הינו הליך מקדמי, שבוחן את הטענה בדבר תקינות הצוואה בהתאם לחוק הירושה, והאם לאפשר הוכחות הצוואה או למחוק את התביעה.

המנוחה הלכה לעולמה בשנת 2016, בהשאירה צוואה בעל-פה, מצולמת במצלמת ווידאו. המנוחה, הקליטה בשפת אמה, השפה המרוקאית, את צוואתה האחרונה.

טענת המבקש לקיום הצוואה, הינה כי המנוחה הבהירה בבירור את עמדתה בנוגע לחלוקת עזבונה, גם כשזה נעשה בסרטון ווידאו, המהווה בעצם את רצון המצווה. בנוסף, הסרטון צולם בנוכחות שני עדים, אשתו של המבקש, ובתו.

טענת המתנגדים לצוואה, הינה כי צילום סרטון ווידאו אינו עולה עם הוראות חוק הירושה, וכי לעריכת צוואה ישנם כללים נקובים. עוד טוענים המתנגדים לצוואה, כי המנוחה לא הייתה במצב של שכיב מרע, כפי שמצויין בחוק הירושה. טענה נוספת היא כי העדים לצוואה אינם כשרים, שכן אשתו של הנהנה מהצוואה לא יכולה להיות עדה, כי היא בעלת עניין. בנוסף נטען כי העידם אף לא הבינו את השפה המרוקאית, ועל כן לא ממש יכלו להבין את רצון המנוחה בזמן הקלטת הסרטון.

בית המשפט קבע כי המבקש לקיום הצוואה יצטרך לעמוד בנטל הוכחה מוגבר, שכן יצטרך להוכיח כי המנוחה הייתה במצב של שכיב מרע, ולעמוד בהוראות סעיף 23 לחוק הירושה, המגדיר כללים לצוואה בעל-פה. בנוסף, המתנגד יצטרך להוכיח את מצבה הרפואי של המוחה, וכי באמת כוונתה בסרטון הייתה להכין צוואה. על כן, כל הפגמים הצורניים והמהותיים, רובצים לחובתו של המתנגד, ועל כן יצטרך המתנגד להוכיח ללא רבב את רצון המנוחה.

לייעוץ עם עו"ד מתמחה בצוואות הינכם מוזמנים לפנות אלינו.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי

מאמרים נוספים

עורך דין בכרמיאל

השפעה בלתי הוגנת

התנגדות לצוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת עילת ההתנגדות לצוואה בשל השפעה בלתי הוגנת קבועה בסעיף 30 לחוק הירושה הקובע כי צוואה בטלה אם נעשתה

הסכם בין יורשים

הסכם בין יורשים או הסכם חלוקת העזבון נערך לאחר פטירת המוריש בשאלת אופן החלוקה ומהו החלק אותו יקבל כל יורש מנכסי המוריש. ישנם שתי דרכים

משרד עורכי דין צוואות

עו"ד דיני ירושה

קרוב משפחה נפטר? זקוקים לייעוץ. עו"ד דיני ירושה הבקיא בהליכים המשפטיים יסייע לכם באפשרות חלוקת העיזבון, וזכויותיכם לרשת את המוריש ע"פ דין. עניינים של חלוקת

התנגדות לצוואה עילות

פסק דין ביטול צוואה

פסק דין ביטול צוואה בפסק דין זה נדונה סוגיה של ביטול צוואה ותקופה של הודעת הביטול. עניינה של תובענה זו הינה על זוג מנוחים, וחמשת

הוכחת צוואה בהעתק

הוכחת צוואה בהעתק  ובהעדר המקור – ישנם מקרים בהם המוריש ערך צוואה, ולאחר פטירתו נמצא רק העתק ממנה ולא הצוואה המקורית. האם ניתן לקבל צו