פסילת צוואה

להאזנה:

 

פסילת צוואה: כל מה שצריך לדעת על ההליך המשפטי

פסילת צוואה נעשית על ידי בית המשפט במסגרת הליך של התנגדות לצוואה בו מבקשים מבית המשפט להימנע ממתן תוקף לצוואה. הצורך בפסילת הצוואה עולה כאשר ישנו חשש כי הצוואה אינה צוואת אמת ואינה משקפת את רצונו של המצווה או כאשר מדובר בצוואה לא חוקית או בלתי מוסרית שאין לתת צו לקיומה. משמעות הפסילה הינה חזרה לכללי הירושה על פי דין.

 

עילות לפסילת צוואה:

בחוק הירושה ובפסיקת בתי המשפט ישנן עילות אשר בכוחן לגרום לפסילה של צוואה או חלקה. ניתן לחלק את העילות לשתי קבוצות: הראשונה, עילות מהותיות אשר בהתקיימותן הדבר יביא בהכרח לפסילת הצוואה, השנייה, עילות הנוגעות לצורת הצוואה והפרוצדורה בה נערכה.

בין העילות המהותיות ניתן למנות עילות שבסיסן המובהק הינו פגיעה ברצון המצווה כגון: העדר כשרות לצוות, מעורבות הזוכה בעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת, איום אונס ועוד. עילות שמקורן בחוק הירושה אשר נוגדות את תקנות הציבור כגון: צוואה לא חוקית או בלתי מוסרית. בקבוצה השנייה ישנן עילות הנוגעות לפגמים בצוואה עצמה, כגון שלא נערכה בהתאם לאחת מ-4 הצורות המוכרות בחוק הירושה, או שישנו פגם או חסר בהן.

עילות לפסילת צוואה
עילות לפסילת צוואה

 

דוגמא לעילות מהותיות:

העדר כשרות לצוות – עילת הפסילה בטענה של העדר כשרות לצוות הינה טענה בדבר העדר יכולתו של המצווה להבין את משמעות הצוואה, כאשר במסגרת עילה זו נבדקת מידת יכולתו של המצווה להבין כי הוא עורך צוואה, יכולתו להבין את היקף רכושו ואת השפעת הצוואה על יורשיו.

בדרך כלל כדי לבחון פגם בכשרות המצווה יש לפנות למומחה רפואי אשר יבחן את מצבו השכלי וההכרתי של המצווה במועד עריכת הצוואה, וניתן אף להסתמך על עדות עורך הצוואה אשר התרשם מהמצווה בזמן אמת כדי לבחון את כשירות המצווה.

פסילת צוואה
פסילת צוואה

השפעה בלתי הוגנת – עילה זו משמעותה כי המצווה ערך צוואה לאחר שהופעלו כלפיו לחצים כגון איומים או כתוצאה של ניצול מצבו או תלות של המצווה בזוכה כדי שתיערך צוואה לטובתו. בסופו של דבר קבלת הטענה משמעותה כי הצוואה נערכה שלא בהתאם לרצונו החופשי של המצווה אלא נערכה בעקבות ובשל אותה השפעה בלתי הוגנת. עילה זו ככל ותוכח יכולה לגרום להיפוך נטל ההוכחה ואף לפסילת הצוואה.

צוואה לטובת עדים – עילה זו אשר נבחנת בהתאם לפעולות הנהנה מהצוואה והאם פעולות אלה עלו לכדי מעורבות בעריכת הצוואה. החוק מקים הנחה כי מי שהיה מעורב בעריכת הצוואה חזקה כי השפיע השפעה בלתי הוגנת על המצווה, וכי במידה ותוכח מעורבות מצד הנהנה בהכרח הצוואה תיפסל.

מעורבות הזוכה יכולה להתבטא בכך שהוא או בן זוגו משמשים כעדים לצוואה, כי הזוכה הוא שערך בפועל את הצוואה ולא המצווה, ואף מעורבות כללית אשר נלמדת מנסיבות עריכת הצוואה (כגון: בחירת עורך הדין, הסעה למקום עריכת הצוואה ועוד) יכולה לעלות לכדי מעורבות פסולה בעריכת הצוואה.

 

עילות פסילה בשל צוואה לא חוקית או בלתי מוסרית

ישנן עילות לפסילת הצוואה שמקורן בתקנת הציבור או בתפיסת מוסר של החברה, דבר זה הינו חריג לעקרון העל של חופש הציווי. המחוקק ראה להגביל את המצווה כאשר אל מול חופש הציווי ניצב עיקרון חשוב לחברה.

כך למשל ישנה הגבלה בחוק על צוואה השוללת או מגבילה את הזכות למזונות מהעיזבון. או למשל כאשר המצווה מעביר לאחר את שיקול הדעת מה יעשה בעיזבון ולמי יחולק. ניתן לפסול הוראה בצוואה ולא את כלל הצוואה במידה והדבר יסדיר את הפגיעה בזכות.

עילות פסילה בשל צוואה לא חוקית או בלתי מוסרית
עילות פסילה בשל צוואה לא חוקית או בלתי מוסרית

 

עילות שמקורן בצורת הצוואה:

ישנן עילות פסילה שמקורן בצורת הצוואה ואופן עריכתה. חוק הירושה מכיר ב-4 צורות של צוואות וצוואה שלא נערכה בצורה בה החוק מכיר הינה פסולה. לפעמים נפל פגם בצוואה שאינו חלק ממרכיבי היסוד, ובמצב דברים זה לבית המשפט יש שיקול לתת תוף לצוואה כזו ולא בהכרח להורות על פסילתה. להלן דוגמאות לגבי שתי צורות של צוואה המוכרות בחוק ומרכיביהן:

צוואה בכתב יד: צורה זו קבועה בסעיף 19 לחוק הירושה, לפיו צוואה בכתב יד תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, תישא תאריך וחתימה של המצווה. כאשר הצוואה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, אך חסרה חתימה או תאריך, הרי שהדבר אינו מביא בהכרח לפסילתה ולבית המשפט יש סמכות לקיימה למרות חסרים אלה, במידה וייווכח כי הצוואה משקפת את רצונו של המצווה.

צוואה בעדים: צוואה זו ומרכיביה מצויים בסעיף 20 לחוק הירושה, צוואה בעדים תהיה בכתב, יצוין בה תאריך וכן תיחתם על ידי המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו, ועל העדים לאשר כי המצווה הוא שחתם והצהיר כי זו צוואתו בפניהם. בצוואה בעדים מרכיב יסודי בלעדיו אין הינו צוואה בכתב והבאת הצוואה בפני שני עדים.

כלומר בית המשפט יכול להשלים את שאר התנאים הקבועים בסעיף 20 לחוק הירושה, כאשר למשל חסרה הצהרת המצווה או הצהרת העדים הרי שאלו פגמים הניתנים לריפוי על ידי בית המשפט, אך במידה ולמשל המצווה הביא צוואתו בפני עד אחד, אין מדובר בצוואה בעדים.

 

ההליך המשפטי לפסילת צוואה:

הדרך להביא לפסילת צוואה הינה כאמור להגיש התנגדות לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה באזור מגוריו של המצווה. כתב ההתנגדות צריך לכלול את כל העילות שמכוחן מתבקשת פסילת הצוואה.

יש לערוך הבחנה בין מצב בו מבקשים להתנגד לצוואה שטרם ניתן לה תוקף על ידי צו קיום, לבין מצב בו מבקשים לבטל צו קיום צוואה שניתן שאז יש להגיש תביעה לביטול ו/או תיקון צו קיום הצוואה. בכל אופן בכדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בהתנגדות מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקדים מעורך דין העוסק בתחום הצוואות.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי המשתנה ממקרה למקרה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן