הגנה על צוואה נדרשת לשם הגנה ושמירה על רצון המצווה וכבודו, כאשר עולה חשש כי בשל סכסוכי ירושה תוגש התנגדות לצוואה. דבר העלול לגרום לפסילת הצוואה על ידי בית המשפט לאחר שהמצווה איננו בחיים. עקרון העל אשר מנחה את בית המשפט בדיני צוואות הינו כיבוד רצון המת, במידה והוכח כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי של המצווה יתן בית המשפט צו לקיום צוואה.

הצורך בנקיטת פעולות להגנה על רכושו של המצווה מתעורר לעיתים עוד טרם פטירתו. כאשר למשל אחד מן היורשים הפוטנציאלים אינו משלים עם רצון המצווה, שהחליט לנשל אותו מן הירושה, ומפעיל על המצווה לחץ כבד לשנות את הצוואה תוך שימוש באמצעים פסולים או ניצול חולשה. כיצד יש לפעול במקרים אלה:

פעולות הגנה על צוואה טרם פטירת המצווה

עריכת צוואה בהתאם לאחת מן הצורות המוכרות בחוק הירושה, סעיף 18 לחוק הירושה מונה ארבע סוגי צוואות : צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות. כל צוואה אמורה לכלול מרכיבי יסוד אשר בהעדרן הדבר מהווה פגם העלול לגרום לפסילת הצוואה. מומלץ לערוך צוואה בעדים ולהסתייע בעדים אשר מכירים את המצווה ונטולים כל אינטרס אישי או קירבה למי מהיורשים.

כדאי לקבל חוות דעת רפואית אשר תעיד על כשירות המצווה לערוך צוואה.

מומלץ לערוך צוואה המבטאת כוונה פשוטה וברורה בעלת פרטי זיהוי היורשים והנכסים, צוואה מסורבלת עלולה להציב קשיים עתידים ככל ותעלה טענה באשר להבנת המצווה את הוראות הצוואה.

הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה יכולה להוות הגנה טובה כנגד התנגדויות עתידיות.

הגנה בשלב שלאחר עריכת הצוואה והמצווה עוד בחיים

במצבים בהם אחד היורשים אינו משלים עם רצון המצווה ונוקט בפעולות השפעה כדי לשנות מהוראות הצוואה, או כאשר אחד היורשים מנצל את מצוקת המצווה ומושך כספים מחשבונו. במצבים כאלה מומלץ לקבל ייעוץ מעורך דין לענייני צוואות בשלב מוקדם לשם מניעת המעשים.  ככל ומופעל לחץ ניתן לפנות בבקשה לצווי הגנה על המצווה. ככל שנעשה שימוש בחשבונות בנק ניתן לפעול ולבטל את ההרשאה. במקרים מסויימים ניתן לבקש מינוי אפוטרופוס לשם הגנה על רכושו של המצווה.

הגנה מפני התנגדות לצוואה לאחר פטירת המצווה

לאחר פטירת המצווה וכדי לממש את הצוואה יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה. במידה וקיים חשש כי תוגש התנגדות לצוואה על ידי מי מהיורשים מומלץ כי הבקשה לקיום הצוואה תוגש ע”י עורך דין. עורך דין העוסק בתחום הצוואות ידע לבחון האם בצוואה נפל פגם כלשהו העלול להביא לביטולה ע”י בית המשפט, וכיצד יש להתנהל אל מול שאר המתנגדים לצוואה ואיזה מידע לחלוק עימם.

משרדנו עוסק בתחום הצוואות והירושות, בהוצאת צו לקיום צוואה וניהול הליך הגנה על צוואה במידה ומוגשת התנגדות. למשרדנו נסיון רב בייצוג הן בפני הרשם לענייני ירושה והן בהליכי התנגדות לצוואה בפני בית המשפט לענייני משפחה.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי

שתפו

מאמרים נוספים

התנגדות לצוואה בעל פה

כאשר מגישים התנגדות לצוואה בעל פה, יש לבחון ראשית את הליך עריכת הצוואה. צוואה בעל פה, מעוגנת בסעיף 23 לחוק הירושה, משמשת בעיקר למצווה שנמצא

התנגדות לצוואה עילות

פסק דין ביטול צוואה

פסק דין ביטול צוואה (תע 51777-07-15) בפסק דין זה נדונה סוגיה של ביטול צוואה ותקופה של הודעת הביטול. עניינה של תובענה זו הינה על זוג

פגמים בצוואה

מהי צוואה

צוואה הינה מסמך בכתב שבה מגלה המצווה את רצונו בדבר מה יעשה ברכושו לאחר מותו. הצוואה כוללת הוראות הנחלה באשר לזכויות יורשים בעזבון, והוספת זוכים

עורך דין פלילי קנאביס

סוגיות בענייני ירושה

מותו של אדם מעורר סוגיות משפטיות מורכבות בתחום הירושה. מה יהא על עזבונו ורכושו של אדם שנפטר? מי נושא בהתחייבויות אשר נטל על עצמו בחייו?

זיוף צוואה

התנגדות לצוואה בטענת זיוף צוואה, אינוס ומרמה הינה טענה משפטית מהותית. טענה זו שומטת את הקרקע תחת הצוואה, ודין קבלת טענה זו, הוא ביטול הצוואה.