מהי צוואה

להאזנה:

 

צוואה הינה מסמך בכתב שבה מגלה המצווה את רצונו בדבר מה יעשה ברכושו לאחר מותו. הצוואה כוללת הוראות הנחלה באשר לזכויות יורשים בעזבון, והוספת זוכים שאינם נכללים ביורשי המצווה ע"פ הדין. המחוקק העניק למצווה את החופש לצוות מה יעשה ברכושו לאחר מותו, ובתנאי כי הצוואה תעמוד בהוראות המהותיות והצורניות שבחוק הירושה, על מנת שתיחשב כצוואה תקינה מבחינה משפטית. בתי המשפט רואים בעקרון כיבוד רצון המת כעיקרון על החולש על הוראות דיני הצוואות והירושות. עקרון זה מלווה ומנחה את בתי המשפט כאשר בוחנים אם לתת תוקף לצוואה שהונחה בפניהם.

יחד עם זאת חוק הירושה לא התיר חירות בלתי מוגבלת על עריכת צוואה, וקבע מספר הגבלות בדין על החופש לצוות. למשל סעיף 34 לחוק הירושה שכותרתו צוואה בלתי חוקית, או סעיף 38 לחוק הירושה שכותרתו תנאי בלתי חוקי בצוואה, בהתקיימם של אלה, ניסוג עקרון החופש לצוות וכיבוד רצון המת, אל מול תקנת הציבור ושאר ערכים עליהם מגן המשפט הישראלי. כאשר בית המשפט נאלץ להכריע בעניין קיום רצון המת בצוואתו, או פסילתה של הצוואה, הוא עורך איזון עדין בין כבוד המת וכבודם של החיים.

מהי צוואה
מהי צוואה

 

מדוע יש צורך בצו קיום לצוואה וכיצד נותנים לצוואה תוקף?

סעיף 39 לחוק הירושה שכותרתו "הצורך בצו קיום צוואה" קובע לאמור:

"אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי."

על מנת שניתן יהא לממש את הזכות לרשת על פי הצוואה ולפעול על פיה. יש לקבל צו קיום צוואה מרשם הירושות (או מבית המשפט במידה ותוגש התנגדות). למשל כאשר נדרש לערוך שינוי רישום של דירה מהמוריש ליורש במרשם המקרקעין , או כאשר מעוניינים לתבוע כל זכות שהיתה למוריש מצד ג' כלשהו. את הבקשה לקיום צוואה יש להגיש מיד עם קבלת הידיעה אודות הזכייה בצוואה, שכן כל שיהוי בהגשת הבקשה יכול לעמוד לרועץ, במידה ותוגש התנגדות.

לבקשה יש לצרף את הצוואה המקורית, תצהיר חתום ע"י עורך דין, ולשלם אגרת פתיחה ופרסום בעיתונים. בנוסף יש לשלוח הודעה לזוכים על פי הצוואה, ולציין כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה. במידה ולא תוגש התנגדות לצוואה, יתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה.

מהי צוואה
מהי צוואה

הסיבות לביטול צוואה על ידי בית המשפט

ביטול צוואה על ידי בית המשפט אינו דבר של מה בכך, כאמור עקרון כבוד המת וכיבוד רצון המוריש הינו העיקרון המנחה את בית המשפט במסגרת שיקוליו. יחד עם זאת כאשר מתגלה פגם בצוואה, שהינו פגם מהותי, יכול ובית המשפט יפסול את הצוואה.

כאשר הצוואה נערכה שלא בהתאם להוראות חוק הירושה, למשל צוואה בעדים, כאשר הצוואה נחתמה ע"י המצווה בפני עד אחד. או צוואה בכתב יד, שלא רשומה כולה בכתב ידו של המצווה. כאשר מתגלה כי הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, ורצון המצווה אינו זה אשר עולה מהוראות הצוואה, כי אם רצון המשפיע, הזוכה על פי הצוואה.

כאשר עולה כי הנהנה מהצוואה, היה מעורב בשלבי עריכתה, יזם את הצוואה ואף מסר את הוראות המצווה לעורך הדין, הדבר יכול להצדיק את פסילת הצוואה, בשל מעורבות הנהנה. כאשר מתגלה כי המוריש סבל במועד עריכת הצוואה ממחלה כלשהי, אשר פגמה ביכולתו להבין את משמעות הצוואה עליה הוא חותם.

אלו הן חלק מהסיבות לפסילת צוואה על ידי בית המשפט, וקיימים עוד סיבות רבות אשר מובילות לפסילת צוואה, כל מקרה לגופו. עורך דין לענייני ירושה נותן ייעוץ משפטי בתחום הצוואות והירושות, משרדנו שם דגש על אמינות ומקצועיות בליווי המשפטי של לקוחותיו.

* אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי

הסיבות לביטול צוואה על ידי בית המשפט
הסיבות לביטול צוואה על ידי בית המשפט
שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן