עריכת צוואה

להאזנה:

צוואה היא מסמך משפטי בו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. עריכת צוואה היא פעולה חשובה, המאפשרת לאדם לקבוע את עתיד רכושו באופן שבו הוא רוצה. ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו. אין חובה חוקית לערוך צוואה, אך ישנם יתרונות רבים לעריכתה.

עריכת צוואה – כללים ודגשים:

חושבים לערוך צוואה? חוק הירושה מונה מספר כללים בסיסים לעריכת צוואה כדי שצוואה תהיה תקפה. במאמר שלהלן יוצגו מספר כללים ודגשים בסיסים שחשוב להקפיד עליהם בעת עריכת צוואה, על מנת שרצון המצווה אכן ימומש ורכושו יחולק בהתאם להוראותיו בצוואה.

צוואה הינה מסמך משפטי המצהיר מיהם יורשיו של אדם שנפטר וכיצד יתחלק רכושו, והינה נדרשת כאשר מעוניינים לשנות את חלוקת הירושה לפי הכללים הקבועים בחוק או את זהות היורשים או לקבוע תנאים מסויימים שבהתקיימותם תלויה הזכייה בנכסי העיזבון. כדי למנוע סכסוכים עתידיים בין יורשים מומלץ לערוך צוואה שתבטיח כי העזבון יתחלק בין היורשים בהתאם לרצון המצווה. באמצעות צוואה ניתן לערוך איזון בין היורשים ולתכנן את העברה הבין-דורית ביעילות. כמו גם לצמצם מחלוקות וסכסוכים אשר עלולים להתגלע בין יורשים על פי דין, או בני זוג לשעבר, ידועים בציבור ועוד. כפי שיפורט להלן חוק הירושה מכיר במספר דרכים לעריכת צוואה אף ללא מעורבות של עורך דין, ובלבד שיקויימו התנאים שבחוק לעריכתה.

עריכת צוואה - כללים ודגשים:
עריכת צוואה – כללים ודגשים:

כיצד לערוך צוואה?

הדרך הפשוטה ביותר לערוך צוואה היא לערוך אותה לבד. על מנת לערוך צוואה בכתב יד, עליך לכתוב את הצוואה בכתב יד שלך, לחתום עליה בכתב יד שלך, ולציין את התאריך בכתב יד שלך בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 19 לחוק הירושה.

בעת עריכת צוואה חשוב להקפיד על הכללים הקבועים בחוק הירושה ובכך למנוע התנגדויות לצוואה לאחר הפטירה ולהבטיח כי הצוואה תקויים. אם אינך מעוניין לערוך צוואה בעצמך, תוכל להיעזר בעורך דין. עריכת צוואה על ידי עורך דין הינה הדרך הטובה והבטוחה לערוך צוואה המתאימה לצרכים של כל אחד, ואשר תהיה תקפה מבחינה משפטית.

עריכת צוואה – למה זה חשוב?

עריכת צוואה הינה פעולה אשר יש בה להבטיח את העברת הרכוש לאחר הפטירה בהתאם לרצון המצווה. צוואה יכולה למנוע סכסוכי ירושה בין בני המשפחה ולהבטיח כי רכושו של המצווה יועבר ליורשים ספציפיים. כך למשל בני זוג עורכים צוואה הדדית כדי להבטיח את הביטחון הכלכלי של בן הזוג שנותר בחיים לאחר פטירתו של הראשון. במידה ואדם נמנע מלערוך צוואה הרי שרכושו יתחלק בין יורשיו על פי הדין, שהינם בדר"כ ילדיו ובן זוגו. אך ישנם מקרים יותר מורכבים של נישואים שניים או ילדים מנישואין קודמים אשר יכולים לזכות בירושה ולא תמיד המוריש מעוניין בכך. כמו כן באמצעות צוואה ניתן להתנות תנאים שונים לזכייה ברכוש או תנאים מסוימים שבהתקיימותם תבוטל הזכייה ועוד.

אילו נכסים לכלול בצוואה :

טרם עריכת צוואה מומלץ לאסוף מידע ומסמכים לגבי כלל הנכסים השייכים לכם. מספר חשבונות בנק, פרטים מדוייקים על נכסי מקרקעין. איסוף המידע המקדים דרוש כדי למנוע טעויות וזיהוי הנכסים בעתיד על ידי היורשים. לאחר שכל המידע בידכם ווידאתם כי לא נשכח נכס אותו אתם מעוניינים לכלול בצוואה ניתן להתקדם לשלב הבא. יש לזכור כי רכוש אשר לא נכלל בצוואה יתחלק על פי כללי חוק הירושה.

קופות גמל, קרן השתלמות, פנסיה, ביטוח חיים וכיוצ"ב הינם נכסים שלא שייכים לעיזבון ויש להם הסדרים שונים בכתבי ההתקשרות של המצווה עם החברות, מינוי המוטבים גוברים על הוראות הצוואה (למעט חריגים), לכן באשר לנכסים אלה מומלץ לפעול מול החברות ולשנות את המוטבים הנקובים בפוליסה ולא להסדירם באמצעות צוואה.

מעבר לנכסים הקיימים במועד עריכת הצוואה, יש להתייחס לשינויי עתידים בנכסי המצווה (למשל: מכירת דירה שציווה בצוואתו) וכן לנכסים עתידיים או רכוש שיכול ויקבל המצווה במשך חייו ועד לפטירתו. נכסים אשר לא מאוזכרים במפורש בצוואה, עלולים להתחלק שלא בהתאם לרצון המצווה. לכן מומלץ להוסיף סעיף סל בצוואה שיתפוס את כל הנכסים שיתקבלו בעתיד. במידה ונכסים אלה לא מוזכרים בצוואה ואין סעיף סל, יתחלק הרכוש הנ"ל בין היורשים על פי דין ולא על פי הצוואה.

מיהם היורשים אותם אתם מעוניינים לכלול בצוואה:

במרבית המקרים אדם יודע למי הוא מעוניין לצוות את רכושו. בדרך כלל אלו הם בני הזוג וילדיו. במקרים בהם המצווה אינו מעוניין להוריש דבר למי מילדיו או יורשיו על פי דין מומלץ להתייחס לזה בצוואה כדי למנוע טענות עתידיות מצד מי שלא זכה ברכוש. כמו כן מומלץ להוסיף יורש חליפי במידה ומי מהזוכים על פי הצוואה לא יהיה בחיים במועד פטירת המצווה.

כאשר מבקשים לערוך חלוקה לא שיווניות בין היורשים, מומלץ לתת הסבר קצר מדוע הדבר נעשה (למשל: כאשר המצווה נתן לאחד מילדיו כספים עוד בחייו, ובצוואה הוא העניק לו חלק קטן יותר משאר היורשים בשל הכספים שקיבל) או כאשר מבקשים להדיר יורש אשר המצווה לא מעוניין להעניק לו דבר מעיזבונו.

כאשר מצווים ליורש מסוים חלק בעיזבון, מומלץ להתייחס לאפשרות שאותו זוכה לא יהיה בחיים עם פטירת המצווה. במידה ולא נקבע יורש במקום יורש, אומר סעיף 49 לחוק הירושה כי צאצאיו של אותו יורש יזכו במקום היורש שנפטר. לכן כדאי לקחת בחשבו מראש מצבים אלה, במידה ורוצים שאחר יזכה במקום היורש יש לרשום זאת במפורש ולא יזכו צאצאיו של אותו יורש שנפטר לפני המוריש.

חוק הירושה מאפשר למצווה לקבוע שני שלבים של ירושה, כלומר המצווה יכול לצוות ליורש מסוים את הרכוש, ולקבוע כי לאחר פטירתו של אותו יורש, כל הרכוש שיישאר יעבור ליורש אחר. כמו כן ניתן להגביל את היורש שזכה ראשון בהעברת הנכסים שירש על מנת למנוע דילול הנכסים.

 

עריכת צוואה
עריכת צוואה

האם יש צורך במנהל עיזבון :

במקרים בהם הרכוש של המצווה כולל עסקים או נכסים מרובים המצריכים ניהול לאחר פטירתו, מומלץ לשקול מינוי של מנהל עיזבון בצוואה. מינוי שכזה יבטיח כי בתקופה שלאחר פטירת המצווה ועד לחלוקת הרכוש בין היורשים, ימשיך העיזבון להתנהל באמצעות בעל מקצוע שנבחר על ידי המצווה עוד בחייו. מנהל העיזבון יכול אף להוציא לפועל את הוראות הצוואה ולהבטיח כי הרכוש יחולק כפי שציווה המנוח בצוואתו.

בחירה מתוך סוגי צוואות :

בשלב זה של עריכת צוואה חוק הירושה מעמיד בפניכם מספר אפשרויות בחירה לצורת הצוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. צוואה בכתב יד וצוואה בעדים הינם שתי צורות נפוצות ובסיסיות לעריכת צוואה, ובמידה והצוואה תיערך על פי הכללים שבחוק הירושה, כך יהיה קל יותר לתת לה תוקף ולקיים אותה.

צוואה בכתב יד – הינה צוואה אשר עורך המצווה בעצמו ובכתב ידו, על הצוואה לשאת תאריך וחתימה בכתב ידו של המצווה. זוהי הצורה הבסיסית והקלה לערוך צוואה. כל שנדרש הוא דף ועט ללא עדים, אך יש להקפיד על האלמנטים הצריכים להימצא בצוואה כאמור לעיל.

צוואה בעדים – הינה צוואה אשר עורך המצווה בפני שני עדים, על הצוואה להערך בכתב, לציין בה תאריך וכן על המצווה לחתום עליה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו. על העדים לאשר באותו מעמד בחתימתם על הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו. אלו הכללים לעריכת צוואה בעדים, ניתן לערוך את הצוואה על ידי עורך דין או לבד באמצעות שני עדים אשר יהיו נוכחים במעמד החתימה על הצוואה עם המצווה.

במידה וכתיבת הצוואה נערכת כאשר המצווה בגיל מתקדם, כדאי בסמוך לעריכתה להזמין מומחה רפואי אשר יתן אישור בדבר כשירות המצווה לערוך צוואה, כן ניתן להסריט ולצלם את המעמד כדי להקטין את האפשרות להתנגדויות לאחר פטירה על ידי יורש או מי שלא נכלל כזוכה בעיזבון. בסיום ההליך מומלץ להפקיד את הצוואה שנערכה אצל הרשם לענייני ירושה, הפקדת הצוואה אצל הרשם תעניק משקל נוסף לכך שהצוואה משקפת את רצונו החופשי של המצווה. הקפדה על כללים אלה תבטיח את קיום הצוואה ותקטין את האפשרות להתנגד לצוואה.

בחירה מתוך סוגי צוואות
בחירה מתוך סוגי צוואות

 

ניסוח הוראות הצוואה :

ככלל מומלץ לבחור בניסוח ברור ופשוט שאינו משאיר פתח לפרשנויות שונות. במידה והוראות הצוואה כוללת משפטים מורכבים ומסורבלים הדבר עלול לפתוח פתח להתנגדויות ופרשנויות שונות בניגוד לרצון המצווה. כך גם לגבי נוסח הציווי יש לנקוט בלשון ברורה של "אני מצווה" ולא לנסח במילים שאינם משתמעות כציווי. איסור נוסף הקבוע בחוק הירושה אוסר על מצווה להעביר את שיקול הדעת שלו לאחר, למשל הוראת הוראת צוואה בה העניק המצווה לאחר שיקול דעת האם להעניק ליורש אחר את הרכוש או מה לעשות ברכוש, מנוגד לכלל כי הצוואה הינה מעשה אישי ולפיכך דין ההוראה להיפסל.

ניסוח תנאים בצוואה :

בצוואה ניתן לכלול תנאים אשר בהתקיימותם יזכה היורש ברכוש, וניתן לכלול תנאים שבהתקיימותם יאבד היורש את זכייתו. התנאים הינם רבים ומגוונים, ניתן לתת כדוגמא, מצווה אשר ציווה את דירת המגורים לבנו, בתנאי שהוא לא ימכור אותה כ-5 שנים לאחר הפטירה. יש לנקוט משנה זהירות מהחלת תנאים דרקונים או כאלה אשר אינם חוקיים או נוגדים את תקנת הציבור, מחשש כי אלה עלולים לפסול את הוראות הצוואה בהיותם בלתי חוקיים.

תוקף צוואה :

לאחר פטירת המצווה ניתן לתת תוקף לצוואה באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה המוגשת לרשם לענייני ירושה. תוקף צוואה תלוי במתן הצו על ידי הרשם שינתן במידה ולא הוגשו התנגדויות לצוואה.

עריכת צוואה על ידי עורך דין:

עריכת צוואה על ידי עורך דין היא הדרך המומלצת ביותר לעריכת צוואה. עורך דין העוסק בדיני ירושה יוכל לעזור להתאים את הוראות הצוואה לצרכים הספציפיים לכל מקרה ומקרה. אלו הם חלק מהיתרונות של עריכת צוואה על ידי עורך דין:

* עורך דין העוסק בדיני ירושה מכיר את הדרישות המשפטיות של צוואה תקפה לפי חוק הירושה.

* עורך דין יוכל להסביר את ההשלכות המשפטיות של עריכת הצוואה.

* עורך דין יוכל לעזור לך להבטיח שהצוואה שלך תהיה ברורה ונהירה, ושתימנע מסכסוכים בין היורשים לאחר המוות.

* עורך דין יוכל להתאים תנאים שבהתקיימותם יזכה היורש ברכוש, בהתאם לרצון המצווה.

כאשר אתה פונה לעו"ד לעריכת צוואה, הוא יערוך איתך שיחה כדי להבין את הצרכים והרצונות שלך. עורך הדין יעזור לך לבחור את סוג הצוואה המתאים לך, ויעזור לך לנסח את הצוואה באופן המבטא את רצונותיך בצורה הטובה ביותר. לאחר שתאשר את נוסח הצוואה, עורך הדין יערוך את הצוואה ויחתום עליה כעד נוסף. עורך הדין ייתן לך עותק מקורי של הצוואה, וימליץ לך להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות.

התייעצות מוקדמת עם עורך דין לענייני צוואה :

טרם עריכת צוואה מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לצוואות הבקיא בתחום הצוואות וירושות. התייעצות מוקדמת יכולה למנוע טעויות בעריכת הצוואה העלולות לפסול את תוקפה. עריכת הצוואה שלא בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה עלולה להביא לכך שרצון המצווה לא יקוים. נסיבותיו הייחודיות של כל מקרה ומקרה מחייבות מענה מותאם לצורך האישי של הלקוח. עורך דין העוסק בתחום הצוואות יכול לכוון ולהדריך בדבר הכללים הקבועים בחוק, ומה נדרש מכם כדי להבטיח שרצונכם האחרון יקוים.

* אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן