התנגדות לצוואה בטענת זיוף צוואה, אינוס ומרמה הינה טענה משפטית מהותית. טענה זו שומטת את הקרקע תחת הצוואה, ודין קבלת טענה זו, הוא ביטול הצוואה. לא אחת עולה הטענה כי החתימה המתנוססת על הצוואה, או כתב היד בו נכתבה הצוואה. במקרה של צוואה בכתב, אינם תואמים את כתב ידו, או חתימתו של המצווה.

זיוף חתימה על צוואה או זיוף צוואה בכתב יד, כאילו נעשה על ידי המצווה. על הטוען, לטענת זיוף, אינוס, או מרמה להוכיח טענתו. לפי הכלל “המוציא על חברו, עליה הראיה”. כלומר נטל ההוכחה בדבר אמינות החתימה או כתב היד על הצוואה, רובץ על כתפי המתנגד לצוואה. וזאת מאחר וטענה זו יש בה גוון פלילי והינה טענה קשה כלפי מי שנחשד בזיוף.

כיצד ניתן להוכיח זיוף צוואה?

בבואו לבחון את אמיתות החתימה, ו/או אמיתות כתב היד. ישנם כמה שלבים שעל בית המשפט להתרשם על מנת להכריע במחלוקת עובדתית זו.

  • הוכחה על ידי תצהיר, על ידי מי שמכיר את כתב היד / חתימת המצווה – בית המשפט יכול להתרשם מעדים. שהיו בעלי היכרות מוקדמת עם המצווה, שיוכלו להעיד, כי מכירים את כתב ידו ו/או חתימתו. על בית המשפט להתרשם מאמינות העדים ברמה גבוהה, על מנת לתת משקל לעדותם.
  • עדים שהיו נוכחים במעמד החתימה על הצוואה – לפי הוראות סעיף 20 לחוק הירושה. על צוואה להיות במעמד, 2 עדים לפחות, לאחר שמצווה הצוואה, הצהיר בפניהם כי זו צוואתו. וכתגובה יאשרו העדים בחתימת ידם, כי המצווה הצהיר בפניהם וחתם כאמור. על סמך דרישה זו, יכול בית המשפט, להזמין לעדות את עורך הדין אשר ערך את הצוואה. והיה נוכח במעמד חתימת הצוואה, או כתיבתה, במצב בו מדובר בצוואה שנערכה בכתב יד. לסירוגין, יכול בית המשפט לזמן את עדיי הצוואה, שהיו נוכחים במעמד החתימה. על מנת שיצהירו כי באמת המצווה הצהיר בפניהם, כי זו חתימתו, וזו צוואתו אשר עשה. צוואה שלא נעשה במעמד 2 עדים, יכולה לעלות עד כדי פגם צורני מהותי, היכול לפגוע בסיכויים לבקשת צו קיום הצוואה.

גרפולוגיה משפטית

  • חוות דעת גרפולוג משפטי / מומחה לכתב יד – במקרים בהם נטענת טענת זיוף חתימה. או כאשר נטענת טענת זיוף כתב היד, בית המשפט ימנה מומחה בתחום הגרפולוגיה המשפטית מטעמו על מנת לבחון טענות אלו. במקרה בו נטעת טענת זיוף כתב היד, ימונה מומחה כתב יד משפטי, אשר יבחן לפי השוואת כתבי היד של המוריש. האם אכן מדובר באותו כתב יד או האם אותו כתב שורבט למעשה וזויף על ידי הנהנה. יש לשים לב, כי רק מסמכים שנחתמו סמוך למועד עריכת הצוואה, משמשים להשוואת החתימה. השיקול הינו כי חתימה יש להשוות רק כאשר נחתמה בסמוך לאותו מועד, מכיוון וחתימה או כתב יד יכולים להשתנות לאורך השנים. עבודתו של המומחה לתחום הגרפולוגיה המשפטית, יבחן וישווה את החתימות שיונחו בפניו, על סמך קווי אורך וקווים רוחביים. כך למשל במידה והכתב בחתימה מתעגל כלפי מטה או מעלה, בשפה המשפטית זהו נקרא השוואת המנח.

על כן, כאשר מתמודדים עם טענת זיוף, אינוס ומרמה, יש לבחון היטב את נסיבות המקרה. ולבדוק היטב את החתימות המשתרעות על גבי הצוואה, שכן יש להיזקק לעורך דין צוואה וירושות הבקיא בתחום לבחינת עובדות המקרה. ולשם עמידה על כללי השוואה נאותים ויישום נכון של הדין. משרד עורך דין לענייני ירושה – קמרי, מייעץ בענייני ירושה וצוואה ובעל נסיון רב בתחום. 

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי

      לייעוץ ללא התחייבות 

[contact-form-7 id=”3117″ title=”לייעוץ ללא התחייבות”]

 

 

שתפו

מאמרים נוספים

ריבוי צוואות

התנגדות בשל ריבוי צוואות ריבוי צוואות במקרים, בהם המצווה ערך מספר צוואות שונות בזמנים שונים, ציווה את רכושו למספר יורשים, לפעמים בסדר גודל שונה, ולפעמים

הסתלקות יורש מירושה

הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה משמעותה כי המסתלק מוותר על חלקו בירושה לטובת בן זוגו, אחיו או ילדו של המוריש, ורואים אותו כמי שלא היה יורש מלכתחילה. וויתור

עורך דין לענייני ירושה בחיפה

עורך דין לענייני ירושה בחיפה נותן יעוץ משפטי בתחום הירושה ובעל נסיון רב בניהול הליכים בפני הרשם לענייני ירושה בחיפה ובפני בית המשפט. מעוניינים להגיש

פסק דין צוואה בעל פה

פסק דין צוואה בעל פה (תע 40450-10-15) בפסק דין זה נדונה סוגיה של ביטול צוואה וסעד הצהרתי. עניינה של התובענה הינה בקיום צוואה בעל פה,

התנגדות לצוואה מועדים

התנגדות לצוואה מועדים – כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה, יש לשים דגש על המועדים להגשת התנגדות לצוואה. בחלוף הזמן הקבוע בחוק להגשת ההתנגדות, ינתן