צוואה בלתי חוקית

 

 

צוואה בלתי חוקית והמשמעויות שלה

עקרון העל בדיני ירושה הינו קיום רצון המצווה כפי שהתבטא בצוואתו. המצווה הוא שמחליט מה יעשה ברכושו לאחר פטירה. יחד עם זאת עקרון החופש לצוות אינו בלתי מוגבל ולעיתים ישנם מצבים בהם הטיל המחוקק הגבלות שונות על החופש לצוות, כגון ההגבלה הקבועה בסעיף 34 לחוק הירושה, לפיה צוואה הכוללת הוראה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי, דינה בטלות.

 

משמעות אי החוקיות בצוואה:

מהי אם כן המשמעות של הוראה בלתי חוקית בצוואה? ככל והצוואה כוללת הוראה בלתי חוקית כאמור, הרי שאין בכך בהכרח לפסול את הצוואה במלואה, ככל וניתן לפסול את ההוראה הבלתי חוקית בצוואה ולהותיר את שאר הצוואה על כנה כך עדיף ובלבד שאי החוקיות שבצוואה מסתיימת עם ביטול ההוראה. יודגש, מי שקובע האם צוואה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי אפשרית הינו בית המשפט, בהתאם לעקרונות היסוד של המשפט הישראלי ולתפיסות החוקתיות והמוסריות המשתנות מעת לעת.

דוגמאות להוראת צוואה בלתי חוקית:

צוואה השוללת את הזכות למזונות מן העיזבון:

דוגמא להוראת צוואה לא חוקית הינה צוואה אשר כוללת הוראה השוללת את זכות המזונות מן העיזבון. בסעיף 65(ב) לחוק הירושה נקבע איסור מפורש לפי צוואה השוללת או מגבילה את הזכות למזונות מן העיזבון בטלה.

צוואה בלתי חוזרת השוללת או מגבילה את חופש הציווי:

צוואה אשר מגבילה את המצווה מלשנות צוואה או לערוך צוואה חדשה הינה פסולה מאחר והיא חותרת תחת העקרון הבסיסי בדיני הירושה, לפיו הצוואה הינה מעשה אישי. בסעיף 27 לחוק הירושה נקבע מהן פעולות פסולות בצוואה, לפיו התחייבות לעשות צוואה לשנותה או לבטלה – אינה תופסת, וכן הוראת צוואה השוללת או מגבילה את המצווה מלבטל או לשנות צוואה – בטלה. מקרה נוסף של בטלות צוואה הינו צוואה בה נקבע כי המצווה מעביר את שיקול דעתו באשר מה יעשה ברכושו לאדם אחר, חותרת תחת העקרון הבסיסי שהצוואה הינה מעשה אישי.

צוואה בלתי מוסרית

סעיף 34 לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי היא בטלה. סעיף זה מבטא את עקרון חופש הציווי, אך גם מגביל אותו במידה מסוימת, על מנת למנוע פגיעה בערכים חברתיים חשובים, כיצד בתי המשפט מתמודדים עם הוראות צוואה בלתי מוסרית ?

הביטול של הוראות בלתי חוקיות או בלתי אפשריות על פי סעיף 34 לחוק הירושה הוא מובן מאליו, אך הביטול של הוראות בלתי מוסריות הוא בעייתי יותר. פסיקת בתי המשפט לא פיתחה מבחן מוסרי מוגדר לבחינת הוראות צוואה, אלא משתמשת במבחן של "תקנת הציבור".

היקף הביטול של הוראות צוואה בלתי חוקיות או בלתי אפשריות הוא מצומצם יותר מהביטול של הוראות חוזיות בלתי חוקיות או בלתי אפשריות. זאת, משום שחוק החוזים כולל הוראה מפורשת לביטול הוראות חוזיות המנוגדות לתקנת הציבור.

חשוב לציין כי הפסיקה הישראלית אינה חד משמעית באשר לתחולת סעיף 34. ישנם מקרים שבהם בתי המשפט קבעו כי הוראת צוואה נחשבת בלתי מוסרית, אך לא בטלה. לדוגמה, בית המשפט העליון קבע כי הוראה המעניקה ירושה לילד שנולד מחוץ לנישואין אינה בטלה, אף על פי שהיא נחשבת בעייתית מבחינה מוסרית.

בסופו של דבר, ההחלטה האם הוראה מסוימת בצוואה היא בטלה מכוח סעיף 34 בשל היותה בלתי מוסרית היא סופית בידי בית המשפט, והקביעה עלולה להשתנות בהתאם לשינויים בתפיסת המוסר בחברה הישראלית.

מתי תיפסל הוראה בצוואה בשל היותה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית?

מלשון סעיף 34 לחוק הירושה משתמע כי הפגם צריך להיות קיים בזמן בו דן בית המשפט בקיום הצוואה. זאת, בניגוד לחוק החוזים, המאפשר את ביטול החוזה גם אם הפגם היה קיים רק בעת כריתתו או תוכנו.

המשמעות של קביעה זו היא כי אדם יכול לערוך צוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית, מכיוון שאפשר לטעון שבעת ביצוע ההוראה עשויים החוקים או כללי המוסר המקובלים בחברה להשתנות. אך בכל מקרה לא תאושר הוראה בצוואה הגורסת שיש לבצע מעשה גניבה או מרמה, האסורים גם לפי חוק העונשין, וגם מהווים מעשים בלתי מוסריים.

מקרים מסוימים יהיו בעייתיים, מכיוון שקשה לקבוע היום, בעת עשיית הצוואה, מה עשוי להשתנות בעתיד עד ביצוע הצוואה. עם זאת, ישנם מקרים שבהם הפגם יהיה כל כך ברור, עד שאפשר יהיה לראות את ההוראה כבטלה כבר בעת עשיית הצוואה. לדוגמה, הוראה הקובעת רצח בכוונה תחילה או הוראה המתייחסת לאדם שכבר מת יתבטלו כבר לפני זמן הביצוע.

התיחום בין הוראות שיש לראותן כבלתי מוסריות או בלתי חוקיות לבין אלה שאין בהן פגם, נתון להכרעות של בתי המשפט לפי הנתונים של כל מקרה ומקרה. קביעה מפורשת של מה נחשב כהוראה בלתי מוסרית עלולה להיות בעייתית, מכיוון שהיא עלולה להוביל לפגיעה בזכויות אדם או בערכים חברתיים חשובים.

משרד עורכי דין לענייני ירושה קמרי ושות' הינו משרד העוסקת בתחום הצוואות וירושות. משרדנו נותן ייעוץ משפטי בקשר לצוואות והוראות הכלולות בצוואה, אם אתם סבורים כי בצוואה קיימת הוראה בלתי חוקית או בלתי מוסרית הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי מקדים.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן