צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית בין בני זוג ואיך תכתבו אותה נכון?

אחרי שנים רבות של חיים משותפים, גם את הצוואה שלהם, בני זוג יכולים לכתוב ביחד, כצוואה הדדית או זוגית. מהי כתיבת צוואה הדדית? איך תעשו את זה נכון ומה צריך לדעת?

מבחן נוסף לשיתוף פעולה זוגי, אמון הדדי ואמונה שלמה שרק המוות יפריד, יכול לבוא לידי ביטוי בכתיבת צוואה הדדית. התנאי הראשון לעריכת צוואה כזאת, הוא החלטה משותפת של בני הזוג.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית, נועדה להסדיר ענייני ירושה, עם מותו של אחד מבני הזוג לפני השני, או אם ילכו לעולמם ביחד והיא יכולה להיערך בכל צורה המותרת בחוק, כלומר בכתב יד, בעל פה, מול עדים או מול הרשות.

ניתן לערוך צוואה הדדית על מסמך אחד, החתום בידי בני הזוג, או בשני מסמכים. לחיזוק תקפות הצוואה, ניתן להקליט או לצלם בווידיאו את המעמד.

עריכת צוואה הדדית מחייבת ניסוח מדויק, לגיבוש צוואה שתשקף את רצונות שני בני הזוג וחוק הירושה מתיר להם לבטל את צוואתם בכל עת, אם שניהם בחיים ובדעה צלולה.

צוואה הדדית, רק בין בני זוג

צוואה הדדית אפשרית בין בני זוג בלבד, נשואים או ידועים בציבור. המטרה היא לדאוג לבן הזוג הנותר ולהבטיח שלאחר מות שניהם, העיזבון המשותף יעבור לילדים, נכדים, או בני משפחה אחרים.

צוואה הדדית לא חייבת להיות שוויונית והוראות בני הזוג אינן חייבות להיות סימטריות. ההדדיות בצוואה אינה מתבטאת בתוכן, אלא בהסכמה הדדית וחתימה משותפת.

ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

בניגוד לעריכת צוואה רגילה, בה הדגש על הפרדה בין המצווה לבעלי אינטרס עלולים להשפיע, צוואה הדדית נעשית בהחלטה משותפת, בפני עורך הדין ירושה וצוואה המנסח את המסמך. צוואה הדדית מבוססת כאמור על הסתמכות של שני אנשים זה בזה.

כלומר, בני הזוג יכולים להחליט שבפטירת הראשון יועבר כל עיזבונו לשני ועם פטירת השני, יועבר כל העיזבון לילדים המשותפים, או לקבוע שכל אחד מהם יוריש עם מותו את כל עיזבונו לילדים.

על אילו נכסים חלה צוואה הדדית?

הנכסים אותם ניתן להחיל על  צוואה הדדית, הם כאלה השייכים לבני הזוג ו/או לאחד מהם, בזמן עריכת הצוואה, נכסים עתידיים של הזוג וכאלה שייצברו לאחר פטירת אחד מהם. המצווים יכולים לציין בצוואה שהיא חלה על כל רכושם, אך אין חובה לפרט ספציפית את הנכסים.

איך מפקידים צוואה הדדית?

ניתן לשמור צוואה הדדית בכספת בבנק, או אצל בן משפחה או עורך דין, או להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. לאחר ההפקדה ניתן לקבל את הצוואה בחזרה בכל עת וללא תשלום.

בהפקדת צוואה הדדית אצל הרשם לענייני ירושה, היא מועברת ללשכת הרשם, עד למות המצווה. את ההפקדה רשאים לבצע מצווים או נוטריון. יש להצטייד בצוואה ובתעודות מזהות. ההליך כרוך בתשלום אגרה.

מה צריך לדעת לפני שחותמים על צוואה הדדית?

כשעורכים צוואה הדדית, תוכן המסמך אמור לצפות התרחשויות עתידיות בחיי הזוג. ההוראות עלולות להיות לא רלוונטיות, אם התרחש מצב שלא נצפה ואז יש קושי לבטל את הצוואה. בנוסף, צוואה הדדית שלא נוסחה כראוי והוראותיה אינן חד משמעיות, עלולה לגרום לנישול ילדי המנוח/ה על ידי בן או בת הזוג הנותרים.

התנגדות לצוואה הדדית

לצוואה הדדית ניתן להגיש התנגדות, בעילות הקבועות בחוק הירושה, כמו השפעה בלתי הוגנת, תחבולה והטעיה, העדר כשירות של המצווה, עובדות מוטעות ועוד ואף מידת ההסכמה בין בני הזוג.

התנגדויות לצוואה הדדית הן מורכבות, בשל הצד השיתופי והן סבוכות עוד יותר, כשאחד מבני הזוג עדיין בחיים.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי