ביטול צו קיום צוואה

להאזנה:

 

בקשת ביטול צו קיום צוואה הינה בקשה בהתאם לסעיף 72 לחוק הירושה, אשר מטרתה לבטל צו קיום שניתן לצוואה. כאשר צוואה קיבלה תוקף ע"י רשם הירושה או ע"י בית המשפט לענייני משפחה יש להגיש את הבקשה לגורם אשר נתן את צו הקיום. כפי שיפורט בהרחבה, בית המשפט או הרשם ייעתרו לבקשת הביטול רק במקרים חריגים בהתאם לחוק הירושה.

מי רשאי להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה?

את הבקשה לביטול הצו רשאי להגיש "מעוניין בדבר" כגון אחד מהזוכים על פי הצוואה או מי שנפגע ממתן הצו, למשל יורש על פי דין שנושל מהירושה באמצעות הצוואה.

כאמור בית המשפט או הרשם שנתן את הצו ישעה לבקשת ביטול הצוואה רק במקרים חריגים בהם יוכיח מבקש הביטול כי צו קיום צוואה ניתן כאשר לא הונחו כלל העובדות או הטענות בפני מי שנתן את הצו. למשל, כאשר ניתן צו קיום לצוואה ישנה כאשר בדיעבד התגלה שהמצווה הותיר אחריו צוואה נוספת מאוחרת בזמן, ומבקש הקיום לא הביא נתון זה בפני מי שנתן את הצו. או כאשר ניתן צו קיום לצוואה מזויפת או צוואה שאינה משקפת את רצונו של המצווה.

שיהוי, התיישנות בקשה לביטול צו קיום צוואה

בהקשר זה יודגש כי לא די בכך שישנה עובדה או טענה חדשה שלא הייתה ידועה במועד מתן הצו, אלא נדרש ע"פ החוק כי עובדה או טענה זו יובאו בהזדמנות הראשונה בה נודע למבקש הביטול עליה, שאם לא כן עלול בית המשפט או הרשם לדחות את הבקשה לביטול צו קיום צוואה בשל שיהויי והתיישנות.

ישנם מקרים בהם הוגשה בקשה לביטול צו קיום צוואה זמן קצר של מספר חודשים לאחר מתן הצו אך הבקשה נדחתה, וישנם מקרים בהם ביטל בית המשפט צו קיום צוואה שניתן לאחר מספר שנים, ההבדל נמצא בהסבר של מבקש הביטול לשיהוי בהגשת הבקשה, ככל וישתכנע בית המשפט כי יש הצדקה לשיהוי יגברו הסיכויים להיעתר לבקשת הביטול ולהפך.

ביטול צו קיום צוואה
ביטול צו קיום צוואה

השיקולים לביטול צו קיום צוואה על ידי בית המשפט

השיקול הראשון המנחה את בית המשפט בשאלה האם לבטל את צו הקיום הינו, מה מידת האיחור בהגשת הבקשה וכמה זמן עבר ממועד הוצאת צו לקיום הצוואה ועד למועד בקשת הביטול והבאת העובדות והטענות החדשות עליהן נסמכת הבקשה. השיקול השני הינו מה הסברו של המבקש את הביטול, ומהי מידת הסבירות של הסבר זה, האם מדובר בהסבר סביר או בטענה בלתי סבירה שנולדה לשם ההליך המשפטי.

השיקול השלישי הינו מה השפעתו של האיחור בהגשת הבקשה על האפשרות לברר את העובדות האמיתיות לאשורן. האם האיחור גרם לאבדן ראיות של מי מהצדדים אשר מצדיק דחיית הבקשה מטעם זה. ככל שחלף זמן רב יותר ממועד מתן הצו ועד הגשת בקשת הביטול הדבר יקשה על ניהול ההליך ומשכך תגבר ההצדקה לדחות את הבקשה.

ביטול צו קיום צוואה בשל העדר הודעה ליורשים

במספר פסקי דין של בתי המשפט לענייני משפחה בוטלו צווי קיום צוואה, בשל כך שהזוכה על פי הצוואה ומבקש הקיום, לא שלח הודעה ליורשים על פי דין על דבר הגשת הבקשה לקיום צוואה. בית המשפט לענייני משפחה בחן את תקנות הירושה וקבע, לאחר שנתן לתקנות פרשנות מרחיבה, כי על מבקש קיום הצוואה חלה חובה להודיע ליורשי המנוח על פי דין על הבקשה, גם במידה ואינם זוכים על פיה. המדובר בטענה פרוצדורלית אשר התקבלה ובעקבותיה בית המשפט הורה על ביטול צו קיום צוואה שניתן. בית המשפט סייג את קביעתו בכך שאין בביטול צו הקיום כדי להשליך על תוקף הצוואה, וההתנגדות לצוואה תיבחן במשפט נפרד בהתאם לעילות שהתבקשו.

במידה ואתם מעוניינים לבחון ביטול צו קיום צוואה או ביטול צו ירושה, הנכם מוזמנים לפנות אלינו.

משרד עורך דין צוואה קמרי נותן ייעוץ משפטי בתחום הצוואה והירושה, לרבות בנושאים של בקשות לביטול צווי קיום של צוואות וצווי ירושה, תוך ניסיון רב בניהול ההליך בפני רשם הירושה ובית המשפט. למשרדנו ניסיון רב בהליכים של ביטול צו קיום צוואה אף לאחר שנים רבות ממועד מתן צו הקיום. הנכם מוזמנים לפנות אלינו.

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן