עדים לצוואה

 

עדים לצוואה הם אנשים ששימשו כעדיו של המצווה לעשיית צוואה והם אלו שיכולים לשפוך אור על נסיבות עריכת הצוואה ורצונו האמיתי של המצווה. עדים לצוואה הם חלק מהדרישות הפורמליות של חוק הירושה לגבי שתי צורות מתוך ארבע המוכרות לעריכת צוואה בישראל. הראשונה הינה צוואה בעדים על פי סעיף 20 לחוק הירושה, והשנייה צוואה בעל פה המכונית צוואת שכיב מרע על פי סעיף 23 לחוק הירושה.

 

באילו סוגי צוואות נדרש עדים?

ישנן עוד שתי צורות לעריכת צוואה שאינן מצריכות עדים, צוואה בכתב יד – הינה צוואה שנערכת על ידי המצווה עצמו בכתב ידו וללא צורך בעדים, וכן צוואה בפני רשות- צוואה אשר נערכת בפני רשות או נוטריון אינה מצריכה נוכחות של עדים.

צוואה בעדים על מנת שתהיה תקפה, עליה לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 20 לחוק הירושה, להלן:

על הצוואה להיות בכתב, עליה לשאת תאריך, עליה להיחתם על ידי המצווה בפני שני העדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו, על העדים לאשר בחתימתם כי המצווה הצהיר וחתם בפניהם על הצוואה.

צוואה בעל פה על מנת שתהיה תקפה, עליה לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 23 לחוק הירושה, להלן:

מצווה הרואה עצמו בפני המוות בנסיבות מסוימות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים אשר מבינים את שפתו. על העדים לרשום בזיכרון דברים את דברי המצווה, לחתום על זיכרון הדברים ולהפקידו אצל רשם הירושה בהקדם האפשרי. בחלוף חודש ימים, ככל וההצדקה לעשיית הצוואה לא מתקיימת והמצווה עדיין בחיים, הצוואה מתבטלת.

 

 

תפקיד העדים לצוואה וחשיבותם

תפקיד העדים לצוואה הוא להעיד כי הצוואה אכן נחתמה על ידי המצווה וכי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו. במקרה של מחלוקת לגבי הצוואה הרי שעדותם מהווה ראיה חשובה על עצם עריכת הצוואה על ידי המצווה וחתימתו בהתאם לדרישות החוק. העדים אינם צריכים לבחון אם המצווה כשיר לערוך צוואה, ותפקידם מתמצה בפן הראייתי כאמור, אך לעיתים לעדותם יש משקל של ממש ובית המשפט יכול לעשות שימוש  בעדותם אף כדי לקבוע ממצאים בדבר צלילות המצווה והבנתו. במידה והצוואה נערכה שלא בפני שני עדים כאמור בדרישות חוק הירושה, הרי שאין לצוואה זו כל תוקף.

העדים בצוואה בעדים ממלאים ארבעה תפקידים עיקריים:

העדים משמשים ככלי קיבול להצהרת המצווה שזו צוואתו: העדים הם אלו שקולטים את הצהרת המצווה, ומעידים על כך שהמצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו.

העדים צופים בחתימה של המצווה :העדים צריכים לצפות במעשה החתימה של המצווה על הצוואה, כדי להעיד על כך שהחתימה אכן נעשתה על ידי המצווה.

העדים מאשרים בכתב על פני הצוואה שהם היו עדים להצהרת המצווה :העדים צריכים לאשר בכתב על פני הצוואה שהם היו עדים להצהרת המצווה. אישור זה נועד להבטיח שהצוואה אכן נערכה על ידי המצווה, בהסכמה חופשית שלו, ובלי שום כפייה או השפעה חיצונית.

העדים מאשרים בכתב שהם היו עדים לחתימתו של המצווה על הצוואה: העדים צריכים לאשר בכתב שהם היו עדים לחתימתו של המצווה על הצוואה. אישור זה נועד להבטיח שהחתימה אכן נעשתה על ידי המצווה.

בפסקי דין רבים אשר בהם נידונה תוקפה של צוואה, העדיפו בתי המשפט את עדותם של העדים לצוואה על פני חוות דעת של מומחה רפואי, וזאת בכפוף לכך שהעדים הותירו רושם מהימן  על  השופט אל מול חוות הדעת הרפואית שמוגשת בדיעבד ולאחר הפטירה.

מי יכול לשמש כעד לצוואה?

סעיף 24 לחוק הירושה שכותרתו "פסלות עדים", קובע כי עד לצוואה יכול לשמש כל אדם שאינו קטין, והוא לא הוכרז כפסול דין. בנוסף סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי כל צוואה למעט צוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או שהיה עד לעשייתה, או לקח חלק באופן אחר בעריכתה לרבות בן זוג של אחד מאלה, בטלה.

צוואה בעדים שנערכה בפני עד אחד

בת"ע 48931-03-19 נידונה השאלה, מה דינה של צוואה שנחתמה בפני עד אחד, ושתוכנה הובא על ידי המצווה לאחר מכן לאדם נוסף ומסרה לו העתק ממנה?

המתנגדים לצוואה טענו כי המסמך אינו עונה על הגדרת "צוואה בעדים" כיוון לא מתקיים מרכיב היסוד שעניינו בשני עדים לקיומה. על המסמך נושא הכותרת "צוואה" חתום רק עו"ד ב' ש' כעד. המנוחה אמנם מסרה עותק של הצוואה לבנה י', אך אין בכך כדי להוות חתימה של עד שני על הצוואה.

התובעת טענה כי חתימתו של עו"ד ב' ש' כעד, בשילוב עם עדותו של י', מספיקה כדי לעמוד בדרישת שני העדים. לטענת התובעת, עו"ד ב' ש' הוא עד ראוי, שכן הוא עורך דין המוסמך לערוך צוואות, והוא היה עד לעריכת הצוואה ולחתימתה של המנוחה. י' הוא עד חיצוני, שאינו קשור למנוחה בקשר משפחתי או אישי, והוא העיד על כך שהמנוחה מסרה לו עותק של הצוואה וסיפרה לו על תוכנה.

בית המשפט דחה את הבקשה למתן צו קיום לצוואה, בנימוק כי חתימתו של עד אחד בלבד אינה מספיקה כדי לעמוד בדרישת שני העדים לצוואה בעדים. גם עדותו של י' אינה יכולה להוות תחליף לחתימה של עד שני. י' אמנם העיד על כך שהמנוחה מסרה לו עותק של הצוואה וסיפרה לו על תוכנה, אך הוא לא העיד על כך שהמנוחה הצהירה בפניו כי זוהי צוואתה וכי היא חתם עליה בנוכחותו.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן