פירוק שיתוף ירושה

פירוק שותפות ירושה

פירוק שיתוף ירושה או פירוק שותפות ירושה מתבקש כאשר מבקשים היורשים לחלק בינהם את נכסי העזבון ולפרק את השותפות בנכסים שירשו. ניתן לבצע את פירוק השיתוף בהסכמה ע"י עריכת הסכם בין יורשים, ובמידה ואין הסכמה בהגשת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

תביעה בעניין פירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים, יכול להגיש כל יורש אף ללא הסכמת היורשים האחרים. הזכות לפירוק שיתוף הינה זכות בסיסית המוקנית לכל יורש לפי הדין. החוק מעודד את פירוק השיתוף במקרקעין בשל ההכבדה שיצור השיתוף על ניצול ראוי של המקרקעין.

פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים בדירת מגורים שהתקבלה בירושה להבדיל מפירוק שיתוף ע"פ חוק המקרקעין, ליורשים זכות קדימה לרכוש את הדירה. ע"פ חוק הירושה, יש לבצע התמחרות פנימית של הדירה בין היורשים. בעת פירוק שיתוף ירושה , הדירה תימכר ליורש המרבה במחיר ובלבד שהמחיר לא יפחת ממחיר השוק, במידה ואף אחד מהיורשים לא הסכים לרכוש את הדירה, אז ניתן למכור את הדירה לצד ג' המרבה במחיר, ולחלק את התמורה מן המכירה בין היורשים.

ההבחנה בין הוראות חוק הירושה לחוק המקרקעין נעשתה בפסק הדין שניתן בעמ"ש 49602-02-14  ר' א' א' נ' עיזבון המנוחה ח' ס' א' א', [פורסם בנבו] , 2017:

"בפירוק שיתוף לפי חוק המקרקעין, כאשר לא ניתן לבצע חלוקה בעין (לפי סעיף 39 לחוק) או רישום של המקרקעין כבית משותף (לפי סעיף 42), ברירת המחדל היא לפרק את השיתוף "בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון" (סעיף 40(א)); אם כי, כאמור לעיל, עדיין מוקנה לבית המשפט שיקול דעת להורות על מכירה שאינה פומבית אלא מכירה הנעשית בדרך יעילה וצודקת אחרת, ובכלל זה התמחרות פנימית בין השותפים (סעיף 40(ב)). לעומת זאת, כאשר בית המשפט נדרש לחלק נכס (לרבות נכס מקרקעין) בין יורשים לפי חוק הירושה, קיים בחוק גופו שלב נוסף, המהווה מבחינת סדר העדיפויות שלב ביניים בין החלוקה בעין (לפי סעיף 112) לבין המכירה החיצונית של הנכס (לפי סעיף 113(ב)). שלב ביניים זה קבוע בסעיף 113(א) לחוק, לפיו: "נכס שאינו ניתן לחלוקה ונכס שעל ידי חלוקה היה מאבד שיעור ניכר מערכו… יימסר ליורש המרבה במחירו, ובלבד שלא יפחת ממחיר השוק"

פירוק שיתוף בין יורשים

פירוק שיתוף בין יורשים כאשר המוריש הותיר אחריו בת זוג יעשה בכפוף לזכויות בת הזוג בהתאם לחוק הירושה. 

בת הזוג של המנוח קודמת ליורשים בזכות לרכוש את הדירה שהייתה משותפת למנוח ולבת הזוג. היורשים מחוייבים לתת לבת הזוג את זכות הקדימה לרכוש את הדירה טרם תוצע הדירה לכלל היורשים. ישנה דעת מיעוט בפסיקה של בתי המשפט שאינה מכירה בזכות זו.

בפירוק שיתוף של דירה שהתקבלה בירושה, חוק הירושה מכיר בזכות של התלויים במנוח (בן הזוג, ההורים והילדים) שהיו גרים עימו בדירה ערב מותו, להמשיך ולהתגורר בדירה כשוכרים. הזכות להמשיך ולהתגורר מותנית בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים:

  1. הדירה הייתה בבעלות המוריש.
  2. מי שזכאי להמשיך ולהתגורר בדירה, גר עם המוריש בערב מותו.

יתכנו מקרים בהם לא ניתן לבצע פירוק שיתוף בדירת הירושה כאשר לבת הזוג שנותרה בחיים קיימת זכות שימוש בדירת המגורים בחייה, הכל בהתאם לנסיבות.

משרדנו עו"ד לענייני צוואות וירושות בעל נסיון רב בתביעות לפירוק שיתוף בירושה, הנכם מוזמנים לפנות אלינו

*אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

מאמרים נוספים

התנגדות לצוואה עילות

התנגדות לצוואה יכולה להתבסס על מספר עילות לפי חוק הירושה, רבים המקרים בהם סכסוכים בין בני משפחה התרחשו בעקבות צוואה המקפחת את היורשים. רבים מגיעים

סוגי צוואות בחוק הירושה

סוגי צוואות בחוק הירושה: במדינת ישראל קיימות ארבעה סוגי צוואות המוכרות בחוק הירושה. צוואה הינה מסמך משפטי אשר עורך אדם בחייו, כדי להורות מה יעשה

התנגדות לצוואה עילות

פסק דין ביטול צוואה

פסק דין ביטול צוואה בפסק דין זה נדונה סוגיה של ביטול צוואה ותקופה של הודעת הביטול. עניינה של תובענה זו הינה על זוג מנוחים, וחמשת

חקירה של קטין

עורך דין צוואות וירושות

משרד עורך דין צוואות וירושות קמרי, הינו משרד עורכי דין המתמחה בדיני צוואה וירושה. בעל ניסיון רב וליווי לקוחות בהליכים המתנהלים בפני רשם הירושה ובית

מעורבות בעריכת צוואה

מעורבות בעריכת צוואה, יכולה לעלות עד כדי סעד של ביטול צוואה. מנגנון זה נועד לשם שמירה על זכויות המצווה, ושמירת טוהר מידות בכריתת צוואות. כאשר