תוכנם של צו ירושה וצו קיום

להאזנה:

 

הטיפול הנדרש עבור מימוש הצוואה שהשאיר אחריו המנוח היא ברוב המקרים אירוע המשלב בתוכו שילוב של רגשות הנעים בין צער עמוק על פטירתו של אדם קרוב לבין הרצון להבין את החלק של כל אחד בעיזבון. חשוב מאד להבין שגם ברגעים אמוציונליים אלו עדיין יש צורך ממשי לפעול על פי החוק המקובל והעובדה שישנה צוואה כתובה לא מעניקה זכות מיידית להפעיל אותה, על אחת כמה וכמה כאשר אין מסמך צוואה כתוב, או אז אנו נדרשים לקיומו של צו קיום. אז מה תוכנם של צו ירושה וצו קיום ואיך פועלים על מנת שהם יקוימו?

מהו צו ירושה?

מקובל בקרב רוב הציבור שאצל כל אדם אשר הולך לעולמו, הוא משאיר אחריו צוואה והוא מפרט את האופן שבו הוא מבקש לחלק את נכסיו. בצוואה הדברים כתובים בצורה מפורטת כך או אחרת ומחלוקות רבות נמנעות, אולם מה עושים כאשר לא קיים מסמך שכזה?  איך למעשה ניתן לממש את נכסיו של אדם שאיננו עוד ולא השאיר אחריו צוואה מסודרת? במקרה שכזה יש לגשת ללשכת הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני ולבקש שיוציאו צו ירושה. צו הירושה הוא מסמך משפטי לכל דבר ועניין מטרתו להסדיר את חלוקת העיזבון עבור מי שלא השאיר צוואה. יש להדגיש בשלב זה שצו הירושה לא עוסק בפרטים שמכיל העזבון, אלא עוסק אך ורק בהצהרה לגבי מהות היורשים על פי הדין ואיזה חלק כל אחד מהם יזכה לקבל ממנו. צו הירושה משנת 1965 בא לטפל גם במצבים הללו שבהם לא הותיר המנוח או המנוחה לאחריהם מסמך מסודר של צוואה, או במקרים בהם קובע בית המשפט כי לצוואה אין תוקף חוקי. החלוקה של העיזבון ללא צוואה מסודרת מתבססת בעיקרה על קשר משפחתי בין המנוח ליורשים העתידיים. החוק מציין את סדר הקרבה בה מתחשב החוק :  בן \ בת זוג – ילדי המנוח – הורי המנוח – סבים – קרובי משפחה נוספים.

 

מהו צו קיום?

על מנת לממש את נכסיו של אדם שהשאיר אחריו צוואה, יש להגיש מסמך הנקרא צו קיום צוואה. הכוונה כאן היא להגיש מסמך שיאשר את קיום הצוואה ומימושה וחלוקת העיזבון של הנפטר בקרב מי שרשומים בצוואה. צו הקיום בא לבקש להוציא את הכתוב בצוואה אל הפועל. הבקשה לקבלת צו קיום צוואה כרוכה במספר פעולות ומסמכים שיש להציג בפני בית המשפט הנדרשים על פי חוק על מנת לקבל את צו הקיום :

  • תשלום אגרה לבית המשפט בצירוף מסמכים רלוונטיים.
  • הצגת תעודת פטירה של המנוח וצוואה מקורית ומסמכים נוספים בעת הצורך.
  • אישור חתום על ידי כלל היורשים ואישור על כך שידוע להם על הגשת הבקשה. ניתן גם לצרף אישור על שליחת הודעות לכלל המבקשים.

איך מגישים את טופס הבקשה לקיום צוואה?

ההליך שבו מתבצעת הבקשה יכול להיות על ידי הגשת כלל המסמכים בצורה ידנית בכתב לבית הדין הרבני או למשרדי הרשם לענייני ירושה הקרוב למקום מגוריו של המנוח או לחלופין באמצעות טופס מקוון הנמצא באתרי האינטרנט של גופים אלו. בזמן הגשת הבקשה יש להציג את פרטי המוריש ואת פרטי היורשים בנוסף לצוואה המקורית ואם קיימות אז גם צוואות אחרות.

מסמכים נדרשים לקבלת צו קיום        

בעת בקשת צו קיום יש צורך להציג את תעודת הפטירה של המוריש ממשרד הפנים, תצהיר המאמת את עובדות הבקשה לקיום הצוואה. עבור מי שמרכז חייו לא היה בישראל, יש לצרף בנוסף גם חוות דעת הנוגעת לדין הזר המקובל במדינה בה היה מרכז חייו של הנפטר.

צו קיום, צו ירושה, מה ההבדל ביניהם ?

למרות כל הרשום לעיל עדיין יש רבים אשר לא מצליחים לעמוד על ההבדלים בין צו ירושה ובין צו קיום צוואה, לשם כך ננסה לעשות סדר בדברים.

  • ראשית חשוב להבין, מדובר על שני מסמכים נפרדים אשר כוללים פרי מידע רבים משותפים, אולם הם משמשים לשתי מטרות שונות לחלוטין.
  • צו ירושה הוא מסמך שיש לבקש מבתי המשפט במידה והמנוח לא רשם צוואה.
  • צו הירושה יורה לחלק את העזבון בצורה שהגדיר חוק הירושה ויעניק למוטבים את חלקם לאחר שהמוטבים יזוהו ויוגדר טיב הקשר שלהם למנוח.
  • צו קיום צוואה מתייחס למצב בו המנוח השאיר אחריו צוואה כתובה המפרטת את זהות היורשים וחלקם בעיזבון, הצו למעשה מעניק את התוקף המשפטי לצוואה.

 

במקרים חריגים בהם תהיה קיימת צוואה שידרשו עבורה צו קיום, אך תוכנה לא יהיה מספק עבור ביצוע החלוקה של כלל העזבון, ייתכן מצב שלמרות קיומה של צוואה והוצאת צו קיום, יהיה צורך גם בהוצאה של דרישה לצו ירושה על מנת שזה יעניק מענה לכלל הנכסים שאינם כלולים בצוואה הרשומה אך שייכים לעיזבון.

מי רשאי להגיש בקשה לצו ירושה ?

את הבקשה לקיום צו ירושה יכולים להגיש קרובי המנוח או כל אדם שיכול לטעון שיש סיבה שהוא מוגדר כיורשו של המנוח. לרוב יגישו את הבקשה בני המשפחה של המנוח הקרובים לו ביותר. לעיתים ייתכנו מקרים בהם יהיו לירושה בעלי עניין נוספים שיבקשו מסיבותיהם שלהם להגיש את הבקשה, במקרה זה יכול להיות שאישה שהיה לה רומן עם המנוח או מי שהמנוח היה חייב להם סכומי כסף. את הבקשה לקיום צו הירושה יש להגיש כאמור לרשם לענייני ירושה על פי מקום מגורי של המנוח, אם קיימת הסכמה בקרב כל היורשים והם חותמים על תצהיר משותף המקנה את זכות הטיפול בצוואה לבית הדין הרבני, יש אפשרות להגיד את הבקשה גם לגוף זה. בל אופן את הבקשה ניתן להגיש גם באמצעות הגשת מסמכים פיזית וגם באופן מקוון. אנשים נוטים לחשוב שבשל העובדה שיש להגיש את הבקשה לבית משפט יש צורך בעורך דין, אך הדבר לא מחייב. אם זאת בשל הרגישות מומלץ לתת לעורך דין המתמחה בטיפול בנושא צוואות וירושות לטפל עבורכם בהגשת הבקשה למתן צו ירושה בכדי להבטיח טיפול נכון. מעורבותו של עורך הדין מקצועי המכיר את החומר תוביל ברוב המקרים לכך שהתהליך יטופל מהר יותר, ימנע טעויות מיותרות שיעכבו את ביצוע צו הירושה ובמקרה הצורך יוכל לייצג את היורשים בייצוג משפטי במידה וזה יידרש. הפניה לעורך דין הופכת משמעותית יותר במקרים שבהם רשם הירושות מעביר את הטיפול בקיום הירושה לבית הדין לענייני משפחה.

סיוע וליווי משפטי לחשיבות הטיפול בצו קיום וצו ירושה

בכדי להימנע מטעויות ופעולות לא נכונות כאשר אתם ניגשים לטיפול בנושא רגיש הנוגע למספר גורמים בדוגמת צו ירושה או צו קיום, חשוב לקבל הנחייה וייעוץ ממי שמכיר את החוק באופן מוחלט וזהו עיסוקו הקבוע ולא להסתמך על היכולות שלכם להתמודד עם אירוע חד פעמי בחייכם. הרצון של רבים להימנע ממעורבות יתר של גורמים שלהבנתם ינגוס בחלק מן העיזבון יכול בסופו של דבר להוביל לשלל סיבוכים ועיכובים מיותרים בתהליך. פנייה לעורך דין העוסק בנושאי צוואות וירושות תבטיח ברוב המקרים כי הבקשות הן לצו קיום והן לצו ירושה יעמדו בכלל הדרישות שמציב החוק על פי סעיף 69 לחוק הירושה ובמקביל יבטיח שהטיפול בעיזבון יטופל ויבוצע במהירות, בצורה יעילה ולא פחות חשוב ברגישות הנדרשת במצב זה.                                                                                   

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן