חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

להאזנה:

 

ההתקדמות הטכנולוגית והרפואית האופיינית לחיים בעולם המודרני, לא רק האריכה את תוחלת החיים של אנשים אלא גם אפשרה להם לצבור רכוש ונכסים משמעותיים בהשוואה לדורות הקודמים. בשל כך, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים של אדם שהלך לעולמו, נעשתה תהליך מורכב יותר.

לכן עיגן המחוקק בישראל קווים מנחים במסגרת חוק הירושה, שנועדו להסדיר את תהליך חלוקת כלל הרכוש והנכסים, לרבות זכויות וחובות, לאחר מותו של אדם. נכסים אלו מכונים בדרך כלל עיזבון במינוח המקצועי ובמאמר זה נסביר בהרחבה כיצד החלוקה מתבצעת על פי החוק.

 

כיצד מתבצעת חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים?

כמפורט בסעיף 104 לחוק הירושה, הליך החלוקה מתחיל בניכוי הוצאות הקשורות להלווייתו ולקבורתו של הנפטר. לאחר מכן, החובות שחבים המנוחים לפני פטירתם מקבלים עדיפות, ויש להסדיר חובות אלו בטרם יוקצו נכסים שנותרו למוטבים או ליורשים על פי דין של המנוח.

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים
חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

 

הסדרת חובות המוריש כתנאי סף לחלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

בסעיף 107 א' לחוק נקבע שרק אחרי שהחובות – לרבות תשלומי מזונות שטרם שולמו בידי המנוח, ייפרעו מתוך העיזבון, ניתן יהיה לחלק בין היורשים את יתרת נכסי העיזבון.

לצורך זה, ככל שאדם נפטר והשאיר אחריו חובות תלויים ועומדים, יורשיו או מנהל העיזבון (באם מונה אדם לתפקיד זה), יפרסמו בעיתונות היומית הודעה המזמינה את הנושים של המנוח להגיש תביעות חוב כנגד העיזבון. סעיף 107 ב' בחוק הירושה מגדיר שחלוקת יתרת העזבון בין היורשים תתאפשר רק בחלוף המועד המצוין בהזמנת הנושים להגיש תביעות חוב כנגד העיזבון.

רק לאחר השלמת כל השלבים האמורים, יחולקו נכסי העיזבון בין היורשים. לכן מומלץ להסתייע בתהליך בשירותיו של עו"ד לענייני ירושה ולמנוע עיכובים בלתי רצויים. זקוקים לסיוע מקצועי של עורך דין לענייני עיזבון? פנו כעת אל משרד עו"ד גיא קמרי וקבלו מענה מלא לכל השאלות.

 

למי ניתנת קדימות במסגרת חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים בהעדר צוואה?

בהיעדר צוואה, החוק קובע את סדר העדיפות לחלוקת נכסי העיזבון בין היורשים, על פי שיטת מעגלי הירושה (הידועים גם ב"פרנטלות" או "ראשי אב"). העיקרון שהנחה את המחוקק בקביעת סדר ירושה זה, הוא מידת הקרבה המשפחתית של כל יורש אל המנוח. כתוצאה מכך, ככל שאדם קרוב יותר למנוח, כך עדיפותו בירושה מהעיזבון, גבוהה יותר.

 

לאיזה חלק בעיזבון זכאים בני זוג?

ראשונים לרשת את המנוח לפי חוק הירושה על פי דין (בהעדר צוואה), הם בן זוגו / בת זוגו בעת שנפטר. בן זוגו של המוריש מקבל את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, לרבות הרכב, בהתאם לנסיבות. בנוסף, אם הייתה למוריש דירת מגורים והיה נשוי לבן הזוג שלוש שנים או יותר, ובן הזוג התגורר עמו באותה דירה במועד הפטירה, יירש בן הזוג את הזכויות בדירת המגורים.

החוק מתיר גם ירושה של בני זוג ידועים בציבור אם חלקו משק בית ומשפחה עם המנוח ולא היו נשואים לאף אדם אחר בעת פטירתו של המוריש. בתרחיש זה מניחים שהמנוח התכוון להשאיר את עזבונו לבן זוגו, כאילו היו נשואים.

 

מעגלי הירושה לפיהם מתבצעת חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים בהעדר צוואה

במקרים בהם היו למנוח גם בן / בת זוג וגם ילדים, נכסי העיזבון יחולקו שווה בשווה בין הצדדים, כאשר מחציתו תעבור לבן הזוג והמחצית השנייה תועבר לילדים ותחולק ביניהם בחלקים שווים. באם ילדי המנוח אינם בין החיים, חלקם בירושה יועבר לנכדיו – אם ישנם.

אולם אם למנוח אין ילדים או נכדים, חלק זה בעיזבון יעבור למעגל הירושה הבא, הכולל את הורי המנוח. במקרה שהורי המוריש נפטרו ונותרו רק אחיו – ⅔ מהעיזבון יועברו לבן / בת זוגו ו- ⅓ לאחיו ויחולק ביניהם בחלקים שווים.

אם גם הוריו ואחיו נפטרו – יירשו את חלקם בעיזבון אחייניו. לבסוף – הסבים והסבתות של המוריש יירשו אותו אם לא היו לו בת / בן זוג במועד פטירתו, וגם הוריו, אחיו ואחייניו אינם. באם הסבים הלכו גם הם לעולמם, העיזבון יועבר לחזקת דודי המוריש, ובמידה וגם הם אינם חיים עוד – לבני דודו של המוריש.

ראש האב הראשון, אם כן, כולל את ילדי המוריש. במעגל השני, ממוקמים הורי המוריש ובמעגל השלישי – הורי הוריו של המוריש – היינו, הסבים והסבתות שלו.

 

איך נערכת חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים על בסיס ראשי אב?

חוק הירושה קובע כי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים על פי דין – בהעדר צוואה, תתבצע כדלקמן:

  • עזבונו של אדם שנפטר והותיר אחריו בת / בן זוג וילדים, יחולק בין הילדים שלו (או ילדיהם) לבן / בת הזוג באופן שוויוני.
  • עזבונו של אדם שנפטר והותיר אחריו בת / בן זוג אך לא היו לו ילדים, יחולק בין הוריו לבן / בת הזוג באופן שוויוני.
  • עזבונו של אדם שנפטר והותיר אחריו בת / בן זוג ואחים, יתחלק בחלוקה של ⅔ לבן / בת הזוג ו -⅓ לאחיו שביניהם יתחלק החלק הזה באופן שוויוני.
  • עזבונו של אדם שנפטר יועבר במלואו לבת / בן זוגו (אם היו יחד במועד פטירתו) אך ורק במידה ולמוריש אין ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים, סבים, דודים או בני דודים.
  • עזבונו של אדם שנפטר ללא בת / בן זוג, יועבר במלואו לילדיו (אם ישנם).
  • עזבונו של אדם שנפטר ללא בת / בן זוג וללא ילדים, יחולק בין הוריו, אחיו ואחיותיו.
  • עזבונו של אדם שנפטר ללא בת / בן זוג, ללא ילדים, וללא הורים שעודם בין החיים / אחים, יתחלק באופן שוויוני בין סביו וילדיהם (דודיו).
  • עזבונו של אדם שנפטר ללא בת / בן זוג וללא קרובים אחרים הנחשבים כיורשיו על פי הדין מבין המעגלים הנ"ל, יועבר בהתאם לסעיף 17 בחוק הירושה, לחזקתה של המדינה. במקרה זה המדינה תהיה רשאית להשתמש בנכסי העזבון לטובת קידום ומימון החינוך, הבריאות, הרווחה, המדע והתרבות.

 

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים – סיכום

במקרים מורכבים הכרוכים בחלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, במיוחד כאשר הוראות הצוואה אינן ברורות דיה או שהנסיבות של המצווה עברו שינויים עם הזמן, פנייה לסיוע משפטי, היא חיונית כדי להתמודד עם חלוקת נכסי העיזבון בצורה חוקית ויעילה.

כך גם במקרה בו המוריש לא הותיר אחריו מסמך צוואה מלכתחילה. אם אתם זקוקים לייעוץ, ליווי או שירותי ייצוג משפטי של עורך דין ירושה מנוסה בתיקי חלוקת עיזבון, זה הזמן הנכון להתייעץ עם עורך דין צוואות וירושות מהימן.

עו"ד גיא קמרי, הוא עו"ד צוואות וירושות בעל ניסיון רב בדיני ירושה בישראל, ובכוחו להעניק לכם את ההכוונה המשפטית הדרושה במצב הספציפי שלכם. אל תהססו לפנות אל עורך דין גיא קמרי – עורך דין ירושות וצוואות במרכז לקבלת סיוע משפטי רב ערך בטיפול בכל עניין הקשור בנושא חלוקת העיזבון של יקיריכם או עריכת צוואה שתשקף נאמנה את רצונותיכם.

חלוקת עיזבון פירושה חלוקת הנכסים והזכויות שהנפטר הותיר אחריו לאחר מותו, בין יורשיו החוקיים. חלוקת העיזבון יכולה להתבצע באמצעות כללי הירושה על פי דין, בהתאם להוראות המפורטות בחוק הירושה (תשכ"ה-1965), או על פי ההנחיות המפורטות בצוואת המנוח, אם קיימת כזו.

לאחר שאדם בישראל הולך לעולמו, חלוקת נכסי העיזבון שהותיר אחריו, בין המוטבים בצוואתו, מתרחשת לאחר מתן צו לקיום הצוואה מרשם הירושה. לחילופין – אם נפטר המוריש מבלי שהשאיר צוואה אחריו, חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים החוקיים של המנוח, תתאפשר לאחר קבלת צו ירושה מרשם הירושה. צווים אלו משרתים את המטרה של ביסוס רשמי של היקף העיזבון של המנוח וזיהוי היורשים או המוטבים החוקיים שלו.

זכויות הירושה לפי דין, תלויות בתאריך הלידה של יורשים קטינים. אם מדובר בילד שנולד תוך 300 יום מפטירת המוריש, חוק הירושה קובע שבהעדר צוואה, הילד ייחשב כאחד מיורשי המנוח שזכאותם לרשת אותו נקבעת בסדרי היורשים על פי דין.

כאשר מתמודדים עם ענייני חלוקת עיזבון מורכבים, כדאי מאוד לפנות לסיוע משפטי מקצועי. משרד עורכי דין בעל מוניטין המתמחה בדיני עיזבון, יכול לספק לקרובי משפחתו של המנוח הכוונה וליווי רב ערך המותאמים לנסיבות הספציפיות שלהם ובכך מקל במידה רבה על מימוש זכויותיהם בנכסי העזבון.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן