Phone
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!
053-685-4226

תביעה נגד יורשים

להאזנה:

 

תביעה נגד יורשים להשבת כספי עיזבון הינה תביעה המוגשת על ידי יורשים או עיזבון כנגד יורשים אחרים. בדרך כלל תביעות אלה מוגשות בשל נטילת כספים שלא כדין על ידי בני משפחה מחשבון הבנק של המוריש עוד בחייו, כאשר רק בדיעבד התברר ליורשים על נטילת הכספים. מהן תביעות בין יורשים להשבת כספי ירושה ומתי כדאי להגיש אותן? כל התשובות  במאמר שלפניכם.

לאחר פטירתו של אדם ממתינים יורשיו בציפייה לקבל ממנו את הירושה. לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה פונים היורשים לבנק במטרה לחלק ביניהם את כספי הירושה ומגלים כי בחשבון הבנק לא נותרו כספים. בדיעבד מתברר כי מי מבני המשפחה דאג לרוקן את הכספים עוד בחיי המנוח ולא הותיר ליורשים דבר. במצב דברים זה עולה השאלה כיצד ניתן להשיב את כספי הירושה שנגזלו לקופת העיזבון?

תביעה נגד יורשים להשבת כספי העיזבון :

ליורשים עומדת הזכות לתבוע את היורש / היורשים אשר נטלו שלא כדין את כספי העיזבון. ומתי קיימת  עילת תביעה בגין נטילת כספים שלא כדין? קשת המקרים הינה רחבה, אך המקרים הנפוצים הינם למשל: כאשר היורש אשר גזל את הכספים מונה כאפוטרופוס של המנוח אשר לא היה כשיר לנהל את ענייניו בעצמו, ובמקום לדאוג לצרכי המנוח, מעל בתפקידו וניצל את ההזדמנות לרוקן את כספי המנוח. דוגמא נוספת הינה בן משפחה אשר ניצל את מצבו הרפואי או מצוקתו של המנוח או את תלותו בו ודאג למשוך כספים מחשבון המנוח.

הטענה הנפוצה של אותו יורש גזלן הינה כי הכספים ניתנו לו על ידי המנוח במתנה ומרצונו החופשי, ולפיכך אין  הוא חייב בהשבת כספי הירושה.

 

תביעה בין יורשים

 

נטל ההוכחה המוטל על יורש או אפוטרופוס שטיפל במנוח בחייו :

מהי אחריותם של קרובים של אדם מוחלש לניהול כספיו. פסיקת בתי המשפט קובעת כי אדם הנוטל על עצמו טיפול באדם מוחלש, גם ללא מינוי רשמי, חב בחובת זהירות והגינות מוגברת, ובראש ובראשונה חב הוא בניהול חשבונות מסודר, מלווה באסמכתאות.

הנטל להוכיח כל תקבול והוצאה רובץ על מי המערב עצמו בכספי החלש, גם אם מתוך כוונה טובה. העובדה שבן המשפחה התמיד בטיפול במנוח, וגם נתן לו מכספו שלו, אינה פוטרת אותו מניהול חשבונות מסודר.

כלומר, על היורש או אפוטרופוס שטיפל בענייניו של המנוח וטוען כי הכספים שימשו לצרכי המנוח, מוטל להציג אסמכתאות לפעולות שביצע עם כספי המנוח וניהול רישום מסודר, שאם לא כן תקום  ההנחה כי הכספים שימשו את היורש ולא את המנוח.

נטילת כספי ירושה תוך השפעה בלתי הוגנת וניצול :

איך ניתן לדעת האם מדובר במתנה מרצון של המנוח ליורש או שמדובר בפעולות כספיות שנעשו בשל השפעה בלתי הוגנת או ניצול ולכן יש לחייב את היורש בהשבת כספים לעיזבון?.

כדי להוכיח שהכספים ניתנו שלא מרצון יש להוכיח כי מצבו הרפואי של המנוח היה כזה שאפשר  ליורש לנצל את המנוח או להשפיע עליו באופן לא הוגן. הדרך להוכחת הטענה הינה באמצעות חוות דעת של רופא מומחה או באמצעות עדים אשר יכולים להעיד על מצבו הבריאותי של המנוח במועד משיכת הכספים.                            

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן