אמצעים לשמירת העיזבון

להאזנה:

 

כשאדם נפטר, הוא מותיר אחריו עיזבון, הכולל את כל הנכסים והחובות שלו. בעוד שהמונח "ירושה" נפוץ לתיאור מושג זה, המונח "עיזבון" כולל גם את תחומי האחריות של הנפטר, כגון התחייבויות לא פתורות שיש לטפל בהן לפני חלוקת יתר הנכסים בין היורשים. במאמר זה נתמקד באמצעים לשמירת העיזבון, הננקטים בדרך כלל זמן קצר לאחר מותו של המוריש.

 

מה המטרה מאחורי הפעלת אמצעים לשמירת העיזבון?

הפעלת אמצעים לשמירת העזבון היא פעולה קריטית הנחוצה לשמירה על הנכסים ומילוי התחייבויותיו של אדם שנפטר. כדי לענות על השאלה "מה המטרה מאחורי הפעלת אמצעים לשמירת העיזבון", חשוב להזכיר כי המושג עיזבון כולל לא רק את הירושה שנותרה מאחור אלא גם את החובות וההתחייבויות של הנפטר, לרבות חובות תלויים ועומדים והתחייבויות עתידיות.

ללא אמצעים מתאימים, שווי העיזבון ואינטרסים של היורשים עלולים להיות בסיכון. לכן המטרה מאחורי הפעלת אמצעים לשמירת העיזבון, היא להגן על העיזבון מפני אובדן ערך ומניצול פוטנציאלי על ידי גורמים חיצוניים העלולים להפריע ליכולתם של יורשים אחרים ליהנות ממנו.

 

מהו העיזבון בעצם ומה כלול בו?

עיזבון הוא מונח המתייחס להיקף הכולל של נכסיו וחובותיו של הנפטר, לרבות התחייבויותיו הכספיות הנותרות כלפי הזולת, לצד חובות עתידיים הנובעים מהתחייבויות שטרם נפרעו. במובנים רבים, עזבון דומה לעסק שהיה בבעלות המנוחים, ויש חשיבות מכרעת לשמירה על פעילותו לאחר לכתם.

שימור העיזבון כרוך בעצם השמירה על הרכוש המהווה חלק ממנו, בתקופת המעבר שבין פטירת המוריש ועד חלוקת הנכסים בפועל, לצורך הבטחת המשכיותו ורווחיותו עד להעברתו כדין ליורשים החוקיים.

אמצעים לשמירת העיזבון
אמצעים לשמירת העיזבון

אילו אמצעים לשמירת העיזבון ישנם?

סעיף 77 לחוק הירושה קובע כי בכל עת לאחר פטירת המוריש וכל עוד לא מונה מנהל עיזבון, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל עניין בירושה או מיוזמתו, לנקוט באמצעים שייראה לו לצורך שמירת העיזבון או שמירת זכויות בעיזבון, לרבות הפסקת פעילות זמנית בנכסי העיזבון, מתן צו מכירת נכסי הפסד בעיזבון, ומינוי מנהל עיזבון זמני.

הוראה זו מכירה בכך שלעיזבון עלול להיגרם נזק עקב היעדרו של גורם ייעודי המפקח על ענייניו בפרק הזמן הקצר שבין פטירת בעל הנכס ועד למינוי מנהל עזבון קבוע. במקרים כאלה רשאי בית המשפט, בית הדין הרבני או האפוטרופוס הכללי, למנות מנהל עיזבון זמני שאחריותו העיקרית היא לשמור על העיזבון, למנוע הפסדים כספיים ולשמור על כושר הפירעון שלו.

על מנהל העיזבון הזמני למסור את העיזבון ליורשיו באותו מצב שמצא אותו – לא מצומצם ולא מוגדל מכפי שהיה כאשר הועבר לאחריותו הזמנית.

 

מיהו מנהל העיזבון, כיצד נקבעת זהותו ומי ממנה אותו?

מנהל עיזבון הוא אדם שמונה על ידי בית דין אזרחי או רבני או בידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, לפקח על ענייני העיזבון לאחר מות המוריש. יש למינוי מנהל העזבון שתי מטרות עיקריות: ראשית, להבטיח שכל החובות שחב המנוח לספקים ולנושים אחרים יסולקו בצורה מסודרת. שמירה על כבודו של המנוח כוללת את ההכרח שלא להשאיר חובות נותרים לאחר פטירתו. בית הדין רשאי למנות מנהל עיזבון גם אם היורשים או נושי העיזבון, מבקשים מאותה ערכאה לדון ולהכריע בנושא העיזבון.

לחילופין, אם המנוח מייעד במפורש אדם מסוים שישמש כמנהל עיזבון בצוואתו, ואותו גורם מיועד מסכים למינוי, על כל הצדדים המעורבים לכבד בקשה זו. אולם בהעדר ייעוד ברור בצוואה, לא ימונה מנהל עיזבון אלא אם קיים סכסוך בלתי ניתן לפיוס בין היורשים או צורך לטפל בחובות המנוח. בכל מקרה, כאשר מתמנה מנהל עזבון כמתואר לעיל, בחירתו חייבת להיות מוסכמת על כל היורשים.

 

מה תפקידו של מנהל עיזבון לעניין נקיטת אמצעים לשמירת העיזבון?

כפי שצוין לעיל, אחריותו של מנהל העיזבון כוללת את הסדרת חובות המנוח מול ספקים, נושים וכל מי שיכול להוכיח שלנפטר היה חוב כלפיו. לאחר סיום שלב הסדר החוב, מנהל העיזבון ממשיך בחלוקת העיזבון בהתאם לרצון המנוח. בהעדר צוואה דואג מנהל העיזבון לחלוקה הוגנת של יתרת הנכסים בין היורשים החוקיים. מנהל העיזבון שומר על תפקידו עד להשלמת כל הפעולות האמורות, וחלוקת הרכוש בין היורשים החוקיים.

 

חשיבות הייעוץ מעורך דין ירושה בנושא אמצעים לשמירת העיזבון

עורך דין צוואות וירושות יכול לסייע לבעלי נכסים בעריכת צוואה והבטחת חלוקה הוגנת של רכושם בין היורשים החוקיים שלהם. במידה רבה, עו"ד לענייני ירושה מעורב בכל שלבי ניהול העיזבון עד למימוש חלוקת הנכסים לפי רצון הנפטר או לדיני הירושה.

אם אתם מעוניינים להרחיב את הידע שלכם בנושא או זקוקים לשירותיו המקצועיים של עורך דין לענייני עיזבון, מומלץ לפנות בהקדם אל עורך דין ירושות וצוואות במרכז שיוכל להעניק לכם ליווי משפטי מקיף לאורך כל התהליך עד לפיזור מלא של העיזבון שלכם בין היורשים הרצויים לכם.

 

אמצעים לשמירת העיזבון והדרך להבטיח שימוש נכון בהם – סיכום

הכרת האמצעים לשמירת העיזבון היא חיונית להבטחת מעבר חלק של נכסים, כספים ומיטלטלין בין אדם ליורשיו במועד פטירתו. זוהי למעשה הדרך האידיאלית להגנה על האינטרסים של הנפטר ויקיריו. למינוי מנהל עיזבון, בין אם קבוע ובין אם זמני, תפקיד חיוני בניהול החובות, חלוקת העיזבון ושמירה על ערכו.

עם זאת, תקופת הביניים בין פטירתו של בעל הנכס למינוי מנהל עיזבון עלולה להוות סיכון לשלמות העיזבון. במידה ונקלעתם למצב בו יש צורך בצעדי שימור עיזבון או שאתם זקוקים להכוונה משפטית בנושא צוואות וירושות, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין גיא קמרי – עורך דין עיזבון מנוסה.

משרד עו"ד גיא קמרי מחזיק בשנים רבות של ניסיון משפטי עשיר בתחום הצוואות והירושות בישראל, ויוכל להעמיד לרשותכם שירותי ייעוץ והכוונה על מנת שתוכלו להיות בטוחים שהטיפול במכלול ההתחייבויות והנכסים שלכם, יתבצע באופן אמין, מהימן ומדויק במסגרת מסמך הצוואה.

עו"ד גיא קמרי בעליו של משרד עו"ד לענייני ירושה סייע לאורך שנות פעילותו לבעלי נכסים ויורשים רבים בהכנת התשתית הנדרשת להגנה על האינטרסים שלהם. אל תהססו ליצור קשר עם משרדנו גם אתם לקבלת העזרה הנחוצה לכם. חייגו כעת: 077-454-6091.

המונח "עיזבון" מתייחס למכלול כספיו, מיטלטליו ונכסיו של נפטר, לרבות חובותיו התלויים ועומדים כנגדו, התחייבויותיו הכספיות, חובות עתידיים וכל אחריות כלכלית בלתי מוסדרת שהותיר מאחוריו עם פטירתו.

מנהל עיזבון ממונה על מנת לפקח על הסדר חובות המנוח, לדאוג לחלוקת נכסים הוגנת בין היורשים החוקיים של המנוח ולקיים את פעילות העיזבון עד להשלמת כל הפעולות הנדרשות לחלוקתו החוקית.

לשמירה על העיזבון בתקופת הביניים שבין פטירת בעל הנכס ועד למינוי מנהל עיזבון קבוע, רשאי בית המשפט לנקוט באמצעים הדרושים, כגון מינוי מנהל עיזבון זמני ומתן צווי מנע לשם שימור ערך העיזבון.

התייעצות עם עורך דין עיזבון מנוסה חיונית לליווי משפטי מקיף בכל הנוגע לעריכת צוואה הכוללת הנחיות למינוי מנהל עזבון ולטיפול בחלוקת העזבון באופן חוקי והוגן אחרי פטירת המוריש. עו"ד ירושה יכול לספק הנחיות למצווה, ליורשיו וכן לנושיו, לטובת מימוש זכויותיהם בד בבד עם הבטחת ציות לחוקים הרלוונטיים והגנה על האינטרסים שלכם לאורך כל תהליך שימור וחלוקת העיזבון.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן