חזקת השיתוף בירושה

חזקת השיתוף בירושה רלוונטית למקרים בהם נכס כגון: דירת מגורים, נרשם על שם אחד מבני הזוג בלבד. ולאחר פטירת בן הזוג שאינו רשום כבעלים של הנכס, מבקשים יורשיו להכליל את הנכס בעזבונו כחלק מהירושה. מתי אם כן זכאים היורשים לתבוע ומתי תהיה תחולה לטענה בדבר חזקת השיתוף בתביעת יורשים ?

חזקת השיתוף מניחה כי נכס אשר נצבר בתוך החיים המשותפים תוך מאמץ משותף, כאשר כל צד תרם בחלקו למשפחה והחיים התנהלו בהרמוניה ואף ההנכס שימש למגורי בני הזוג בחייהם, חזקה כי הוא שייך לשני בני הזוג למרות שנרשם על שם אחד מהם. במקרים מסוימים פתוחה הדלת בפני היורשים לטעון לחזקת השיתוף ולזכות בחלק מהנכס מכח דיני הירושה, למרות שזו לא נטענה ע"י בן הזוג המנוח עוד בחייו.

חזקת השיתוף בתביעת יורשים

בתיק תמ"ש 19339-07-17 נדונה תביעת יורשי המנוחה להחיל את חזקת השיתוף במקרה בו נרשם נכס ע"ש בן הזוג בלבד, אביהם. במקרה דנן הנכס היה דירת מגורים אשר נרשם ע"ש הבעל בלבד והמנוחה בחייה מעולם לא ביקשה להרשם כבעלים בנכס יחד עם בעלה.

עלתה השאלה האם המנוחה ויתרה בחייה על זכותה לתבוע חזקת שיתוף בדירה, ומשכך אין יורשיה יכולים להיכנס בנעליה ולתבוע במקומה?

בית המשפט קבע כי כאשר אישה נפטרה לפני בעלה ולא תבעה את השיתוף בדירה עוד בחייה ניתן להניח כי לא עשתה כן מאחר וחיה עם בעלה בהרמוניה ולא היה כלל צורך לדון בשיתוף בדירה, ומשכך הזכות לטעון לשיתוף עוברת ליורשיה.

יחד עם זאת במידה והיתה לאישה עוד בחייה הזדמנות סבירה לתבוע את החלת חזקת השיתוף בנכסים, ולא עשתה כן, רואים אותה כאילו ויתרה על זכותה זו, ולפיכך לא הזכות להחלת החזקה לא תעבור ליורשים. כך הדבר גם כאשר קיים צד שלישי העלול להיפגע מהחלת החזקה.

במקרה בו עסקינן בני הזוג חיו כ- 44 שנים בהרמוניה, והתקיימו כל האינדיקציות להחלת חזקת השיתוף.

סתירת חזקת השיתוף בירושה

על מנת לסתור את החזקה יש להראות כי הנכס נרשם על שם אחד מבני הזוג בכוונה של שני הצדדים, כאשר עוד בחיים ויתר בן הזוג הנוסף להיות שותף בנכס או לטעון לחזקת שיתוף. במיוחד להראות כי לבן הזוג שנפטר היו הזדמנויות במהלך חייו לתבוע ע"פ חזקת השיתוף והוא נמנע מלעשות כן וויתר על זכויותיו.

למשל, כאשר בחיי בני הזוג חל קרע במועד מסויים בחיי הנישואין, ולמרות זאת לא תבע בן הזוג ע"פ חזקת השיתוף, ניתן לראות בכך ויתור מצד בן הזוג שלא נרשם.

כך גם כאשר תביעת היורשים מוגשת לאחר ששני בני הזוג נפטרו, במצב דברים זה קשה יותר יהיה לקבל טענת שיתוף כאשר שני בני הזוג עוד בחיים לא עשו כן, ובן הזוג שנותר בחיים לא עשה כן אף הוא לאחר פטירת בן זוגו.

קמרי משרד עורכי דין עוסקים בתחום דיני הירושה, סוגיית השיתוף בירושה הנטענת לאחר פטירה הינה תלוית נסיבות ומשתנה ממקרה למקרה. לקבלת יעוץ משפטי בתחום הינכם מוזמנים לפנות אלינו.

* אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי

מאמרים נוספים

משרד עורכי דין צוואות

עורך דין לענייני ירושות וצוואות

קרוב משפחה נפטר? זקוקים לייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום הירושה? משרדנו עוסק בתחום הירושות והצוואות. לרבות בהגשת בקשה לצו קיום צוואה, צו ירושה, התנגדות לצוואה, תיקון

עורך דין פלילי קנאביס

סוגיות בענייני ירושה

מותו של אדם מעורר סוגיות משפטיות מורכבות בתחום הירושה. מה יהא על עזבונו ורכושו של אדם שנפטר? מי נושא בהתחייבויות אשר נטל על עצמו בחייו?

עורך דין ירושה

עורך דין ירושה, הינו עורך דין המתמחה בתחום דיני הירושה ובעל נסיון והכרת ההליכים המתקיימים בפני הרשם לענייני ירושה, ובתי המשפט. כגון: בקשה לצו ירושה,

פגמים בצוואה

פגמים בצוואה

פגמים בצוואה עולים בדר"כ, כאשר המצווה ערך צוואה שלא בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה. צוואה שאינה עונה להגדרות הקבועות בחוק הירושה, הינה צוואה לא תקינה