יורש במקום יורש

להאזנה:

 

צוואת יורש במקום יורש היא כלי שיכול להבטיח שרצון המוריש יישמר גם לאחר מותו באופן מיטבי. במאמר נסקור מהי צוואת יורש במקום יורש, כיצד ניתן להשתמש בה, והאם זה הכלי הנכון במקרה שלכם.

 

מהי צוואה

ירושה היא התהליך במסגרתו עובר עזבונו של אדם ליורשיו. הירושה נעשית עם פטירתו של האדם, וכל רכושו עובר ליורשיו באופן מידי. משום שמדובר בחלוקה של רכוש רב, לשאלה מי יהיה זה שיזכה לרשת את הנפטר חשיבות גדולה.

בנוסף לכך, בעת הירושה הנפטר כבר לא יכול לתת הוראות בנוגע רכושו, וכמובן לא יכול להסביר מה הייתה כוונתו בהוראות הקיימות. לכן, ישנה חשיבות גדולה למסמך אותו כותב המוריש עוד בימי חייו ומסביר בצורה מפורטת כיצד לחלק את הרכוש לאחר מותו. המסמך הזה הוא הצוואה.

 

עיצוב הצוואה

העיקרון הבסיסי הנוגע לדיני הצוואות הוא שמטרת הצוואה לשמור באופן מירבי על רצונו של המוריש. לכן, לצד דרישות תוכן וצורה שיבטיחו שניתן יהיה להבין בצורה טובה את הרצון גם לאחר מות המוריש, ישנו חופש גדול יחסית באפשרות של המוריש לעצב כרצונו כיצד יחולקו נכסיו ובאיזה אופן.

החוק ייצר כלים בהם יכול המוריש להשתמש כדי לנסח כללים ברורים שניתן יהיה לקיימם מבלי לעורר בעיות משפטיות או פרשניות שקשה לפתור אותן לאחר המוות. היכרות עם הכלים הללו יכולה להביא לצוואה טובה יותר. אחד הכלים הללו הוא שימוש בצוואת יורש במקום יורש.

יורש במקום יורש
יורש במקום יורש

 

צוואת יורש במקום יורש

צוואת יורש במקום יורש היא סוג מיוחד של צוואה. במסגרתה, המוריש לא קובע רק יורש ראשון, אלא קובע בנוסף ליורש הראשון יורשים חלופיים שיירשו את הנכסים במידה והיורש הראשון לא יוכל לרשת אותם.

סעיף 41 לחוק הירושה קובע: "המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון; השני יזכה אם מת הראשון לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש."

בתרגום לעברית – ישנם שלושה מקרים עיקריים בהם הירושה תעבור ליורש השני במקום היורש הראשון:

  • היורש הראשון מת לפני המוריש.
  • היורש הראשון נמצא פסול לרשת את היורש. יורש יימצא כפסול מירושה כאשר שגרם בכוונה או ניסה לגרום למותו של המוריש, שניסה להשמיד את הצוואה, או ניסה לתבוע לפי צוואה מזויפת, היה עד או לקח חלק בעריכת הצוואה.
  • היורש הראשון ויתר על מה שמגיע לו בירושה, ולא לטובת בן זוג, ילדו או אחיו של המוריש.

 

דוגמא שתבהיר את העניין

שמעון מנסח את צוואתו, ובצוואה רוצה להוריש לחברו הטוב דוד חלק מנכסיו. אולם, שמעון אינו מחבב את בת זוגו של דוד – בת שבע. שמעון חושש שאם דוד יילך לעולמו, כל הכסף שלו יגיע בפועל לבת שבע. לכן, הוא מגדיר שנכסיו יגיעו לדוד, אך ככל שדוד לא יוכל לקבל את הנכסים הם יגיעו לראובן, חבר אחר של דוד.

 

מתי משתמשים בצוואה כזו

ניתן להשתמש בסוג כזה של צוואה ככל שהמוריש מעוניין שנכסיו יגיעו באופן ספציפי לאדם מסוים, אך מעוניין לשלוט במצב שאותו אדם לא יוכל לרשת את הנכסים, ולהחליט למי הם כן יגיעו. דוגמא נפוצה לכך היא ירושה למטפל שרוצים להיטיב עמו, אך לא מעוניינים שהנכסים יגיעו למשפחתו שכן זו לא הייתה כוונת המוריש.

במידה והמוריש רוצה להחליט שכאשר המטפל לא יוכל לזכות בנכסים הם יעברו לאדם אחר לבחירת המוריש, הוא יכול לעשות זאת.

 

צוואות הדדיות

דוגמא נפוצה נוספת היא במסגרתה משתמשים בצוואת יורש במקום יורש היא צוואה הדדית. צוואה הדדית היא צוואה שקשורה בצוואה של בן זוג, כך שהיא נכנסת לתוקף רק במידה שלבן הזוג צוואה בתוקף שהוסכמה מראש עם המוריש. כלומר, ניתן לקבוע צוואה שמעבירה את נכסיו של הנפטר לבן הזוג, רק כאשר לבן הזוג יש בתוקף צוואה שהוסכמה על הנפטר.

בני זוג נוהגים להשתמש בצוואת יורש במקום יורש יחד עם צוואה הדדית, כדי לוודא שכספם עובר לבן הזוג, אך אם בן הזוג לא יוכל לקבל את הכסף הוא יעבור לילדים. בדרך זו מורישים יכולים להבטיח את הזכויות של ילדיהם.

 

יורש אחר יורש

חשוב להפריד בין צוואת יורש במקום יורש, המעוגנת בסעיף 41 לחוק הירושה, לצוואת יורש אחר יורש, המעוגנת בסעיף 42 לחוק. צוואת יורש אחר יורש עוסקת במצב בו כבר בצוואת המוריש הראשון, הוא מחליט לא רק להוריש את נכסיו ליורש מסוים, אלא מצווה שאותו יורש יוריש את הנכסים ליורש שני מסוים. לדוגמא, ניתן להוריש נכסים לבן זוג ולצוות שהם יעברו כאשר בן הזוג ימות לילדים.

כמובן שהדבר יכול ליצור בעיות בנוגע לאופן השימוש של בן הזוג בנכסים, משום שהוא יודע שיצטרך לתת אותם למישהו מסוים לאחר מותו, ולכן יבצע בהם שימוש לא ראוי, יבזבז אותם וכו'. עורכי דין מנוסים יודעים לתת לכך פתרונות משפטיים, ולוודא שרצון המוריש המקורי יצליח להישמר במידה המיטבית.

 

מומלץ להיוועץ בייעוץ משפטי

כאמור, ירושות עשויות להיות תחום מורכב שיש לו דרישות צורה ותוכן רבות. הבעיה העיקרית עם דיני הירושה, היא שאין כל יכולת לשאול את המוריש מה היו כוונותיו המקוריות, והן נתונות לפרשנות של גורמים שלישיים. אולם, יש דרך להימנע מסכסוכים וסיבוכים משפטיים.

היוועצות בעורך דין מנוסה יכולה להביא לניסוח צוואה ברורה שניתן יהיה ליישם אותה באופן פשוט, כך שרצון המוריש יישמר ויורשיו החוקיים ייהנו מנכסיו באופן בו הוא תכנן. לעורך דין גיא קמרי ניסיון עשיר בניסוח צוואות וניהול הליכים בנושא. פנו אלינו ונוכל לעזור לכם להתנהל עם כל משימה שקשורה לצוואות או ירושות.

 

סיכום

לסיכום, צוואת יורש במקום יורש היא צוואה שמורה על יורשים חלופיים לרשת נכסים במידה והיורש הראשון אינו מסוגל לעשות זאת. צוואה מסוג זה שימושית כאשר מוריש מעוניין שהנכסים שלו יעברו לאדם ספציפי אך מעוניין לשלוט במצב אם אותו אדם אינו מסוגל לרשת.

כדי להשתמש בצוואה כזו, חשוב להבין מה היא מאפשרת למוריש, מתי משתמשים בה, ומה ההבדל בינה לבין צוואת יורש אחר יורש. היכרות עם כלים משפטיים לעיצוב צוואה יכולה לסייע ביצירת צוואה מדויקת ואפקטיבית יותר.

צוואה היא מסמך משפטי שנכתב במהלך חייו של אדם המפרט כיצד יחולקו נכסיו לאחר מותו. זהו מסמך חשוב שכן הוא מבטיח שרצונותיו של המוריש נשמרים ומבוצעים באופן מדויק. מטרת צוואה היא לשמר את רצונו של המוריש ולדאוג לחלוקת נכסיו על פי הנחיותיו לאחר מותו. 

צוואה של יורש במקום יורש היא סוג מיוחד של צוואה הקובעת יורשים חלופיים שירשו נכסים אם היורש הראשון לא יוכל לרשת אותם. זהו כלי המשמש לשליטה על יורש הנכסים במקרה שהיורש המקורי לא יכול לקבל אותם. סוג כזה של צוואה משמש כאשר המוריש מעוניין שנכסיו יעברו לאדם מסוים אך מעוניין לשלוט במצב אם אותו אדם אינו מסוגל לרשת את הנכסים. היא משמשת גם בצוואות הדדיות, שבהן הצוואה קשורה לצוואה של בן זוג, והיא נכנסת לתוקף רק אם יש לבן הזוג צוואה תקפה שסוכמה מראש עם המוריש.

צוואתו של יורש במקום יורש מעוגנת בסעיף 41 לחוק הירושה וקובעת יורשים חלופיים שיירשו נכסים אם לא יוכל היורש הראשון לרשת אותם. לעומת זאת, צוואתו של יורש אחר יורש מעוגנת בסעיף 42 לחוק ועוסקת במצב בו המוריש הראשון מחליט לא רק להוריש נכסים ליורש מסוים אלא עוסקת גם בהוראות לגבי הורשת הנכסים מהיורש הראשון ליורש שני.

החוק יוצר כלים בהם יכול המוריש לגבש כללים ברורים שניתן לפעול על פיהם מבלי להעלות בעיות משפטיות או פרשניות שקשה לפתור לאחר המוות. היכרות עם כלים אלו, כמו שימוש בצוואה של יורש במקום יורש, יכולה להביא לצוואה טובה יותר שכן היא מאפשרת למוריש שליטה רבה יותר על מי שיורש את נכסיו.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן