אי-ביטול של צוואה פגומה

להאזנה:

 

ישנם מקרים בהם צוואה מכילה הוראות שאינן ברורות כל צרכן או סעיפים בניסוחים בעייתיים. במקרים אחרים, מהוראות הצוואה עשוי להיווצר חשד, כי המוריש היה נתון להשפעה בלתי הוגנת או לחצים של גורמים אינטרסנטיים, וכתוצאה מכך יצר צוואה החורגת מכוונותיו האמיתיות.

למרות זאת, לעיתים עשוי להתאפשר קיום של צוואה פגומה, גם עבור צוואות בעלות פגמים מהותיים או צורניים. בדיון הבא נבחן את המושג "אי-ביטול של צוואה פגומה" על היבטיו השונים ומשמעויותיו, לצד התנאים שבהם ניתן לקיים אותה.

 

זהירות: צוואה פגומה לפניך

צוואה פגומה מציבה פעמים רבות אתגרים בהבנת כוונותיו האמיתיות של המוריש והוצאתן מן הכוח אל הפועל. הצוואה עשויה להכיל הנחיות לא ברורות, סעיפים מעורפלים או אמירות המנוסחות בצורה גרועה, המקשות על בירור רצונו של המוריש. בנוסף, ייתכן שהמסמך עצמו לא יעמוד בדרישות החוקיות לצוואה תקפה, מבחינה צורנית ו/או מהותית.

אי-ביטול של צוואה פגומה
אי-ביטול של צוואה פגומה

 

מה אומר חוק הירושה לגבי אי-ביטול של צוואה פגומה?

בחוק הירושה הישראלי קיימת התייחסות לנסיבות שבהן עשוי להתאפשר אי-ביטול של צוואה פגומה. יחד עם זאת, אם יש ראיות למרמה או מניפולציה שבוצעו כנגד המצווה במהלך יצירת הצוואה, מחויב בית המשפט לקבוע את תוקף הצוואה לאור הפגמים או הליקויים שהתגלו. פירוש הדבר הוא שעל מנת שיתאפשר אי-ביטול של צוואה פגומה, על בית המשפט להכריע האם על הצוואה לעמוד למרות סוגיות אלו שהתגלו בה, או להיחשב כפסולה.

 

השיקולים המרכזיים שעלולים להוביל לאי-ביטול של צוואה פגומה 

לאחר שהמצווה נפטר, אם נתגלו אי אלו פגמים בצוואתו, על בית המשפט לבחון את המסמך כדי לזהות מה מידת החומרה של הפגמים הללו, והאם הם מעידים על מניפולציות או השפעה בלתי הוגנת שהופעלו על המוריש במהלך עריכת הצוואה. בית המשפט בודק אם היו מעורבים אלמנטים של כפייה, הונאה או צורות אחרות של השפעה בלתי הוגנת על המוריש.

בעקבות בדיקה זו, ייתכן שיתברר שהמוריש היה מודע למניפולציה או ללחצים שהופעלו עליו, אך בחר שלא לשנות את הצוואה, אלא להשאירה כמות שהיא. ראיות לכך, עשויות להילקח בחשבון בידי בית המשפט בבואו להכריע האם לאשר אי-ביטול צוואה פגומה.

 

הרלוונטיות של סעיף 31 לחוק הירושה לאי-ביטול לצוואה פגומה 

סעיף 31 לחוק הירושה מתווה את התנאים בהם אין לבטל צוואה פגומה. ראשית, חייבת לעבור שנה לפחות מאז גילה המוריש את הטעות או הליקוי בצוואה וחדל להיות נתון למניפולציה בלתי הוגנת. שנית, לאחר תקופה זו של שנה, הייתה למוריש הזדמנות לתקן או לבטל לחלוטין את הצוואה הפגומה.

לבסוף, כדי שהצוואה הפגומה תעמוד על כנה למרות חסרונותיה, אסור שיתגלו ראיות לכך שהמוריש ערך שינויים או ביטולים כלשהם במסמך, אלא הצוואה על פגמיה שהתגלו למוריש, צריכה להישאר ללא שינוי עד יום מותו. ההנמקה מאחורי סעיף זה היא פשוטה יחסית: אם הצוואה לא שונתה או בוטלה על ידי המוריש, למרות שהיתה לו הזדמנות לעשות זאת והיה מודע לפגמיה היסודיים, יש להתייחס אליה כאל ייצוג תקף של רצונותיו.

בקצרה סעיף 31 בחוק הירושה, המתייחס לאי-ביטול של צוואה פגומה, לא נוסח באופן שרירותי אלא נובע מהאמונה כי יש לכבד את רצונו של המנוח ולהשאירו על כנו אם הכיר בכך שישנם פגמים פוטנציאליים בצוואתו וקיבל אותם מבלי לבצע שינויים במסמך.

גם במקרים בהם ישנו חשד לכך שאירעו הונאה או מניפולציות במהלך עריכת הצוואה, אם המוריש זיהה את המניפולציה לכאורה אך עדיין בחר שלא לשנות או לבטל את הצוואה, ההנחה היא שקיבל החלטה מכוונת לשמור על נוסח הצוואה, ולכן היא תיחשב ככזו שמשקפת את כוונותיו האמיתיות.

 

מה קורה כאשר קיים חשד לפגמים וכשלים בצוואה, ללא ידיעת המוריש?

במקרים מסוימים ייתכן שלא יחול סעיף 31 לחוק הירושה, המתייחס לאי ביטול של צוואה פגומה. כאשר צוואה נערכת בלחץ ובאיומים, והמוריש נפטר לפני שהיתה לו הזדמנות להפוך מודע לכך, לערוך שינויים או לבטל את הצוואה, קרובי משפחה של המוריש החושדים בפגמים שאינם משקפים במדויק את רצונו של המנוח, יכולים לטעון לכך שהוראות החוק בסעיף 31 לא רלוונטיות במקרה הנדון. לאחר מכן יעמיק בית המשפט בעניין כדי לקבוע אם יש לפסול את הצוואה או לא.

 

כיצד ניתן לפסול צוואה?

אם אכן קיים חשד להשפעה בלתי הוגנת, הונאה, כפייה או איומים שחווה המוריש במהלך עריכת הצוואה, היורשים הפוטנציאליים המודאגים מכך, כמו גם כל בעל עניין אחר בצוואה החושד בקיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה – יכולים לבקש את פסילתה מבית המשפט. הבקשה תיבחן ביסודיות על סמך הראיות שהוצגו, ובית המשפט יחליט אם לאשר או לדחות את הבקשה.

 

הגנה על צוואה ככלי להבטחת התוקף המשפטי של המסמך

כדי להבטיח שעריכת צוואה תתבצע ללא השפעת בעלי עניין ושניסוחה ישקף באמת את רצונו של המנוח, ניתן לבצע מספר פעולות שישמשו כראיה כנגד החשד לצוואה פגומה. למשל, צירוף חוות דעת רפואית למסמך הצוואה יכול להעיד כי המוריש היה בריא בנפשו, בשכלו ובגופו במהלך יצירתו.

כמו כן, שמירה על צילום וידאו של מעמד עריכת הצוואה, יכול לשמש ראיה לשיקול דעתו הצלול של המוריש ולכוונותיו האמיתיות כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת מסמך הצוואה עצמו.

 

לסיכום – על חשיבות הסיוע המשפטי בהקשר של אי-ביטול של צוואה פגומה

בנושאים משפטיים הנוגעים לצוואות וירושה, מומלץ לפנות להכוונה ישירה של עורך דין צוואות וירושות. פנייה לעזרה של עו"ד לענייני ירושה מהימן ובעל ניסיון רב בהגשת ערעור על צוואות פגומות כמו גם בהוראות החוק המאפשרות את מימושן חרף פגמיהן – יכולה להעניק למורישים וליורשים כאחד, תמיכה שלא תסולא בפז ולהבטיח כי רצונות המצווה מתקיימים בהתאם לחוק.

לייעוץ וסיוע משפטי מותאם אישית לצרכים הספציפיים שלכם, אל תהססו לפנות אל עו"ד גיא קמריעורך דין ירושות וצוואות במרכז. עם המומחיות והמסירות של משרד עו"ד גיא קמרי, תוכלו לנווט בביטחון רב בעולם המשפטי המורכב של דיני הצוואות והירושה, לערוך את צוואתכם באופן שיבטיח לכם וליורשיכם שקט נפשי ולהבטיח תהליך חלק למימוש הצוואה.

להתייעצות עם עורך דין לענייני עיזבון – פנו עוד היום אל עורך דין גיא קמרי וקבלו את הסיוע המשפטי המגיע לכם.

אי-ביטול לצוואה פגומה יכול להתרחש כאשר המוריש, למרות היותו מודע לפגמים או מניפולציות שכביכול הופעלו עליו מצד גורמים בעלי עניין, בוחר שלא לבצע שינויים או לבטל את הצוואה. אם המוריש שומר על הנוסח המקורי של הצוואה ללא שינויים ביודעין, הצוואה נחשבת כמשקפת את כוונותיו האמיתיות ובית המשפט עשוי להתייחס אליה כאל צוואה תקפה.

ניתן לפסול צוואה אם ​​יש ראיות להשפעה בלתי הוגנת, הונאה, כפייה או איומים שחווה המוריש במהלך יצירתה. במקרים כאלה, הצד המודאג מהאפשרויות הללו, יכול להגיש בקשה לביטול הצוואה. בית המשפט יבחן ביסודיות את הראיות שהובאו בפניו לצורך כך ויקבל החלטה על סמך נסיבות המקרה.

כדי להגן על תוקף הצוואה, רצוי לנקוט באמצעי זהירות מסוימים כדוגמת צירוף חוות דעת רפואית המאשרת את מצבו הנפשי והמנטלי של המוריש במהלך עריכת הצוואה. בנוסף, הסרטת תהליך יצירת הצוואה יכולה לשמש גם כן ראיה לצלילות דעתו של המוריש ולכוונותיו האמיתיות, התומכות בתקפות המסמך.

התייעצות עם עורך דין צוואות וירושות מנוסה הינה חיונית על מנת להבטיח תהליך חלק ונקי מבחינה משפטית. עו"ד ירושה יכול לספק למיוצגיו הדרכה חשובה, לסייע בניסוח הצוואה ולהקל עליכם במידה ויתעוררו קשיים בתהליך קיום הצוואה או ההתנגדות לה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן